درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر برنامه


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

چرا برنامه ریزی مهم است؟

1395/09/30
22:00
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی

چرا برنامه ریزی مهم است؟

از باب یادآوری متذکر می شویم که برنامه ریزی عبارت است از تصمیم گیری در زمان حال، درباره آنچه مایلیم در آینده انجام دهیم. در همین تعریف مختصر، مشخصات بسیار مهم زیر قابل درک است:

    اول:‌ چون در زمان حال برای کارهای آینده تصمیم گیری می کنیم، لذا زمانی برای آماده سازی در اختیار داریم. انتظار این است که به هنگام رسیدن به زمان اجرا، تمامی عوامل مورد نیاز آماده باشند. این مهم در موفقیت کارهای اجرایی، سهم بسیار بزرگی دارد و به همین دلیل زمانی که به واسطه برنامه ریزی در اختیار تیم پروژه قرار می گیرد، باید مغتنم شمرده شود و از آن به نحو مناسب جهت آماده سازی بهره گیری گردد.

    دوم: آنچه که مایلیم در آینده انجام دهیم مؤید این نکته است که نه تنها می دانیم چه کاری را انجام خواهیم داد بلکه می دانیم با انجام آن کار چه چیزی عاید ما خواهد شد. این عایدی را در اصطلاح، هدف آن کار تلقی می کنند. هدف گذاری نه تنها برای کل پروژه بلکه برای تک تک فعالیت های پروژه، الزامی است تا مشخص گردد که چه چیزی باید به دست آید و شاخص موفقیت و یا عدم آن چیست.

    سوم: از ضمیر اول شخص جمع در تعریف استفاده شده است. دلیل این نوع تعریف هم نیاز به شناسایی مسئول انجام و مسئول تحویل در مسیر برنامه ریزی است. چه کسی مسئولیت اجرای کار را بر عهده داشته و چه کسی، به عنوان مدیر بخشی و یا تمامی پروژه، متولی تحویل قلم یا اقلام قابل تحویل پروژه است.

توجه به سه نکته فوق که در تعریف برنامه ریزی مستتر است می تواند به عنوان شاخص های ارزیابی برنامه ریزی مؤثر در پروژه ها مورد استفاده قرار گیرد. می توان عدم بهره گیری از دوره آماده سازی را در درست بودن یک برنامه، شناسایی کرد. به طور مشخص می توان سؤال کرد که آیا در برنامه ریزی، برای دوران آماده سازی منابع جهت اجرای برنامه، تمهیدات لازم دیده شده است یا خیر. نباید برنامه به گونه ای باشد که سازمان اجرای کارها را تا زمان رسیدن به اجرای کارها بلاتکلیف رها کرده باشد. در عین حال می توان از برنامه ای که تهیه شده است، سؤال کرد که آیا اهداف برنامه مشخص هستند؟ آیا معین است که به شرط انجام کار چه چیز باید به دست آید؟ و توجه کنید که آنچه که باید به دست آید حتماً ملموس و قابل انتقال باشد. و میزان ارزیابی آخر این است که آیا برای برنامه ای که تدوین شده است، مسؤلین اجرای کارها و تحویل اقلام تعیین شده اند یا خیر؟ برنامه ای که بدون مسئول، تدوین شده باشد، مؤثر نخواهد بود.
اجازه دهید که بدون پرده خدمتتان عرض کنم که برنامه ای که بدون مشخصات فوق تهیه شده باشد، با هدف برنامه ریزی تهیه نگشته و اهداف دیگری را پیگیری می نماید. در همین زمان یادآوری این نکته نیز حائز اهمیت است که فعلاً صحبت و رویکرد این نوشتار، معطوف به عمل برنامه ریزی است و ما برای زمانبندی برنامه صحبتی نکرده ایم. لذا توجه داشته باشید که این دو فعل را یکی فرض نکنید و انتظارات برنامه را در همین حدی که تعریف شده در نظر داشته باشید. مثلاً الآن ما راجع به تخصیص منابع و تسطیح آن صحبتی نداریم. و اگر چنین عملی در قبال برنامه صورت نگرفته باشد، آنرا دلیل نقصان برنامه فرض نمی کنیم. شرایط لازم برای احراز اطمینان از صحت برنامه همین موارد سه گانه ای است که در بالا به آن پرداختیم. چنانچه ویژگی های سه گانه فوق در برنامه لحاظ نشده باشد، جدی نبودن سازمان پروژه از برنامه ریزی را نمایش می دهد. البته این به معنای عدم جدیت سازمان پروژه در انجام پروژه نیست، بلکه شاید نشان می دهد که سازمان پروژه خیال دارد به شیوه های دیگری، که حتماً منبعث از تجارب و یا احساسات خود است، پروژه را به ثمر رساند. این را هم البته اقرار می کنیم که در مسیر انجام کارهای پروژه باید با دید باز با موضوعات برخورد کنیم و شاید راه حل های دیگری برای انجام پروژه وجود داشته باشد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


