درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر برنامه

22.jpg (364×96)11.jpg (364×96)

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

7 عنصر کلیدی برنامه مدیریت هزینه

1395/09/20
20:06
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
7 عنصر کلیدی برنامه مدیریت هزینه

برنامه مدیریت هزینه، فرآیندی را که برای مدیریت بودجه پروژه، مورد استفاده قرار می گیرد، تشریح می نماید. اجزای این برنامه عبارتند از:

    نقش ها و مسئولیت ها: شما می توانید نقش های مختلف و اختیارات آنها برای دسترسی به بودجه پروژه را تعریف کنید.

    فواصل تکرار: زمانبندی تجزیه و تحلیل بودجه باید مشخص گردد. در بسیاری از پروژه ها، این کار، ماهیانه انجام می شود.

    فیدبک: بیان می کند که فیدبک بودجه چگونه ارائه خواهد شد. احتمالاً می تواند از طریق گزارش های اتوماتیک سیستم مالی باشد، یا یک فرآیند پیگیری دستی، و یا هر دو.

    بازنگری تغییرات بودجه و تأیید آن: در این بخش تعریف می کنید که ارزیابی و تأیید تغییرات پیشنهادی بودجه، طی چه فرآیندی انجام خواهد گردید.

    ابزارها: در مورد هر گونه ابزار بودجه ای که در این پروژه، مورد استفاده قرار خواهد گرفت، توضیح دهید؛ همچنین اینکه چه افرادی به این ابزار دسترسی خواهند داشت و هر یک از آنها با این ابزار چه کاری می توانند انجام دهند (خواندن بودجه، به روز کردن ارقام، و ...).

    گزارش ها: انواع و عناوین گزارش هایی که برای مدیریت بودجه مورد استفاده قرار می دهید، افرادی که آنها را دریافت خواهند کرد، فواصل زمانی ارائه آنها، و غیره را توضیح دهید.

    یکپارچه سازی بودجه: معمولاً هر پروژه دارای بودجه ای مستقل است؛ اما در برخی از موارد، بودجه کل حاصل تجمیع سایر بودجه های ضمنی است. همچنین ممکن است بودجه شما بخشی از بودجه یک پورتفولیو یا برنامه سطح بالاتر باشد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management

دو راه برای ایجاد برنامه زمانبندی، هنگامی که از جزئیات آگاه نیستید

1395/09/12
15:04
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
دو راه برای ایجاد برنامه زمانبندی، هنگامی که از جزئیات آگاه نیستید

برای جمع آوری اطلاعات لازم جهت تکمیل برنامه زمانبندی، دو رویکرد عمده وجود دارد:

    ایجاد یک پیش نویس و به گردش درآوردن آن در میان ذی نفعان: در این رویکرد، مدیر پروژه یک پیش نویس اولیه از برنامه زمانبندی تهیه می کند و آنرا در میان ذی نفعان به گردش در می آورد تا از آنها فیدبک بگیرد. در طی این فرآیند، ممکن است فعالیت ها اضافه، حذف، یا اصلاح شوند. در این رویکرد، دو ریسک وجود دارد: اول اینکه ممکن است افرادی که اطلاعات می دهند هنوز کاملاً درگیر پروژه نشده باشند؛ دوم اینکه اگر برنامه زمانبندی، طولانی و دارای جزئیات زیاد باشد، ممکن است برخی از ذی نفعان نتوانند آنرا درک کنند؛ در این صورت، احتمالاً لازم خواهد بود که برنامه ای در سطح فعالیت های خلاصه شده یا مایل استون ها به آنها ارائه شود.

    تهیه WBS و برنامه زمانبندی از طریق درگیر کردن مستقیم ذی نفعان: در این رویکرد، برنامه زمانبندی از طریق یک یا چند نشست زنده با ذی نفعان و کارشناسان اصلی، تهیه می شود. اگر پروژه بزرگ باشد، ممکن است لازم شود که ذی نفعان اصلی را گروه بندی کنید و سپس با آنها به صورت گروهی، جلسه بگذارید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


در هر دو رویکرد، مدیر پروژه با اطلاعاتی که از کارشناسان دریافت کرده است، برنامه را خواهد بست. در این صورت، در طی پروژه، او صاحب برنامه زمانبندی خواهد بود.


