درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر برنامه مدیریت ریسک

22.jpg (364×96)11.jpg (364×96)

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

7 عنصر یک برنامه مدیریت ریسک

1395/11/17
19:52
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
7 عنصر یک برنامه مدیریت ریسک

برنامه مدیریت ریسک، تشریح می کند که چگونه ریسک های پروژه را تعریف و مدیریت می کنید. این سند، ریسک ها و پاسخ به آنها را تشریح نمی کند؛ بلکه فرآیندها و تکنیک هایی را که برای تعریف ریسک ها و پاسخ به آنها مورد استفاده قرار خواهید داد، تعریف می نماید. اطلاعات این برنامه عبارتند از:

    نقش ها و مسئولیت ها: نقش های هدایت کننده و پشتیبان در فرآیند مدیریت ریسک را شرح می دهد. معمولاً مسئولیت کلی مدیریت ریسک بر عهده مدیر پروژه است، مگر اینکه تیم آنقدر بزرگ باشد که یک متخصص ریسک داشته باشد.

    بودجه بندی: در مورد بودجه شما برای مدیریت ریسک پروژه بحث می کند. می تواند شامل فرآیند مورد استفاده برای برآورد بودجه مدیریت ریسک نیز باشد.

    زمانبندی: تعریف می کند که ارزیابی اولیه ریسک چه موقع انجام خواهد شد، و فرآیند مدیریت ریسک در طی چرخه عمر پروژه، هر چند وقت یک بار به اجرا در خواهد آمد.

    امتیازدهی و تفسیر: شما باید شیوه های مناسب امتیازدهی به ریسک ها و تفسیر آنها را برای انواع ریسک های کمی و کیفی تعریف کنید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    آستانه ها: سطح آستانه عبارت است از اینکه چگونه تعیین می کنید که کدام ریسک آنقدر مهم است که در مورد آن اقدامی صورت گیرد. آستانه های ریسک ممکن است برای مدیر پروژه، کارفرما، و حامی مالی پروژه، متفاوت باشد.

    ارتباطات: توضیح می دهد که اطلاعات ریسک چگونه مستند خواهد شد و چگونه منتقل و منتشر خواهد گردید. این اطلاعات شامل خودِ ریسک ها، پاسخ به آنها و وضعیت ریسک ها می باشد.

    پیگیری و حسابرسی: اینکه چگونه تمامی جنبه های فعالیت های ریسک، ثبت و ذخیره خواهد شد تا برای پروژه فعلی، نیازهای آینده، و درس های آموخته شده، قابل استفاده باشد، باید مستند و مکتوب گردد. همچنین باید تشریح شود که آیا فرآیندهای ریسک، مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت یا خیر، و چگونه.7 عنصر برای برنامه مدیریت ریسک

1395/08/25
05:59
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
7 عنصر برای برنامه مدیریت ریسک

برنامه مدیریت ریسک، تشریح می کند که در پروژه، ریسک را چگونه تعریف و مدیریت خواهید کرد. این مدرک، در واقع ریسک ها و دلایل آنها را شرح نمی دهد؛ بلکه فرآیند و تکنیک هایی را که برای تعریف ریسک ها و عکس العمل نسبت به آنها مورد استفاده قرار خواهید داد، تعریف می کند. اطلاعات این برنامه عبارتند از:

    نقش ها و مسئولیت ها: این بخش، نقش های هدایتگر و پشتیبان در فرآیند مدیریت ریسک را تشریح می کند.

    بودجه بندی: بودجه شما برای مدیریت ریسک پروژه در این بخش مطرح می شود.

    زمانبندی: تعیین می کند که ارزیابی اولیه ریسک، چه زمانی انجام خواهد شد، و همچنین در طول چرخه عمر پروژه، فرآیند مدیریت ریسک، هر چند وقت یک بار به اجرا درخواهد آمد.

    امتیازدهی و تفسیر: باید شیوه های امتیازدهی و تفسیر متناسب با نوع تجزیه و تحلیل کمّی و کیفی ریسک، که مورد استفاده قرار می گیرند، تعیین شوند.

    آستانه ها: سطح آستانه، عبارت است از اینکه چگونه تعیین می کنید که کدام ریسک ها دارای اهمیت کافی برای واکنش نشان دادن هستند. مدیر پروژه، مشتری، و کارفرما ممکن است آستانه های ریسک متفاوتی داشته باشند.

    ارتباطات: تعیین می کند که اطلاعات مربوط به ریسک چگونه مستند خواهد شد و تبادل خواهد گردید. این اطلاعات شامل خودِ ریسک ها، واکنش ها نسبت به ریسک، و وضعیت ریسک می باشد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    پیگیری و ممیزی: در این بخش، مستند می شود که چگونه تمامی جنبه های فعالیت های ریسک به منظور استفاده در پروژه جاری، نیازهای آینده، و درس های آموخته شده، ثبت و ضبط خواهد شد. همچنین تعیین می کند که آیا فرآیندهای ریسک، مورد ممیزی قرار خواهند گرفت یا خیر، و چگونه.

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر برنامه مدیریت ریسک

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر برنامه مدیریت ریسک,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|