در انتها دلیل تأکید و اصرار بر برنامه ریزی پروژه را حضور یک بینش سیستمی می دانیم. بینشی که معتقد است با وجود یک برنامه سیستماتیک (دارای ویژگی های سه گانه) حتی افراد متوسط در سازمان پروژه نیز در موفقیت پروژه مؤثرند و نیازی به وجود قهرمان نیست. در فقدان چنین برنامه ای، امید ما برای موفقیت پروژه نیاز به حضور قهرمانان دارد. انتخاب با شما. 

برچسب ها:برنامه ریزی ،برنامه ،

5 راه برای سرعت بخشیدن به برنامه زمانی پروژه

1395/09/29
23:52
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
5 راه برای سرعت بخشیدن به برنامه زمانی پروژه

در ابتدای هر پروژه، یک برنامه زمانبندی تهیه می شود که نشان دهنده بهترین تصور در مورد چگونگی پیشرفت پروژه است. اما در بسیاری از پروژه ها، فردای روزی که این برنامه تهیه می شود، به نظر می رسد که پروژه از برنامه عقب افتاده است. در اینجا به پنج تکنیک اشاره می شود که به شما کمک می کند تا در مسیر پروژه بمانید:

    در ابتدا سریع حرکت کنید. می دانید که در مسیر پروژه با تأخیرهایی مواجه خواهید شد. پس در صورت امکان، سعی کنید در ابتدا جلوتر از برنامه حرکت کنید؛ مثلاً پروژه را قبل از برنامه آغاز کنید، یا منابع را قبل از برنامه تخصیص دهید.

    فعالیت های وابسته را به صورت موازی انجام دهید. بسیاری از فعالیت های برنامه زمانبندی با رابطه finish-to-start با یکدیگر مرتبط شده اند. ببینید آیا واقعاً لازم است تا اتمام فعالیت های پیشنیاز صبر کنید، یا اینکه می توانید فعالیت های بعدی را زودتر آغاز نمایید.

    فعالیت هایی را که دیگر مورد نیاز نیستند، حذف کنید. با پیشرفت پروژه، اوضاع تغییر می کند. لازم است فعالیت های باقیمانده را مورد بازنگری قرار دهید و فعالیت هایی را که نیازی به آنها نیست، حذف نمایید.

    منابع بیشتری به مسیر بحرانی تخصیص بدهید. ببینید آیا امکان اضافه کردن منابع وجود دارد. ممکن است بتوانید از افراد متخصص کمک بگیرید، یا ممکن است فعالیت هایی وجود داشته باشد که هر کسی بتواند آنها را انجام دهد. به این تکنیک "crashing" هم می گویند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    فرآیندها را بهینه کنید. در جستجوی فرصت هایی برای بهبود فرآیندها باشید که باعث صرفه جویی در وقت بشود. همچنان که پروژه پیشرفت می کند، در مورد آنچه که باقی مانده است، سؤال کنید. شاید کارهایی که فکر می کردید حیاتی هستند، بعداً مشخص شود که غیرضروریند.5 نکته برای بهبود برنامه زمانبندی پروژه

1395/09/23
04:07
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
5 نکته برای بهبود برنامه زمانبندی پروژه

شاید بتوان گفت برنامه زمانبندی پروژه، مهمترین مدرک برای یک مدیر پروژه است.

    اعضای تیم پروژه، از آن استفاده می کنند تا دریابند که از آنها انتظار می رود تا چه زمانی چه کاری را انجام دهند.
    حامی پروژه از آن استفاده می کند تا کار پروژه را درک کند.
    و شما نیز، به عنوان مدیر پروژه، از آن برای گزارش دهی و پایش وضعیت پروژه استفاده می کنید.

