درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر برنامه ریزی پروژه


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

5 مرحله برنامه ریزی پروژه

1395/09/17
15:58
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
5 مرحله برنامه ریزی پروژه

    اهداف پروژه را تعریف کنید. این اهداف، دلایل واقعی یا مقاصد پروژه هستند. بهترین راه برای تعریف اهداف، مصاحبه با تمامی ذی نفعان پروژه است.

    اقلام قابل تحویل پروژه را مشخص کنید. در این مرحله باید اقلام قابل تحویل لازم برای دستیابی به اهداف پروژه را تعیین نمایید. شناسایی این اقلام، پایه ای برای ساختارشکست کار می باشد.

    تعیین کنید که چه کسی کار را انجام خواهد داد. اکنون که اقلام قابل تحویل مشخص شده اند، تعیین اینکه چه افرادی کدام بخش از کار را انجام خواهند داد، آسانتر شده است.

    یک برنامه زمانبندی برای پروژه تهیه کنید. با صاحبان اقلام قابل تحویل، جلسه ای ترتیب دهید و به وضوح برای آنها تشریح کنید که چه کاری باید انجام شود. نظر آنها را در مورد مدت زمان لازم برای تکمیل هر قلم قابل تحویل و اینکه هر فعالیت در چه زمانی می تواند آغاز گردد، جویا شوید. برنامه زمانبندیی که با این اطلاعات تهیه می شود، کامل نیست اما می تواند نقطه آغازی برای مذاکره در مورد موعدها، منابع و محدوده کار باشد.

    مستندات پشتیبان را ایجاد کنید. برنامه های پشتیبان بسیاری وجود دارد که می تواند به برنامه پروژه افزوده شود. شما براساس پیچیدگی یا میدان دید پروژه می توانید تعیین کنید که به کدامیک از آنها نیاز دارید؛ اما تعدادی از این مستندات همواره باید در فرآیند برنامه ریزی پروژه وجود داشته باشد که عبارتند از: برنامه ارتباطات، برنامه مدیریت ریسک و برنامه مدیریت تغییرات.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management
ادامه مطلب ادامه مطلب

12 مرحله برای برنامه ریزی یک پروژه

1395/08/24
10:08
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
12 مرحله برای برنامه ریزی یک پروژه

    تعریف محدوده: این مرحله، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تعریف محدوده باید به وضوح مشخص سازد که این پروژه، شبیه چیست؛ چرا مهم است؛ چه کارهایی لازم است انجام شود؛ و حدوداً در چه زمانی لازم است خاتمه یابد.

    شناسایی حامیان پروژه: پروژه باید حامیانی داشته باشد که تکمیل آن برایشان مهم باشد. این افراد را شناسایی کنید.
    تعیین منابع در دسترس: بسته به محدوده پروژه، باید تصور مناسبی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل پروژه، داشته باشید. آیا این منابع، طبیعتاً فنی هستند؟ آیا به آموزش یا مهارتی ویژه نیاز دارند؟ آیا در صحنه پروژه حضور دارند یا باید استخدام شوند؟

    بررسی زمان: در یک جهان بی عیب و نقص، محدوده و منابع موجود، باید تعیین کننده طول مدت پروژه باشند؛ اما می دانیم که بسیاری از اوقات، چنین نیست. فشار بازار می تواند بر سرعت مورد نیاز برای تکمیل پروژه تأثیر داشته باشد؛ یا ممکن است مسئول واحد فروش، بدون آگاهی از مدت زمان پروژه، موعدی را به یکی از مشتریان، تعهد داده باشد.

    فهرست کردن مراحل عمده: این مرحله، آغاز تهیه ساختار شکست کار است. در این مرحله باید به فعالیت ها و اقلام قابل تحویل عمده و مستقل از هم، بیندیشید.
    شکستن مراحل عمده به مراحل کوچکتر: پس از تعیین مراحل عمده، آنها را به بسته های کاری کوچکتر تقسیم کنید، به گونه ای که بتوانید آنها را به اعضای تیم، محول نمایید.

    تهیه پیش نویس برنامه: اکنون شما می دانید که چه پروژه ای در دست دارید؛ در چه مدتی باید آنرا به انجام برسانید؛ چه منابعی در اختیار شماست؛ و حدوداً چه کارهایی باید انجام شود. با استفاده از این داده ها، پیش نویس برنامه پروژه را تهیه کنید.

    تهیه برنامه پایه: پیش نویس برنامه پروژه را در اختیار اعضای تیم قرار دهید و همراه با آنان، برنامه را مرور کنید. توصیه ها و پیشنهادات آنها را دریافت نموده، با توجه به تجربه و صلاحدید خود، به آنها وزن بدهید. سپس با جمع بندی و اِعمال موارد لازم، ویرایش اول برنامه پروژه را تهیه کنید.

