درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر بتن

22.jpg (364×96)11.jpg (364×96)

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

خواص بتن گازی

1395/09/17
16:31
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
خواص بتن گازی
با توجه به موارد كاربرد ،بتن گازی در جرم های حجمی گوناگون و مقاومت های مختلف تولید  می شود .
 
جرم حجمی :
 این پارامتر از مهم ترین خصوصیات بتن گازی می باشد و اكثر خواص این بتن به آن بستگی دارد. از آنجایی كه جرم حجمی بستگی به وضعیت رطوبت نمونه دارد. جهت استانداردهای كردن و مبنای مقایسه انواع بتن سبك، جرم حجمی در حالت خشك شده در كوره بعنوان معیار درنظر گرفته می شود بتن گازی معمولاً با جرم حجمی خشك در محدود 400 تا g/m3 800 تولید می شود.
 مقاومت فشاری :
مقاومت فشاری بتن گازی نیز مانند بقیه بتن ها با افزایش جرم حجمی افزایش می یابد همچنین وضعیت رطوبتی نمونه، در مقاومت فشاری آن تاثیر می گذارد مقاومت فشاری نمونه های خشك شده در هوای 15 تا 20 درصد بیشتر از نمونه های اشباع شده می باشد با توجه به عمل آوری خاص اتوكلاو كه روی بتن گازی اعمال می گردد این نوع بتن ها در پایان این فرآیند به مقاومت نهایی خود رسیده و مقاومت آنها افزایش محسوسی در طی زمان نخواهند داشت.
جمع شدگی ناشی از خشك شدن :
جمع شدگی ناشی از خشك شدن بتن با كاهش رطوبت آن شروع می شود و آب از منافذ بزرگ خارج می گردد این كاهش رطوبت با كاهش حجم چندانی همراه نیست و با ادامه خشك شدن آب از منافذ مویین كوچك بتن و همچنین آب جذب شده روی سطوح داخلی مواد متشكله بتن گازی خارج می گردد این خشك شدن با كاهش قابل توجه حجم خمیر سیمان همراه است بر این اساس عامل اصلی جمع شدگی از دست رفتن آب منافذ مویین و آب جذب شده روی سطوح می باشد . جمع شدگی بتن اتو كلاو شده كمتر از بتن معمولی می باشد.استاندارد انگلیس B.Sمقدار حداكثر مجاز جمع شدگی ناشی از خشك شدن را برای بلوكهای گازی برابر 09/0 درصد تعیین می كند.
جذب آب :
منظور از جذب آب درصد وزنی آب جذب شده نسبت به وزن خشك نمونه بتن طی زمانی مشخص استغراق در زیر آب می باشد مقدار جذب آب برای بتن معمولی حدود 5 تا 10درصد وزنی می باشد بتن گازی پس از پایان فرآیند اتوكلاو دارای حدود 30 درصد وزن رطوبت قابل تبخیر است میزان جذب آب نمونه های بتن گازی تا حدود 70 درصد وزنی گزارش شده است.
نتایج آزمایشهای موردی انجام شده روی نمونه های بتن گازی تولید داخل كشور:
در مباحث قبلی مشخصات عمومی بتن های گازی بر مبنای منابع بین المللی ارائه گردید. در این بخش نتایج آزمایشهای انجام شده در بخش بتن مركز تحقیقات ساختمان و مسكن ساختمان و مسكن روی تعدادی نمونه بتن گازی تولید داخل كشور ارائه می گردد . شایان ذكر است كه  نمونه های آزمایش شده بصورت آماده برای انجام آزمایش دریافت گردیدند.
دو گروه بتن گازی تولید داخل با شناسنامه GI و GS تحت آزمایش های تعیین مقاومت فشاری 7 تعیین جذب آب، تعیین جرم حجمی خشك و تعیین جمع شدگی ناشی از خشك شدن از حالت اشباع قرار گرفتند كه نتایج آن به صورت خلاصه در جدول زیر آمده است.
نام گروه    مقاومت فشاری Mpa    درصد جذب آب    جرم حجمی خشك kg/m3    جمع شدگی
GI    * 8/2    3/66    560    13% ***
GS    6/2    8/61 **    525    1%
*آیین نامه دین آلمان نیز رنج مقاومتی 2 تا 8 مگا پاسكال را برای این نوع بتن ها تعیین نموده است.
**قابلیت جذب آب بالا از خصوصیات بتن های گازی می باشد و درمنابع مختلف جذب آب 60 الی 70 درصد وزنی نیز گزارش شده است.
شایان ذكر است كه این مقادیر بیشتر از مقادیر مجاز ذكر شده در منابع مختلف است و این مشكل اساسی بتنهای گازی كشور نیز می باشد.
بررسی تولیدات بتن گازی در كشور
در حال حاضر در كشور دو شركت در حال فعالیت می باشند. كه اطلاعات كل در خصوص وضعیت این كارخانه ها بشرح ذیل می باشند.
الف- مجتمع تولیدی و صنعتی سیپور ( شركت فرآورده های ساختمانی ایران)
این مجتمع در اوایل دهه 1350 در منطقه آبیك قزوین ساخته شده و شامل دو خط تولید با نامهای تجاری سیپوركس و ایتونگ می باشد. این مجتمع ( در معرض تعطیلی) دارای ظرفیت اسمی 1450 متر مكعب در دو شیفیت كاری در روز می باشد كه بطور متوسط با نصف این ظرفیت كار می كند. میزان مصالح اولیه، نحوه آماده سازی نمونه ها واتوكلاو نمودن در خطوط تولید سیپوركس ویتونگ قدری با یكدیگر متفاوت است . هر چند تولید عمده كارخانه در حال حاضر بلوكهای سبك دیواری این مجتمع قادر به تولید پانلهای بتن گازی مسلح نیز می باشد.
 

