درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر برنامه ریزی

22.jpg (364×96)11.jpg (364×96)

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

برنامه ریزی و مدیریت ذی نفعان

1395/08/27
08:28
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
برنامه ریزی و مدیریت ذی نفعان

هر چه کاری که انجام می دهید و پروژه هایی که اجرا می کنید، بیشتر اهمیت داشته باشند، افراد بیشتر و بیشتری را تحت تأثیر قرار خواهید داد. برخی از این افراد، این قدرت را دارند که پروژه ها و موقعیت شما را تخریت نمایند. برخی دیگر می توانند حامیانی قوی برای کار شما باشند.
مدیریت ذی نفعان، فرآیندی است که از طریق آن، ذی نفعان کلیدی پروژه های خود را شناسایی می کنید و حمایت آنها را به دست می آورید.
تجزیه و تحلیل ذی نفعان، اولین مرحله این امر است. در این مرحله، مهمترین ذی نفعان پروژه خود را شناسایی نموده، شروع می کنید به درک آنها. بدین منظور، ابتدا از طریق توفان فکری، ذی نفعان را تعیین می کنید. سپس آنها را بر اساس قدرت و علایقشان اولویت بندی نموده، این اطلاعات را به صورت ترسیمی، بر روی یک دستگاه مختصات قدرت/ علایق منتقل می کنید. مرحله نهایی در تجزیه و تحلیل ذی نفعان، آن است که درک کنید چه چیزی باعث انگیزش آنها می گردد و چگونه باید بر آنها فائق آیید.
پس از تجزیه و تحلیل ذی نفعان، نوبت به برنامه ریزی ذی نفعان می رسد. این، فرآیندی است که مورد استفاده قرار می دهید تا برنامه ریزی کنید که چگونه ذی نفعان را مدیریت کنید و حمایت آنها را برای پروژه های خود جلب نمایید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


مدیریت مناسب ذی نفعان به شما کمک می کند تا سیاست هایی را که معمولاً با پروژه های بزرگ همراه است، مدیریت کنید. همچنین به شما کمک می کند تا حمایت لازم برای پروژه های خود را به دست آورید و منبع عمده ای از استرس کاری و پروژه ای را از میان بردارید.


برنامه ریزی حوادث غیرمترقبه

1395/08/26
10:15
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
برنامه ریزی حوادث غیرمترقبه

آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله- معمولاً به اینها حوادث غیرمترقبه می گوییم. اما اگر ناگهان یکی از تأمین کنندگان شما ورشکست شود، چه؟ و یا اگر تمامی کادر فروش شما که در یک کنفرانس سالانه شرکت کرده اند، دچار مسمومیت غذایی شوند؟ یا اگر مسئول پرداخت حقوق کارکنان، در روز پرداخت حقوق، بیمار شود؟ تمامی این موارد می تواند باعث آشفتگی و بی نظمی در امور سازمان شود، اگر از پیش برای آنها آمادگی نداشته باشید. برنامه ریزی حوادث غیرمترقبه، یک بخش کلیدی از این آمادگی است.
برنامه ریزی حوادث غیرمترقبه، تنها به بلایای بزرگ مربوط نمی شود. در یک مقیاس کوچکتر، مربوط می شود به آمادگی برای حوادثی همچون از دست دادن داده ها، افراد، مشتریان، تأمین کنندگان، و سایر اتفاقات نامطلوب مجهول. به همین دلیل، برنامه ریزی حوادث غیرمترقبه اهمیت می یابد و لازم می گردد که به صورت بخشی عادی از فعالیت های روزمره شما درآید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management
برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف

1395/08/21
13:28
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف

شما در آغاز هر دوره، تصمیماتی می گیرید. این آغاز، ممکن است آغاز یک پروژه، آغاز یک کسب و کار، یا آغاز یک سال باشد. رعایت قوانین زیر به شما کمک می کند تا از همان ابتدا مسیر منتهی به موفقیت را برگزینید:

    نسبت به تصمیمات خود متعهد باشید. تصمیمات موفقیت آمیز، با عزمی استوار برای ایجاد یک تغییر، آغاز می شود. در ادامه، شما باید باور داشته باشید که می توانید آنچه را در نظر دارید، انجام دهید و این باور، نباید دچار تزلزل گردد.

