درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر برنامه

22.jpg (364×96)11.jpg (364×96)

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

5 راه برای سرعت بخشیدن به برنامه زمانی پروژه

1395/09/29
23:52
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
5 راه برای سرعت بخشیدن به برنامه زمانی پروژه

در ابتدای هر پروژه، یک برنامه زمانبندی تهیه می شود که نشان دهنده بهترین تصور در مورد چگونگی پیشرفت پروژه است. اما در بسیاری از پروژه ها، فردای روزی که این برنامه تهیه می شود، به نظر می رسد که پروژه از برنامه عقب افتاده است. در اینجا به پنج تکنیک اشاره می شود که به شما کمک می کند تا در مسیر پروژه بمانید:

    در ابتدا سریع حرکت کنید. می دانید که در مسیر پروژه با تأخیرهایی مواجه خواهید شد. پس در صورت امکان، سعی کنید در ابتدا جلوتر از برنامه حرکت کنید؛ مثلاً پروژه را قبل از برنامه آغاز کنید، یا منابع را قبل از برنامه تخصیص دهید.

    فعالیت های وابسته را به صورت موازی انجام دهید. بسیاری از فعالیت های برنامه زمانبندی با رابطه finish-to-start با یکدیگر مرتبط شده اند. ببینید آیا واقعاً لازم است تا اتمام فعالیت های پیشنیاز صبر کنید، یا اینکه می توانید فعالیت های بعدی را زودتر آغاز نمایید.

    فعالیت هایی را که دیگر مورد نیاز نیستند، حذف کنید. با پیشرفت پروژه، اوضاع تغییر می کند. لازم است فعالیت های باقیمانده را مورد بازنگری قرار دهید و فعالیت هایی را که نیازی به آنها نیست، حذف نمایید.

    منابع بیشتری به مسیر بحرانی تخصیص بدهید. ببینید آیا امکان اضافه کردن منابع وجود دارد. ممکن است بتوانید از افراد متخصص کمک بگیرید، یا ممکن است فعالیت هایی وجود داشته باشد که هر کسی بتواند آنها را انجام دهد. به این تکنیک "crashing" هم می گویند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    فرآیندها را بهینه کنید. در جستجوی فرصت هایی برای بهبود فرآیندها باشید که باعث صرفه جویی در وقت بشود. همچنان که پروژه پیشرفت می کند، در مورد آنچه که باقی مانده است، سؤال کنید. شاید کارهایی که فکر می کردید حیاتی هستند، بعداً مشخص شود که غیرضروریند.


5 نکته برای بهبود برنامه زمانبندی پروژه

1395/09/23
04:07
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
5 نکته برای بهبود برنامه زمانبندی پروژه

شاید بتوان گفت برنامه زمانبندی پروژه، مهمترین مدرک برای یک مدیر پروژه است.

    اعضای تیم پروژه، از آن استفاده می کنند تا دریابند که از آنها انتظار می رود تا چه زمانی چه کاری را انجام دهند.
    حامی پروژه از آن استفاده می کند تا کار پروژه را درک کند.
    و شما نیز، به عنوان مدیر پروژه، از آن برای گزارش دهی و پایش وضعیت پروژه استفاده می کنید.

برنامه زمانبندی پروژه، چیزی بیش از یک فهرست مرتب شده از فعالیتهاست، و برای آنکه مفید باشد، باید موارد بیشتری را نیز شامل گردد، از جمله:

    منابع: افزودن منابع به فعالیت ها این امکان را پدید می آورد که بتوان دید هر کسی تا چه زمانی چه کاری را باید انجام دهد. از مزیت های دیگر آن، این است که بسرعت می توان دید که به هر یک از افراد چه میزان کار تخصیص داده شده است و در نتیجه می توان بارِ کاری افراد را تعدیل نمود.

    مایل استون ها: مایل استون ها فعالیت نیستند. آنها لحظاتی از زمان هستند که پایان یک فاز، آغاز یک مرحله، یا مواردی از این قبیل را نشان می دهند. سعی کنید برای هر ماه، دو مایل استون در برنامه بگنجانید.

    فعالیت های خلاصه: یک فعالیت خلاصه، فعالیتی است که چندین فعالیت کوچکتر را شامل می شود. این فعالیت ها امکان گروه بندی فعالیت های مرتبط را فراهم می آورند و گزارش دهی در سطوح بالاتر را تسهیل می کنند.