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management

ب- مجتمع تولیدی بنای سبك (هبلكس)
این كارخانه در منطقه باقرآباد ورامین واقع شده است این كارخانه بصورت بلوكهای سبك دیواری بوده و ظرفیت تولید آن بطور متوسط 200 متر مكعب روزانه در دو شیفت كاری است.(در ضمائم نتایج آزمایشات بعمل آمده بر روی این محصول ارائه گردیده است)


برچسب ها:بتن ،بتن گازی ،

توسعه پایدار و فن آوری بتن

1395/09/17
16:29
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
توسعه پایدار و فن آوری بتن


در ایران در دو دهه اخیر رشد فزاینده ای در ایجاد ساختمانهای زیربنایی بوجود آمده است. بتن اصلی ترین مصالح بكار رفته در این ساختار بوده است. افزایش میزان تولید و مصرف سالیانه سیمان پرتلند (32 میلیون تن) حاكی از گسترش صعنت بتن و نقش برجسته آن در توسعه پایدار كشور می باشد. بر اساس نظریه P.K. Mehta ایجاد توسعه پایدار در زمینه تكنولوژی بتن سه اصل اساسی را در بر می گیرد:

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


1 – حفظ مواد خام تولید كنندة بتن.
2 – ارتقاء دوام سازه های بتنی.
3 – دید منابع جامع در پژوهش و آموزش در زمینه فناوری بتن.» (دكتر فامیلی- دانشگاه علم وصعنت تهران- بهار 84 ص 11)برچسب ها:بتن ،فن آوری بتن ،

دید جامع در پژوهش و آموزش تكنولوژی بتن

1395/09/17
16:28
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
دید جامع در پژوهش و آموزش تكنولوژی بتن


«تحقیقات متداول امروزی در كشور عمدتاً بصو رت برخورد جزئی با مسائل بتن بوده است. تصور می شود كه می توان كلیه جوانب یك سیستم پیچیده را با تجزیه نمودن آن به اجزاء كوچك و هر بار در نظر گرفتن یكی از اجزاء، كاملاً درك و كنترل نمود. نتیجه آنكه، مشخصات و آزمایشهای دوام بتن (روشهای آزمایش) مشخص نمی كنند كه دوام بتن به تنهایی یك خاصیت وابسته به مواد تشكیل دهندة بتن و مخلوط آن نباشند. یعنی اینكه لازم است عوامل دیگری همچون شرایط محیطی، طراحی سازه و غیره نیز در نظر گرفته شوند. در برخورد جامع تر ضابطة عملكرد توسط عوامل دیگری مانند رویارویی با محیط، طراحی سازه و تكنولوژی فرآیند تولید بتن را نیز باید در نظر داشت. برای مثال برخورد جزئی، مسئله واكنش قلیایی سیلیسی سنگدانه ها در آمریكا موجب رد سیمانهای با قلیایی زیاد و بسیاری از منابع سنگدانه هایی كه در آزمایشگاه واكنش زا تشخیص داده شدند گردید، در حالیكه در دانمارك و ایسلند كه سیمان با قلیایی كم تولید می كنند و سنگدانه های واكنش زا در آنجا بوفور یافت می شوند با یك برخورد جامع با این مسئله توانسته اند كه با مصرف این مواد همراه با یك ماده پوزولانی در شرایط محیطی خاص به نحو موفقیت آمیزی از بتن بهره ببرند. بدین ترتیب در برخورد جامع از هدر رفتن مواد جلوگیری شده و از محصولات جانبی صنایع دیگر مانند خاكستر بادی، دودة سیلیسی و سرباره كوره آهن گدازی به منظور بهبود بخشیدن دوام بتن استفاده شده است كه این شیوه برخورد همسو با نیازهای توسعه پایدار است.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