برنامه زمانبندی پروژه، چیزی بیش از یک فهرست مرتب شده از فعالیتهاست، و برای آنکه مفید باشد، باید موارد بیشتری را نیز شامل گردد، از جمله:

    منابع: افزودن منابع به فعالیت ها این امکان را پدید می آورد که بتوان دید هر کسی تا چه زمانی چه کاری را باید انجام دهد. از مزیت های دیگر آن، این است که بسرعت می توان دید که به هر یک از افراد چه میزان کار تخصیص داده شده است و در نتیجه می توان بارِ کاری افراد را تعدیل نمود.

    مایل استون ها: مایل استون ها فعالیت نیستند. آنها لحظاتی از زمان هستند که پایان یک فاز، آغاز یک مرحله، یا مواردی از این قبیل را نشان می دهند. سعی کنید برای هر ماه، دو مایل استون در برنامه بگنجانید.

    فعالیت های خلاصه: یک فعالیت خلاصه، فعالیتی است که چندین فعالیت کوچکتر را شامل می شود. این فعالیت ها امکان گروه بندی فعالیت های مرتبط را فراهم می آورند و گزارش دهی در سطوح بالاتر را تسهیل می کنند.

    تاریخ های واقعی: در ابتدا، تاریخ های پیش بینی شده در برنامه درج می شود. پس از آغاز کار، ثبت تاریخ های واقعی آغاز و پایان فعالیت ها، مفید خواهد بود و به شما امکان می دهد که وضعیت جاری پروژه را با آنچه که در ابتدا برنامه ریزی کرده بودید، مقایسه نمایید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    وابستگی ها: وابستگی ها، ارتباط میان فعالیت هاست. از آنجا که بعضی از فعالیت ها فقط با ترتیبی خاص می توانند انجام شوند، افزودن این وابستگی ها به برنامه زمانبندی، به تعیین طول مدت پروژه کمک خواهد کرد.5 عنصر برنامه مدیریت نیازها

1395/09/23
03:34
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
5 عنصر برنامه مدیریت نیازها
برنامه مدیریت نیازها بیان می کند که چگونه نیازهای پروژه را استنباط، تجزیه و تحلیل، مستند و مدیریت خواهید کرد. بخش های این برنامه می تواند شامل اطلاعات زیر باشد:

    فرآیند جمع آوری نیازها: در این بخش، فرآیندی را که برای استخراج، تجزیه و تحلیل و مستند کردن نیازها مورد استفاده قرار خواهید داد، تشریح می کنید.

    نقش ها و مسئولیت ها: در این بخش، نقش هایی که در طی باقیمانده چرخه عمر پروژه، درگیر مدیریت نیازها خواهند بود همراه با مسئولیتشان، فهرست می شود.

    ابزارها: هرگونه ابزار اتوماتیک که برای مدیریت نیازها مورد استفاده قرار خواهد گرفت، در این بخش تشریح می گردد. ابزارهای متعددی وجود دارد که می تواند برای مستند کردن، مدیریت و پیگیری نیازها در طی چرخه عمر پروژه، مورد استفاده قرار گیرد.

    قابلیت ردیابی نیازها: اگر تیم پروژه شما، نیازها را از تجزیه و تحلیل تا طراحی و در طی باقیمانده چرخه عمر پروژه، پیگیری (ردیابی) می کند، فرآیند کلی آن باید در این بخش بیان شود.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    کنترل تغییر: باید یک فرآیند رسمی برای مدیریت تغییر نیازها وجود داشته باشد. امید است که کل پروژه از یک فرآیند رسمی برای کنترل تغییرات محدوده، استفاده کند. در این صورت، این فرآیند کلی کنترل تغییرات محدوده باید به طو رخاص برای کنترل تغییر نیازها هم مورد استفاده قرار گیرد. اگر یک فرآیند رسمی کلی برای کنترل تغییرات محدوده، وجود نداشته باشد، باید یک فرآیند مشخص، برای کنترل تغییر نیازها، در این بخش مکتوب گردد.

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر برنامه

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر برنامه,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|