درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر برنامه ریزی

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

نکات مهم برای موفقیت برنامه ریزی منابع

1395/06/11
21:23
امیرحسین ستوده بیدختی
نکات مهم برای موفقیت برنامه ریزی منابع

    برای برنامه ریزی به اندازه کافی وقت صرف کنید.
    قبل از شروع پروژه برنامه ریزی کنید.
    به تمامی گزینه های موجود در ارتباط با منابع توجه کنید.
    منابع مورد نیاز را حتی الامکان از ابتدا تعیین و استخدام نمایید.
    اطمینان حاصل کنید که مدت زمان اولیه قرارداد، به درستی تعیین شده است.
    با بالابردن مهارت نیروهای کاری موجود، از هم اکنون برای مهارت های کمیاب برنامه ریزی کنید.
    برای یافتن افراد مناسب و گماشتن آنها در پروژه وقت صرف کنید.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Managementنکاتی مهم در برنامه ریزی پروژه

1395/06/10
11:31
امیرحسین ستوده بیدختی
نکاتی مهم در برنامه ریزی پروژه

در برنامه ریزی یک پروژه، کارهای بسیار بیشتری نسبت به تعریف فعالیت ها و تعیین مدت زمان آنها لازم است انجام شود. مهمترین وظایف مدیران پروژه شامل هم محورسازی و مدیریت افراد تخصیص یافته به پروژه و هدایت آن گروه به هم پیوسته به سوی دستیابی به اهداف پروژه است. فهرستی از فعالیت ها ممکن است نقشه راه خوبی برای ما باشد، اما هرگز دربرگیرنده تمامی آنچه که باعث انجام پروژه می گردد، نخواهد بود. مدیران پروژه اگر فقط بر فعالیت های مکانیک برنامه ریزی و زمانبندی پروژه تمرکز کنند و به چگونگی برخورد با افراد، ریسک، و سایر موارد مؤثر بر پروژه در جهان واقعی توجهی نداشته باشند، با شکست مواجه خواهند گردید.
در اینجا به چند نکته از مهمترین مواردی که در برنامه ریزی هر پروژه لازم است مدنظر قرارگیرد، اشاره می شود:

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


    قبل از آغاز برنامه ریزی، اهداف را درک کنید.
    با اعضای تیم پروژه ارتباط یک به یک برقرار نمایید.
    مراقب افراد " از زیر کار در رو" باشید.
    واقعیت ها را بررسی کنید و متناسب با آنها به اقدام بپردازید.
    تأمین کنندگان و مشتریان فعالیت ها را مد نظر قرار دهید.
    برنامه ای ملموس و قابل اندازه گیری تهیه کنید.


تصورات غلط در ارتباط با برنامه ریزی

1395/06/10
11:26
امیرحسین ستوده بیدختی
تصورات غلط در ارتباط با برنامه ریزی

برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی مدیریت پروژه، زیرمجموعه هایی از یک برنامه ریزی کلی صحیح می باشند. برنامه استراتژیک تعیین می کند که چه کارهایی لازم است انجام شود و چرا. فرآیند مدیریت پروژه تعیین می کند که اهداف چگونه تحقق خواهند یافت و چه منابعی برای تحقق اهداف، مورد نیاز خواهد بود. چند تصور غلط در ارتباط با هر فرآیند برنامه ریزی وجود دارد:

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


  1.     برنامه ریزی نادرست، اتلاف وقت است. این درست نیست زیرا نتیجه نهایی فقط یکی ازاهداف آن است.
  2.     برنامه ریزی می تواند از تغییرات ممانعت به عمل آورد. این درست نیست زیرا برنامه ریزی مانع بروز تغییرات نمی شود. تغییر رخ خواهد داد؛ فرقی نمی کند که چه باشد و مدیران چه کاری انجام دهند.
  3.     برنامه ریزی، انعطاف پذیری را کاهش می دهد. این درست نیست زیرا برنامه ریزی به تعهدات اشاره می کند، اما صرفاً در صورتی یک محدودیت خواهد بود که مدیر پس از یک بار برنامه ریزی، آن را متوقف سازد. برنامه ریزی، یک فعالیت مداوم است.


برچسب ها:برنامه ریزی ،

محدوده دانش برنامه ریزی پروژه

1395/06/9
01:02
امیرحسین ستوده بیدختی
محدوده دانش برنامه ریزی پروژه

برنامه ریزی (Planning) بیشتر اوقات به این عبارت تعریف می گردد: "تصمیم گیری در زمان حال برای آنچه که می خواهیم در آینده انجام دهیم". (تعریفی که ما در اوک استفاده می کنیم: "برنامه ریزی، ابزار تشریح پروتوکل رفتار سازمانی است.") همانگونه که مشاهده می کنید عنصر اصلی در تعریف برنامه ریزی، "تصمیم گیری" است. به همین دلیل محدوده دانش برنامه ریزی به شدت متأثر از تکنیک های تصمیم گیری است. این تکنیک ها عبارت می شوند از:

    بهینه سازی (Optimization)
    شبیه سازی (Simulation)
    تصمیم گیری چند معیاره (Multi Criteria Decision Making)
    درخت های تصمیم گیری (Decision Trees)
    و روش های دیگر.