(الف: مقدار قلیایی كافی در بتن، ب: مقادیر بحرانی سنگدانه واكنش زا، ج: رطوبت كافی) سه عامل مهمی هستند كه باید جهت رخداد واكنش قلیایی سیلیسی بصورت همزمان در بتن وجود داشته باشند تا ایجاد خسارت كنند. همچنین مشخص شد كه در شرایط مرطوب فشار ناشی از انبساط، ژل واكنش قلیایی سیلیسی نمی تواند در یك قطعه بتن آرمه كه به نحو صحیح طراحی شده باشد تنش های سازه ای مخرب ایجاد كند.
نتیجه آنكه، اگر یك سازه بتنی در جریان عمر بهره برداری خود خشك باقی بماند و بنحو مناسبی طراحی و مسلح شده باشد، نیازی به مردود شناختن مواد خام با قلیایی زیاد برای تولید سیمان یا رد سنگدانه های  واكنش زا برای مصرف در بتن نمی باشد. این نمونه ای مناسب از برخورد خوب و جامع با موضوع دوام بتن است كه در آن علاوه بر مصالح ساخت بتن، نسبت اختلاط و روشهای اجرایی، شرایط محیطی و طراحی سازه نیز مد نظر قرار گرفته است.
حال سوال این است كه چگونه می توان از روش های جزئی نگر به نگاه جامع در صنعت بتن تغییر روش داد؟ برای این گرایش لازم است ابتدا تحقیقات فناوری بتن به صورت جامع در آید. در مخلوط بتن معمولاً امكان ندارد كه بتوان یك جزء را بدون تغییر دادن سایر خواص مخلوط تغییر داد و این چیزی است كه بعضاً فراموش می شود. بررسی كردن و تحقیقات بصورت محدود، در بهترین حالت مشكل و در بدترین حالت خطرناك است. تحقیقات فناوری بتن را نمی توان بصورت جامع تدوین نمود مگر آنكه، دگرگونی عمده ای در برنامه های آموزشی دانشكده های مهندسی عمران بوجود آید. بحث تحول در دانشكده ها در برخورد جامع تكنولوژی بتن از عمده اقدامات ضروری است. مهندسین و تكنولوژیست ها دانشكده های مهندسی حال حاضر كشور به منظور چیرگی بر مسائل دوام بتن و مصرف انبوه مواد زاید صنایع برای حفظ منابع طبیعی و محیط زیست آموزش لازم را نمی بینند و به اندازه كافی با مباحث سیمان و بتن آشنا نمی شوند.
Mehta مدل ساده شده ای را در ایجاد تكنولوژی در جهت توسعه پایدار ارائه نموده است كه در زمینه تكنولوژی بتن نیز مورد توجه است و در آن رشد مساحت مربوط به توسعه پایدار در صورتی ممكن خواهد شد كه انطباق قابل ملاحظه ای بین سه دایره ای كه فقط در بخش كوچكی بر هم منطبقند،رخ دهد، كه اگر تكنولوژی با ارزش انسانی و محیطی آمیخته نشوند، نسل بشر به نتایج فاجعه باری دچار خواهد شد.» (دكتر هرمز فامیلی شماره 26 ص 13)

برچسب ها:بتن ،تكنولوژی بتن ،

بتن سبك

1395/09/17
16:28
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
بتن سبك


«بتن سبك در اثر تداخل حبابهای فراوان و بسیار ریز هوا یا گازهای دیگر در درون آنها با استفاده از دانه های سبك تهیه و تولید می شوند. بتن سبك یكی از مصالح ساختمانی از جنس بتن است كه وزن مخصوص آن با اعمال روش هایی خاص كاهش یافته است. مزایایی همچون انعطاف پذیری در برابر اثرات زلزله، سهولت در حمل و نقل، نصب، همچنین عایق بودن در برابر صدا، سرما و گرما است.