    تاریخ های واقعی: در ابتدا، تاریخ های پیش بینی شده در برنامه درج می شود. پس از آغاز کار، ثبت تاریخ های واقعی آغاز و پایان فعالیت ها، مفید خواهد بود و به شما امکان می دهد که وضعیت جاری پروژه را با آنچه که در ابتدا برنامه ریزی کرده بودید، مقایسه نمایید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    وابستگی ها: وابستگی ها، ارتباط میان فعالیت هاست. از آنجا که بعضی از فعالیت ها فقط با ترتیبی خاص می توانند انجام شوند، افزودن این وابستگی ها به برنامه زمانبندی، به تعیین طول مدت پروژه کمک خواهد کرد.


5 عنصر برنامه مدیریت نیازها

1395/09/23
03:34
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
5 عنصر برنامه مدیریت نیازها
برنامه مدیریت نیازها بیان می کند که چگونه نیازهای پروژه را استنباط، تجزیه و تحلیل، مستند و مدیریت خواهید کرد. بخش های این برنامه می تواند شامل اطلاعات زیر باشد:

    فرآیند جمع آوری نیازها: در این بخش، فرآیندی را که برای استخراج، تجزیه و تحلیل و مستند کردن نیازها مورد استفاده قرار خواهید داد، تشریح می کنید.

    نقش ها و مسئولیت ها: در این بخش، نقش هایی که در طی باقیمانده چرخه عمر پروژه، درگیر مدیریت نیازها خواهند بود همراه با مسئولیتشان، فهرست می شود.

    ابزارها: هرگونه ابزار اتوماتیک که برای مدیریت نیازها مورد استفاده قرار خواهد گرفت، در این بخش تشریح می گردد. ابزارهای متعددی وجود دارد که می تواند برای مستند کردن، مدیریت و پیگیری نیازها در طی چرخه عمر پروژه، مورد استفاده قرار گیرد.

    قابلیت ردیابی نیازها: اگر تیم پروژه شما، نیازها را از تجزیه و تحلیل تا طراحی و در طی باقیمانده چرخه عمر پروژه، پیگیری (ردیابی) می کند، فرآیند کلی آن باید در این بخش بیان شود.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    کنترل تغییر: باید یک فرآیند رسمی برای مدیریت تغییر نیازها وجود داشته باشد. امید است که کل پروژه از یک فرآیند رسمی برای کنترل تغییرات محدوده، استفاده کند. در این صورت، این فرآیند کلی کنترل تغییرات محدوده باید به طو رخاص برای کنترل تغییر نیازها هم مورد استفاده قرار گیرد. اگر یک فرآیند رسمی کلی برای کنترل تغییرات محدوده، وجود نداشته باشد، باید یک فرآیند مشخص، برای کنترل تغییر نیازها، در این بخش مکتوب گردد.

4 تکنیک برای مدیریت برنامه زمانبندی

1395/09/23
03:30
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
4 تکنیک برای مدیریت برنامه زمانبندی

    باقیمانده برنامه زمانبندی، مهمترین چیز است. برنامه زمانبندی باید در هر مقطع از زمان، نشان دهنده بهترین حدس شما از اینکه باقیمانده کار چگونه انجام شود، باشد. هرچه پروژه پیچیده تر باشد، در طی زمان، تغییرات بیشتری در این "بهترین حدس" مورد نیاز خواهد بود. شما به عنوان مدیر پروژه باید بر اساس وضعیت فعلی پروژه و درک فعلی خود از کار باقیمانده، برنامه زمانبندی را به طور پویا، ارزیابی نمایید و ادامه مسیر را مجدداً به گونه ای طراحی کنید که امکان تکمیل کار در موعد مقرر و تحت بودجه تعیین شده، فراهم گردد.

    برنامه زمانبندی را به صورت هفتگی، به روز کنید. در بیشتر پروژه ها برنامه زمانبندی باید به صورت هفتگی مورد بازنگری قرار گیرد و با توجه به وضعیت فعلی کار انجام شده و کار در جریان، به روز شود. اگر دیدید کار باقیمانده در موعد مقرر نمی تواند به اتمام برسد، لازم است اقدامات اصلاحی مناسبی را در پیش گیرید.

    فعالانه مغایرت های زمانبندی را مدیریت کنید. مدیر پروژه در موقعیتی قرار دارد که ممکن است مجبور باشد دائماً از تجربه و خلاقیت خود استفاده کند تا پروژه را تحت شرایط مورد انتظار، به پایان برساند.

    تعیین کنید که چه کسی می تواند برنامه زمانبندی را به روز کند. در اکثر پروژه ها، تنها کسی که مجاز است برنامه زمانبندی را به روز کند، مدیر پروژه می باشد. با این حال، گزینه های دیگری نیز وجود دارد، خصوصاً در پروژه های بزرگ و پیچیده.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementمهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر برنامه

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر برنامه,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|