هر کدام از روشهای فوق، اقدام به ساختن مدل های مناسب تصمیم گیری کرده تا برنامه ریز قادر به انتخاب بهتر گردد. ورودی به مدل ها، داده هایی است که بر اساس تجربه و یا اندازه گیری کار، با استفاده از روش های تخمین زدن، تعیین می گردند. در این گام، یعنی تخمین زدن، بهره گیری از تکنیک های مطالعه کار و همچنین زمان سنجی، کارآیی به سزایی دارد. تنها در این شرایط، تدوین مدل مناسب تصمیم گیری و تأمین داده های مناسب ورودی، است که ابزارهای معروف زمان بندی و برنامه ریزی کارآیی خواهند داشت. تأکید این نوشته بر توجه دادن برنامه ریزان به تکنیک هایی است که باید نسبت به آنها مهارت لازم را داشته باشند و از اینکه برنامه ریزی را به معنای کارکردن با تعدادی از نرم افزارها بدانند، پرهیز کنند.
فرض کنید که می خواهید مدارک لازم مدیریت ریسک پروژه را تهیه کنید. اگر این کار را بخواهید با نرم افزاری مانند Primavera انجام دهید، آنگاه لازم است که به ازای هر فعالیت و زمان مورد نیاز اجرای آن، تابع احتمالی زمان فعالیت را نیز وارد نمایید. با درنظرگرفتن این توابع و بهره گیری از شبیه سازی بسیار ساده و تولید اعداد تصادفی، این نرم افزار قادر است که احتمال تکمیل پروژه را در بازه ای از زمان برآورد نماید. این کار را می توان برای هزینه پروژه نیز انجام داد. یعنی به ازای هر برآورد هزینه ای برای فعالیت، تابع توزیع آن هزینه نیز عرضه گردد. اما واقعاً منظور ما از مدیریت ریسک پروژه این است؟ اینکه بدانیم با چه احتمالی پروژه در چه مدتی خاتمه خواهد یافت؟ بله این قسمتی از ریسک پروژه است. اما قسمت های دیگری هم در این باب متوجه پروژه خواهد بود. به طور مشخص خطراتی که پروژه را تهدید می کنند. برای مدیریت این خطرات احتمالی باید تهدید ها را ابتدا شناسایی کرد. سپس تهدیدها را دسته بندی می کنند. آنگاه روش های مقابله با هر یک از تهدیدات شناسایی می گردد. این امکان وجود دارد که یک روش مقابله بتواند بیش از یکی از تهدیدات را خنثی سازد. لذا در انتها سؤالی که باید نسبت به آن تصمیم گیری کرد این است که کدام روش ها را برای مقابله با مجموعه ریسک های شناسایی شده انتخاب کرد به گونه ای که مجموع هزینه این روش ها کمینه گردد. به روشنی مشخص است که یکی از مدل های بهینه سازی، مانند مدل تخصیص (Assignment)، برای پاسخگویی مناسب خواهد بود. اما کدام بسته نرم افزاری زمان بندی، مانند پریماورا یا مایکروسافت، قادر به مدلسازی و بهینه سازی اینگونه از موضوعات خواهند بود؟ هیچکدام. اما آیا موضوعات از این قبیل برای برنامه ریزی پروژه اهمیت دارند؟ بله، صد درصد.
برنامه ریزان پروژه، چنانچه به محدوده دانش برنامه ریزی توجه نکرده و خود را در همین راستا تقویت و مجهز ننمایند، محیط را برای تلقی های عوامانه از برنامه ریزی فراهم خواهند کرد. این تلقی ها منجر به این خواهد شد که برنامه ریزی پروژه معادل کار کردن با نرم افزارهای معروف خواهد بود، کاری که در حد تکنسینی است نه کارشناسی.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


برنامه ریزی پروژه محدوده ای است که به راحتی قابل ساختاردادن نیست، به همین دلیل نیز این محدوده همچنان نیازمند نوآوری و خلاقیت کارشناسان می باشد. کارهای ساده آن، کار کردن با نرم افزارها، به کار گیری اکسل، تنها بخش کوچکی از محدوده دانش برنامه ریزی است و بخش اثربخش این محدوده نیاز به دانش کارشناسی قابل توجهی دارد.


مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر برنامه ریزی

مدل سازی اطلاعات ساختمانمدیریت منابع انسانی
قراردادمدیریت دانش
موفقیتبرنامه ریزی
مدیریت پروژهتکنیک های خلاقیت
مدیریت ساختاستراتژی
چابکی در پروژهداستان مدیریتی
ساخت و ساز نابمدیران
مهندسی ارزشتصمیم گیری
مدیریت ریسک دفتر مدیریت پروژه
مدیریتبتن
رهبریمدیران پروژه
تکنیک های مدیریتی مهارت های مدیریتی
توسعه پایداراستاندارد PMBOK
کنترل پروژهآزمون pmp
سازمانمدیریت ساخت در شبکه های اجتماعی
مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر برنامه ریزی,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|