وزن مخصوص بتن سبك از 400 تا 1300 KG/M3 متغیر است. این ویژگی مخارج ساختمان و ابنیه را به میزان قابل توجهی كاهش می دهد، زیرا:
الف: وزن دیوارها و سقفها كاهش می یابد. ب: وزن اسكلت فلزی كم می شود. ج: مخارج پی سازی در ساختمان تقلیل می یابد.
با توجه به موارد فوق هر چه ساختمان سبكتر باشد، نیروی وارده ناشی از زلزله بر آن كمتر خواهد بود. همچنین هزینه كمتری را برای ساخت در بر خواهد داشت. وزن مخصوص بتن سبك به روش ساخت، مقدار و انواع اجزاء متشكله آن بستگی دارد. وزن مخصوص كم بتن سبك، حاصل وجود ریز دانه های سبك اعم از هوا یا مواد متخلخل در ساختمان داخلی آنها است كه به روش های مختلف زیر ساخته می شوند:
الف: جانشین كردن دانه های سنگین در بتن معمولی، مواد متخلخل مانند سنگ پا، رس منبسط نشده، فوم پلی استایرن، پوكه صنعتی و ... . این روش برای تولید بتن سبك با وزن مخصوص بیش از 1200 kg/m3 به كار می رود. (L, W , A , C)
ب: ایجاد حبابهای گاز طی فرایند شیمیایی در درون ملات سیمان، از متداولترین مواد گاززا می توان پودر آلومینیوم را نام برد كه در فاز سیمان همراه، با آهك تولید گاز هیدروژن می كند. در این روش بتن سبك با وزن مخصوص 650 kg/m3 تولید می شود. (Gas Forming Cocrerte)
ج: ایجاد حبابهای هوا طی یك فرآیند فیزیكی در درون ملات سیمان (Cellular- Concrete)
بتن كفی با وزن مخصوص 300-1600 kg/m3 تولید می شود. در این روش ابتدا در ماشین بتن ساز، ملات سیمان (آب و سیمان یا آب، ماسه دانة ریز و سیمان با نستبهای وزنی مختلف) ساخته می شود. سپس توسط یك مادة شیمیایی كف زا، كف پایداری در ماشین مخصوص كف ساز، آب و هوا تولید و به ملات افزوده می شود و پس از اختلاط در مدت زمان كافی، بتن كفی در قالبها ریخته می شود تا پس از سخت شدن مورد استفاده قرار گیرد. این روش را (Per Formed foam) می گویند كه رایج تر است، اما در یك مخلوط كننده، تمام اجزاء از جمله محلول ماده كف زا را می توان با یك همزن دور بالا مخلوط كرد تا بتن كفی حاصل شود. این روش را (In Situ Foam) می گویند كه كاربرد كمتری دارد. بتن كفی در مواردی مانند ساخت تیغه، دیوار سبك، شیب بندی بامها، اجزاء ساختمانی با بار كم، پركننده و عایق كاربری دارد. بعلت سبكی وزن بتن هزینه كمتری دارد و در حمل و نقل با دست قابل حمل است و بعلت وجود خلل و فرج فراوان و كاهش وزن مخصوص، عایق مناسبی در برابر صدا، گرما و سرما است. با ازدیاد وزن مخصوص مقاومت آن افزایش می یابد. مثلاً وقتی مقاومت فشاری 17 تا 35 kg/cm3 باشد، مقاومت خمشی كمی بیش از 3/1 مقاومت فشاری است. و زمانیكه مقاومت فشاری 140 kg/cm3 باشد، این نسبت حدود 7/1 خواهد بود. افت ناشی از خشك شدن و نفوذ سطحی در بتن كفی بتن غیر قابل نفوذ بوده و ایجاد ترك نمی نماید. مقاومت آن در برابر آتش و حرارت بجهت غلاف شدن فلز غیر مقاوم در برابر حرارت در داخل بتن سبك با ضخامت مناسب بیشتر می شود. همچنین در چرخة یخ زدن و ذوب شدن بعلت وجود مقادیر فراوان جبابهای هوا در درون سیمان مقاومت این سازه های سبك بیشتر از بتن معمولی است.» (مهندس مسعود منصوری سال 1383 ص 588)

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management
برچسب ها:بتن ،بتن سبك ،

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر بتن

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر بتن,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|