درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر برنامه مدیریت

22.jpg (364×96)11.jpg (364×96)

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

7 عنصر یک برنامه مدیریت ریسک

1395/11/17
19:52
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
7 عنصر یک برنامه مدیریت ریسک

برنامه مدیریت ریسک، تشریح می کند که چگونه ریسک های پروژه را تعریف و مدیریت می کنید. این سند، ریسک ها و پاسخ به آنها را تشریح نمی کند؛ بلکه فرآیندها و تکنیک هایی را که برای تعریف ریسک ها و پاسخ به آنها مورد استفاده قرار خواهید داد، تعریف می نماید. اطلاعات این برنامه عبارتند از:

    نقش ها و مسئولیت ها: نقش های هدایت کننده و پشتیبان در فرآیند مدیریت ریسک را شرح می دهد. معمولاً مسئولیت کلی مدیریت ریسک بر عهده مدیر پروژه است، مگر اینکه تیم آنقدر بزرگ باشد که یک متخصص ریسک داشته باشد.

    بودجه بندی: در مورد بودجه شما برای مدیریت ریسک پروژه بحث می کند. می تواند شامل فرآیند مورد استفاده برای برآورد بودجه مدیریت ریسک نیز باشد.

    زمانبندی: تعریف می کند که ارزیابی اولیه ریسک چه موقع انجام خواهد شد، و فرآیند مدیریت ریسک در طی چرخه عمر پروژه، هر چند وقت یک بار به اجرا در خواهد آمد.

    امتیازدهی و تفسیر: شما باید شیوه های مناسب امتیازدهی به ریسک ها و تفسیر آنها را برای انواع ریسک های کمی و کیفی تعریف کنید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    آستانه ها: سطح آستانه عبارت است از اینکه چگونه تعیین می کنید که کدام ریسک آنقدر مهم است که در مورد آن اقدامی صورت گیرد. آستانه های ریسک ممکن است برای مدیر پروژه، کارفرما، و حامی مالی پروژه، متفاوت باشد.

    ارتباطات: توضیح می دهد که اطلاعات ریسک چگونه مستند خواهد شد و چگونه منتقل و منتشر خواهد گردید. این اطلاعات شامل خودِ ریسک ها، پاسخ به آنها و وضعیت ریسک ها می باشد.

    پیگیری و حسابرسی: اینکه چگونه تمامی جنبه های فعالیت های ریسک، ثبت و ذخیره خواهد شد تا برای پروژه فعلی، نیازهای آینده، و درس های آموخته شده، قابل استفاده باشد، باید مستند و مکتوب گردد. همچنین باید تشریح شود که آیا فرآیندهای ریسک، مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت یا خیر، و چگونه.5 عنصر برنامه مدیریت نیازها

1395/09/23
03:34
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
5 عنصر برنامه مدیریت نیازها
برنامه مدیریت نیازها بیان می کند که چگونه نیازهای پروژه را استنباط، تجزیه و تحلیل، مستند و مدیریت خواهید کرد. بخش های این برنامه می تواند شامل اطلاعات زیر باشد:

    فرآیند جمع آوری نیازها: در این بخش، فرآیندی را که برای استخراج، تجزیه و تحلیل و مستند کردن نیازها مورد استفاده قرار خواهید داد، تشریح می کنید.

    نقش ها و مسئولیت ها: در این بخش، نقش هایی که در طی باقیمانده چرخه عمر پروژه، درگیر مدیریت نیازها خواهند بود همراه با مسئولیتشان، فهرست می شود.

    ابزارها: هرگونه ابزار اتوماتیک که برای مدیریت نیازها مورد استفاده قرار خواهد گرفت، در این بخش تشریح می گردد. ابزارهای متعددی وجود دارد که می تواند برای مستند کردن، مدیریت و پیگیری نیازها در طی چرخه عمر پروژه، مورد استفاده قرار گیرد.

    قابلیت ردیابی نیازها: اگر تیم پروژه شما، نیازها را از تجزیه و تحلیل تا طراحی و در طی باقیمانده چرخه عمر پروژه، پیگیری (ردیابی) می کند، فرآیند کلی آن باید در این بخش بیان شود.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    کنترل تغییر: باید یک فرآیند رسمی برای مدیریت تغییر نیازها وجود داشته باشد. امید است که کل پروژه از یک فرآیند رسمی برای کنترل تغییرات محدوده، استفاده کند. در این صورت، این فرآیند کلی کنترل تغییرات محدوده باید به طو رخاص برای کنترل تغییر نیازها هم مورد استفاده قرار گیرد. اگر یک فرآیند رسمی کلی برای کنترل تغییرات محدوده، وجود نداشته باشد، باید یک فرآیند مشخص، برای کنترل تغییر نیازها، در این بخش مکتوب گردد.

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر برنامه مدیریت

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر برنامه مدیریت,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|