    واقع بین باشید. کلید دستیابی به اهداف، داشتن انگیزه مستمر است. اگر اهدافی دور از دسترس برگزینید، احتمال شکست شما افزایش خواهد یافت؛ و نتیجه شکست های پیاپی، از دست دادن انگیزه خواهد بود.
    یادداشت کنید. نیرویی در درون ما هست که وقتی این یادداشت ها را می بینیم، ما را به سوی آنها هدایت می کند. پس تصمیمات خود را بر روی کارت های کوچک بنویسید و آنها را در جایی قرار دهید که همواره در معرض دیدتان باشد (مثلاً روی میز کارتان، روی در یخچال، یا روی دیوار).

    برنامه ای تهیه کنید. سخن گفتن در مورد آنچه می خواهید به دست آورید، یک چیز است، تصمیم گیری در مورد اینکه چگونه می خواهید آن کار را انجام دهید، یک چیز دیگر و کاملاً متفاوت.

    منعطف باشید. هرگز همه چیز دقیقاً طبق برنامه، پیش نخواهد رفت. اگر زیاد سختگیر باشید، رویارویی با اولین مانع کوچک، می تواند شما را از مسیرتان به بیرون پرتاب کند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    از یک سیستم یادآوری کننده استفاده کنید. هنگامی که تعهدات، مسئولیت ها و وظایف متعددی برعهده دارید، حفظ تمرکز بر برنامه، کاری بس دشوار خواهد بود؛ بنابراین یک سیستم یادآوری کننده را ایجاد و برقرار نمایید.

    پیشرفتتان را پیگیری نمایید. شما متوجه چگونگی عملکرد خود نخواهید شد مگر آنکه پیشرفت خود را مورد پایش قرار دهید.

    به خودتان جایزه بدهید. اگر چه دانستن اینکه کار بخوبی انجام شده است، می تواند یک پاداش (جایزه ای درونی) محسوب گردد، اما حتی متعهدترین افراد هم گاهی به جایزه ای ملموس (بیرونی) نیاز دارند.چگونه می توانید یک پروژه نرم افزاری را برنامه ریزی کنید

1395/08/21
13:23
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
چگونه می توانید یک پروژه نرم افزاری را برنامه ریزی کنید

    تمامی کاربران را شناسایی کنید. علاوه بر کاربران مستقیم، کاربران غیرمستقیم بسیاری هم هستند که هر از گاهی برای انجام کارهایشان، ممکن است از این نرم افزار استفاده کنند. همچنین افرادی هم هستند که از مزایای حاصل از این نرم افزار، بهره مند خواهند گردید.

    اعتبار آنها را بررسی کنید. پس از تهیه فهرست فوق، بسیار ضروری است که اعتبار آنهایی را که به شما اطلاعات یا فیدبک داده اند، بررسی کنید. ممکن است برخی از آنها هرگز از این نرم افزار استفاده نکرده باشند.

    همه چیز را گردآوری نمایید. در این مرحله، یک فهرست طولانی از هر امکانی که می تواند در برنامه گنجانده شود، تهیه کنید و آنرا به عنوان مرجعی برای آینده، نگهداری نمایید.

    اولویت بندی کنید. اقلام فهرست فوق را اولویت بندی و به سه دسته تقسیم کنید: 1) آنچه که قطعاً باید وجود داشته باشد، 2) آنچه که اگر باشد، خوب است، و 3) هر چیز دیگر.

    به جزئیات بپردازید. اکنون گروه اول را با جزئیات بیشتر تشریح کنید؛ کارهایی را که این امکانات در نرم افزار باید انجام دهند و نیز فرضیات مربوط به هر یک را مورد بررسی دقیق قرار دهید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    کار را تحویل دهید. مراحل و کارهای بسیار زیادی میان مراحل برنامه ریزی و اجرا وجود دارد؛ اما اگر مرحله برنامه ریزی را درست انجام داده باشید، به نتیجه نهایی بسیار بهتری دست خواهید یافت.

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر برنامه ریزی

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر برنامه ریزی,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|