7 جزء یک برنامه مدیریت کیفیت

1395/08/27
07:52
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
7 جزء یک برنامه مدیریت کیفیت

برنامه مدیریت کیفیت، جایی است که شما جلوتر از زمان درباره اینکه چگونه انتظارات مشتری در مورد کیفیت را درک خواهید کرد، و چگونه آن انتظارات را برآورده خواهید ساخت، می اندیشید. هنگامی که پروژه آغاز می گردد، این برنامه شما را راهنمایی می کند که چگونه کیفیت را در طول پروژه، مدیریت کنید.
برنامه مدیریت کیفیت، اطلاعات زیر را شامل می گردد:

    نقش ها و مسئولیت ها: نقش های مختلف مربوط به کیفیت در پروژه را تشریح کنید. این نقش ها می تواند شامل مدیر پروژه، مأموران رسیدگی به کیفیت، متخصصان آزمایش طرف ثالث، بازرسان، و غیره باشد.

    معیار کامل بودن و صحت: هدف از معیار کامل بودن و صحت، کارکردن بر روی تعریف مشتری است از اینکه چه موقع یک قلم قابل تحویل، کامل و صحیح شناخته می شود.

    فرآیند نیازهای کیفیت: فرآیندی را که برای کشف و تأیید اعتبار انتظارات مشتری در مورد کیفیت، مورد استفاده قرار خواهید داد، تشریح کنید.

    فعالیت های تضمین کیفیت: این فعالیت ها بر فرآیندهای مورد استفاده برای ایجاد راه حل تمرکز دارد، و می تواند توسط یک مدیر عملیاتی، حامی تجاری، یا یک بازبین طرف ثالث، مورد تأیید قرار گیرد. شما باید فعالیت ها و تکنیک های عمده تضمین کیفیت را که در این پروژه مورد استفاده قرار خواهید داد، تشریح کنید.

    فعالیت های کنترل کیفیت: این فعالیت ها، به منظور تأیید اینکه اقلام قابل تحویل پروژه دارای کیفیتی بالا هستند، به طور پیوسته در طول یک پروژه انجام می شوند. شما باید فعالیت ها و تکنیک های عمده تضمین کیفیت را که در این پروژه مورد استفاده قرار خواهید داد، تشریح کنید.

    استانداردهای کیفیت: تمامی استانداردهای کیفیت را که شرکت یا سازمان قبلاً تعریف کرده که این پروژه دنبال خواهد کرد، فهرست کنید.

    ابزارهای کیفیت: تمامی ابزارهای مرتبط با کیفیت را که این پروژه مورد استفاده قرار خواهد داد، فهرست کنید.
 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


ایجاد برنامه پروژه در 3 گام

1395/06/24
12:14
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ایجاد برنامه پروژه در 3 گام

برنامه پروژه، تمامی فعالیت های لازم برای تکمیل پروژه، همچنین مایل استون ها، وابستگی های مابین فعالیت ها، منابع و چهارچوب های زمانی مربوطه را فهرست می کند. نمودار زیر، 3 گام ضروری برای ایجاد برنامه پروژه را نشان می دهد:

    تعریف ساختار شکست کار (WBS): در این گام، تمامی فازها، اقدامات و فعالیت های لازم جهت تکمیل موفقیت آمیز پروژه را شناسایی و تشریح کنید. ترتیب انجام فعالیت ها و وابستگی های کلیدی داخلی و خارجی پروژه را مشخص سازید. فهرستی از مایل استون های حیاتی پروژه، مانند زمان تکمیل اقلام قابل تحویل کلیدی پروژه، نیز تهیه نمایید.
    تعریف منابع لازم : در این مرحله، لازم است منابع کلی لازم برای تکمیل هر فعالیت را شناسایی کنید؛ از جمله: کارکنان تمام وقت و پاره وقت، پیمانکاران، تجهیزات و مواد. برای هر نوع از منابع، مقدار مورد نیاز، زمان تحویل، و فعالیت هایی که به آن نیاز دارند را مشخص سازید.
    ایجاد برنامه زمانبندی پروژه: اکنون شما تمامی اطلاعات لازم برای تهیه برنامه زمانبندی پروژه را در اختیار دارید، پس به تهیه آن بپردازید.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management
مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر برنامه

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر برنامه,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|