    تصحیح برنامه براساس واقعیت ها: اکنون که برنامه به جریان افتاده است، براساس واقعیت هایی که در پروژه اتفاق می افتد، آنرا اصلاح نمایید. آیا همه چیز طبق برنامه پیش می رود یا از برنامه عقب هستید؟ اصلاحات را می توانید بر روی برنامه اِعمال نمایید یا بر روی نحوه اجرای آن.

    پایش پیشرفت: به عنوان مدیر پروژه، این وظیفه شماست که تعیین کنید پیشرفت پروژه، در طول عمر آن، چگونه مورد پایش قرار گیرد و مسائل و مشکلات آن، چگونه برطرف گردد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    مستند ساختن همه چیز: در طول پروژه، ممکن است تغییراتی در پروژه یا برنامه آن اِعمال شود. تمامی این تغییرات و همچنین سایر وقایعی که در پروژه رخ می دهد، باید مکتوب و مستند گردد.

    به روز نگه داشتن افراد: در پایان، لازم است مکانیزمی در برنامه پروژه بگنجانید که تمامی افراد را نسبت به وقایع پروژه، به روز نگه دارد.

ادامه مطلب ادامه مطلب

برنامه ریزی پروژه با رویکرد چهارچوب منطقی (Logical Framework Approach)

1395/06/27
17:12
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
برنامه ریزی پروژه با رویکرد چهارچوب منطقی (Logical Framework Approach)

در عمل، حتی برای بهترین مدیران پروژه هم دشوار است که پروژه های بزرگ را بدون از قلم انداختن فعالیت های مهم، و بدون خطا در مد نظر قرار دادن تمامی ریسک ها و مشکلات احتمالی عمده، برنامه ریزی کنند. به علاوه، هنگام پرداختن به جزئیات برنامه پروژه، حفظ تصویر کلی پروژه دشوار است.
رویکرد چهارچوب منطقی، تکنیک مفیدی است که به شما در انجام این کارها کمک می کند و استحکام و انسجام پروژه و میزان موفقیت شما را افزایش می بخشد.
این رویکرد، با ظرافت، رویکردهای از بالا به پایین و از پایین به بالا در مدیریت پروژه را با یکدیگر ادغام می کند؛ سپس با تجزیه و تحلیل شدید ریسک ها و فرضیات، به آن استحکام می بخشد؛ و با تعریف کنترل های مورد نیار برای پایش و مدیریت پروژه، خاتمه می یابد.
در این رویکرد، پاسخ پرسش های کلیدی زیر، در یک ماتریس چهار در چهار (مطابق شکل) درج می گردد:

    هدف کلی: چرا این کار را انجام می دهیم؟
    مقصود: چه نتایجی را انتظار داریم؟
    خروجی ها: اقلام قابل تحویل کدامند؟
    فعالیت ها: برای تحویل خروجی ها، چه کارهایی انجام خواهیم داد؟
    شاخص های موفقیت: چگونه در می یابیم که موفق بوده ایم؟
    وسایل بررسی: چگونه نتایج گزارش شده را مورد بررسی قرار خواهیم داد؟
    ریسک ها و فرضیات: چه فرضیاتی در ساختار پروژه ما نهفته است و احتمال به وقوع نپیوستن آنها چقدر است؟

این فرآیند، برای هر پروژه ای، با هر اندازه، قابل استفاده می باشد.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management
ادامه مطلب ادامه مطلب

نکاتی مهم در برنامه ریزی پروژه

1395/06/10
10:31
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
نکاتی مهم در برنامه ریزی پروژه

در برنامه ریزی یک پروژه، کارهای بسیار بیشتری نسبت به تعریف فعالیت ها و تعیین مدت زمان آنها لازم است انجام شود. مهمترین وظایف مدیران پروژه شامل هم محورسازی و مدیریت افراد تخصیص یافته به پروژه و هدایت آن گروه به هم پیوسته به سوی دستیابی به اهداف پروژه است. فهرستی از فعالیت ها ممکن است نقشه راه خوبی برای ما باشد، اما هرگز دربرگیرنده تمامی آنچه که باعث انجام پروژه می گردد، نخواهد بود. مدیران پروژه اگر فقط بر فعالیت های مکانیک برنامه ریزی و زمانبندی پروژه تمرکز کنند و به چگونگی برخورد با افراد، ریسک، و سایر موارد مؤثر بر پروژه در جهان واقعی توجهی نداشته باشند، با شکست مواجه خواهند گردید.
در اینجا به چند نکته از مهمترین مواردی که در برنامه ریزی هر پروژه لازم است مدنظر قرارگیرد، اشاره می شود:

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


    قبل از آغاز برنامه ریزی، اهداف را درک کنید.
    با اعضای تیم پروژه ارتباط یک به یک برقرار نمایید.
    مراقب افراد " از زیر کار در رو" باشید.
    واقعیت ها را بررسی کنید و متناسب با آنها به اقدام بپردازید.
    تأمین کنندگان و مشتریان فعالیت ها را مد نظر قرار دهید.
    برنامه ای ملموس و قابل اندازه گیری تهیه کنید.ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر برنامه ریزی پروژه

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر برنامه ریزی پروژه,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic