درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر برنامه ریزی


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

هرم اهداف

1395/09/12
14:51
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
هرم اهداف

برنامه ریزی استراتژیک مؤثر، برای موفقیت هر کسب و کاری ضروری است. اما هر قدر هم استراتژی شما خوب باشد، اگر افرادتان آنرا درک نکنند، شکست خواهد خورد. بنابراین، کسب و کار شما، هم به برنامه ریزی استراتژیک مؤثر نیاز دارد و هم به انتشار مناسب آن در میان افراد. یکی از تکنیک های متداول برای انتشار گرافیکی استراتژی، "هرم اهداف" نام دارد.
شیوه های بسیاری برای تشریح استراتژی وجود دارد. یکی از رویکردها، که ساختار هرمی را بخوبی نمایان می سازد، اندیشیدن به استراتژی کسب و کار در پاسخ به پرسش های زیر است:

    چرا آنچه را که انجام می دهیم، انجام می دهیم؟
    چه چیزی را لازم است انجام دهیم تا به اهداف مورد نظر دست یابیم؟
    واقعاً چگونه می خواهیم آنچه را که باید انجام شود، انجام دهیم؟
    چه کسی (یا چه چیزی) این اطمینان را ایجاد می کند که آنچه باید انجام شود، انجام شده است؟

پاسخ دادن به این پرسش ها می تواند به شما کمک کند که به گونه ای بسیار فراگیر، استراتژی خود را بند به بند تشریح کنید، به طوری که عناصر کلیدی مورد نیاز در یک برنامه استراتژیک را پوشش دهد:

    پرسش 1- "چرا"- به ارزش ها، مأموریت، و دیدگاه سازمان شما اشاره می کند.
    پرسش 2- "چه چیزی"- اهداف و آرمان ها را پوشش می دهد.
    پرسش 3- "چگونه"- اقدامات لازم برای تحقق اهداف رابیان می کند.
    پرسش 4- "چه کسی"- به افراد، سیستم ها و ابزارهایی که اینها را تحویل می دهند، اشاره می کند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


هرمی از پرسش ها پدیدار می شود: برای پاسخ دادن به پرسش 4، باید به پرسش 3 پاسخ دهید؛ برای پاسخ دادن به پرسش 3، باید به پرسش 2 پاسخ دهید؛ و برای پاسخ دادن به پرسش 2، باید به پرسش 1 پاسخ دهید.
عناصر سازمانی سطح بالا، یعنی ارزش ها، مأموریت و دیدگاه (چرا)، در کسب و کار جاری می شود و تمامی جنبه ها را در بر می گیرد.
به همین ترتیب، اهداف و آرمان ها (چه چیزی) جریان می یابند تا اقدامات و رویکردهای لازم را تعیین کنند (چگونه).
و تمامی این عناصر برنامه ریزی، به منابع معین (افراد، سیستم ها و غیره) نیاز دارند تا آن اقدامات به انجام برسند (چه کسی).

ادامه مطلب ادامه مطلب

برنامه ریزی و مدیریت ذی نفعان

1395/08/27
08:28
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
برنامه ریزی و مدیریت ذی نفعان

هر چه کاری که انجام می دهید و پروژه هایی که اجرا می کنید، بیشتر اهمیت داشته باشند، افراد بیشتر و بیشتری را تحت تأثیر قرار خواهید داد. برخی از این افراد، این قدرت را دارند که پروژه ها و موقعیت شما را تخریت نمایند. برخی دیگر می توانند حامیانی قوی برای کار شما باشند.
مدیریت ذی نفعان، فرآیندی است که از طریق آن، ذی نفعان کلیدی پروژه های خود را شناسایی می کنید و حمایت آنها را به دست می آورید.
تجزیه و تحلیل ذی نفعان، اولین مرحله این امر است. در این مرحله، مهمترین ذی نفعان پروژه خود را شناسایی نموده، شروع می کنید به درک آنها. بدین منظور، ابتدا از طریق توفان فکری، ذی نفعان را تعیین می کنید. سپس آنها را بر اساس قدرت و علایقشان اولویت بندی نموده، این اطلاعات را به صورت ترسیمی، بر روی یک دستگاه مختصات قدرت/ علایق منتقل می کنید. مرحله نهایی در تجزیه و تحلیل ذی نفعان، آن است که درک کنید چه چیزی باعث انگیزش آنها می گردد و چگونه باید بر آنها فائق آیید.
پس از تجزیه و تحلیل ذی نفعان، نوبت به برنامه ریزی ذی نفعان می رسد. این، فرآیندی است که مورد استفاده قرار می دهید تا برنامه ریزی کنید که چگونه ذی نفعان را مدیریت کنید و حمایت آنها را برای پروژه های خود جلب نمایید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


مدیریت مناسب ذی نفعان به شما کمک می کند تا سیاست هایی را که معمولاً با پروژه های بزرگ همراه است، مدیریت کنید. همچنین به شما کمک می کند تا حمایت لازم برای پروژه های خود را به دست آورید و منبع عمده ای از استرس کاری و پروژه ای را از میان بردارید.


ادامه مطلب ادامه مطلب

برنامه ریزی حوادث غیرمترقبه

1395/08/26
10:15
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
برنامه ریزی حوادث غیرمترقبه

آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله- معمولاً به اینها حوادث غیرمترقبه می گوییم. اما اگر ناگهان یکی از تأمین کنندگان شما ورشکست شود، چه؟ و یا اگر تمامی کادر فروش شما که در یک کنفرانس سالانه شرکت کرده اند، دچار مسمومیت غذایی شوند؟ یا اگر مسئول پرداخت حقوق کارکنان، در روز پرداخت حقوق، بیمار شود؟ تمامی این موارد می تواند باعث آشفتگی و بی نظمی در امور سازمان شود، اگر از پیش برای آنها آمادگی نداشته باشید. برنامه ریزی حوادث غیرمترقبه، یک بخش کلیدی از این آمادگی است.
برنامه ریزی حوادث غیرمترقبه، تنها به بلایای بزرگ مربوط نمی شود. در یک مقیاس کوچکتر، مربوط می شود به آمادگی برای حوادثی همچون از دست دادن داده ها، افراد، مشتریان، تأمین کنندگان، و سایر اتفاقات نامطلوب مجهول. به همین دلیل، برنامه ریزی حوادث غیرمترقبه اهمیت می یابد و لازم می گردد که به صورت بخشی عادی از فعالیت های روزمره شما درآید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management
ادامه مطلب ادامه مطلب

برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف

1395/08/21
13:28
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف

شما در آغاز هر دوره، تصمیماتی می گیرید. این آغاز، ممکن است آغاز یک پروژه، آغاز یک کسب و کار، یا آغاز یک سال باشد. رعایت قوانین زیر به شما کمک می کند تا از همان ابتدا مسیر منتهی به موفقیت را برگزینید:

    نسبت به تصمیمات خود متعهد باشید. تصمیمات موفقیت آمیز، با عزمی استوار برای ایجاد یک تغییر، آغاز می شود. در ادامه، شما باید باور داشته باشید که می توانید آنچه را در نظر دارید، انجام دهید و این باور، نباید دچار تزلزل گردد.

    واقع بین باشید. کلید دستیابی به اهداف، داشتن انگیزه مستمر است. اگر اهدافی دور از دسترس برگزینید، احتمال شکست شما افزایش خواهد یافت؛ و نتیجه شکست های پیاپی، از دست دادن انگیزه خواهد بود.
    یادداشت کنید. نیرویی در درون ما هست که وقتی این یادداشت ها را می بینیم، ما را به سوی آنها هدایت می کند. پس تصمیمات خود را بر روی کارت های کوچک بنویسید و آنها را در جایی قرار دهید که همواره در معرض دیدتان باشد (مثلاً روی میز کارتان، روی در یخچال، یا روی دیوار).

    برنامه ای تهیه کنید. سخن گفتن در مورد آنچه می خواهید به دست آورید، یک چیز است، تصمیم گیری در مورد اینکه چگونه می خواهید آن کار را انجام دهید، یک چیز دیگر و کاملاً متفاوت.

    منعطف باشید. هرگز همه چیز دقیقاً طبق برنامه، پیش نخواهد رفت. اگر زیاد سختگیر باشید، رویارویی با اولین مانع کوچک، می تواند شما را از مسیرتان به بیرون پرتاب کند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    از یک سیستم یادآوری کننده استفاده کنید. هنگامی که تعهدات، مسئولیت ها و وظایف متعددی برعهده دارید، حفظ تمرکز بر برنامه، کاری بس دشوار خواهد بود؛ بنابراین یک سیستم یادآوری کننده را ایجاد و برقرار نمایید.

    پیشرفتتان را پیگیری نمایید. شما متوجه چگونگی عملکرد خود نخواهید شد مگر آنکه پیشرفت خود را مورد پایش قرار دهید.

    به خودتان جایزه بدهید. اگر چه دانستن اینکه کار بخوبی انجام شده است، می تواند یک پاداش (جایزه ای درونی) محسوب گردد، اما حتی متعهدترین افراد هم گاهی به جایزه ای ملموس (بیرونی) نیاز دارند.ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر برنامه ریزی

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر برنامه ریزی,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات