درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر بازنگری


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

در بازنگری پس از اجرا، موارد زیر را بررسی کنید

1395/10/6
13:09
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
در بازنگری پس از اجرا، موارد زیر را بررسی کنید

بازنگری پس از اجرا، یک بازنگری رسمی پروژه است که پس از اتمام و بسته شدن رسمی آن انجام می شود و دو هدف را دنبال می کند:

    بررسی موفقیت کلی پروژه
    به دست آوردن درس های آموخته شده، برای پروژه های بعدی

برای آنکه بازنگری پس از اجرا، سریع و کارآمد باشد، نیاز به 5 مرحله کلیدی زیر دارد:

    بررسی عملکرد پروژه: ابتدا باید تعیین کنید که عملکرد پروژه در مقایسه با انتظارات، چگونه بوده است.

    بررسی انطباق پروژه: سپس تعیین کنید که پروژه تا چه حد با انتظارات سازمان مطابقت داشته است. اگر پروژه ای محدودیت های سه گانه را رعایت کند اما به سیاست های سازمان، پایبند نباشد، در کل نمی توان آنرا موفق دانست.

    شناسایی دستاوردهای پروژه و آنچه که درست انجام شده: دستاوردهای مهم پروژه را فهرست کنید و تأثیرات مثبت هر دستاورد بر سازمان و پروژه را تشریح نمایید. حوزه هایی را که تیم پروژه، موفقیت را تجربه کرده است، شناسایی کنید.

    شناسایی نقاط ضعف پروژه و آنچه که اشتباه انجام شده: شکست ها و نقاط ضعف پروژه را فهرست کنید و توضیح دهید که هر یک، چه تأثیری بر پروژه و سازمان داشته است. اینها حوزه هایی هستند که مانع پیشرفت پروژه شده اند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    شناسایی درس های آموخته شده: درس هایی را که از اجرای این پروژه آموخته اید، شرح دهید و هر گونه توصیه ای را برای پروژه های آتی، فهرست نمایید.

ادامه مطلب ادامه مطلب

بازنگری در یک فرض

1395/10/1
22:33
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
بازنگری در یک فرض

تشخیص مسئله سهم بزرگی در حل همان مسئله ایفا می کند. این ادعا به اندازه کافی بدیهی هست که نیازی به دلیل و برهان و اثبات نداشته باشد. آقای گولد رات با همین موضوع بدیهی، تئوری محدودیت ها را عرضه کرد. ایشان پیشنهاد کردند که برای بهبود وضعیت یک واحد (صنعتی، خدماتی و یا پروژه ای) به جای تمرکز بر ارائه یک راه حل بهینه، بهتر است محدودیت های آن محیط، شناسایی شود و آن یکی که داری برجستگی می باشد، در ابتدا رفع گردد. پس از حصول بهبود نسبی، به محدودیت های اولویت دار بعدی پرداخته شود. لذا در نگاه ایشان بهبود، جایگزین یافتن بهینه می گردد و تحول را در بستر تکامل و حرکت تدریجی، با ابزار رفع محدودیت ها، جستجو می کنند. دنیای صنعتی، این نگرش را پذیرفته و با به کار گیری این دیدگاه در عرصه اجرایی، به حوزه هایی مانند مدیریت کیفیت،‌ زنجیره های بحرانی و شش سیگما وارد شده است. سازمان هایی هستند که ادعا می کنند پس از تغییر نگرش خود به نگرش آقای گولد رات صرفه جویی های قابل توجهی در هزینه های خود مشاهده کرده اند . اما در پس این نگرش، الزامی اساسی، که همان تشخیص محدودیت می باشد، نهفته است. اگر محدودیت به درستی تشخیص داده نشود، انرژی و نیروی سازمان صرف موضوعاتی می گردد که اهمیتی در بهبود وضعیت ندارد و در اثر عدم مشاهده بهبود، وضعیت آن سازمان رو به وخامت و ناامیدی می گذارد. این تشخیص مهم، خود نیازمند بلوغ و پختگی است که در عرصه های اجتماعی، ‌و نه کاملاً صنعتی، سهل و بدیهی نبوده و با استفاده از ابزار های ساختیافته قابل رؤیت نیستند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


ابتدا یک وضعیت کلی و کلان را در نظر می گیرم،‌ جامعه. در دنیای متمدن (شهر نشینی) مدیریت جامعه مستلزم تدوین و سپس استقرار نظام قانونی است. این نظام، روابط میان اجزای جامعه را معین کرده، حقوق شهروندان را نسبت به یکدیگر و نسبت به سازمان ها و ارگان ها تعریف می نماید. راحتی و ترقی جامعه مرهون رعایت این مجموعه از قوانین می باشد. البته قوانین نیز در طی زمان با شناخت کاستی هایشان بازنگری شده، ترمیم می گردند. رعایت قوانین از طرف جامعه، یعنی انسان هایی که در آن مدن زندگی می کنند، باید صورت بپذیرد تا این راحتی، جامه عمل بپوشد. اگر در هنگام اجرای قوانین و توافقات به عمل آمده، افراد جامعه از عمل به قوانین و توافقات خود سر باز زنند، بدیهی است که آشوب جامعه را در بر گرفته، راحتی از آن رخت برخواهد بست. با فرض اینکه چنین پدیده ای را مشاهده نماییم و در صدد درمان آن باشیم، اولین چالش ما تشخیص درست محدودیت است. آیا آنچه که باعث آشوب و بلبشو در جامعه شده است، قوانین ضعیف هستند و یا جامعه ضعیف النفس که حاضر به اجرای قوانین نیست؟؟ این فرض که "ملت خوب است" و اشکال از قوانین است، چنانچه با اصل مطلب تطابق نداشته باشد و تشخیص غلط باشد، تنها منجر به از دست رفتن زمان و مواجه نشدن با محدودیت واقعی است. اصرار بر اصلاح قوانین،‌ به شرط آنکه قانون محدودیت نباشد، آب در هاون کوبیدن است و اثری در بهبود وضعیت نخواهد داشت. آیا در مورد جامعه خود در ایران این فرض که "ما ملت خوبی هستیم" واقعیت دارد؟ تعریف و تمجید در مورد ملت معمولاً از زبان دو دسته از مدیران تراوش می کند: یکی آن دسته که ملت به نفعشان رأی داده اند، و دیگری آن دسته که رأی نیاورده و به بهانه ملت خوب از منتخبان ایراد می گیرند. اما امر بر خود ملت مشتبه شده است که در گرفتاری ها و سختی ها تنها مدیرانند که مقصرند و ملت از تمامی ایرادات بری است. حال به محیط نزدیک خود بنگرید، اخلاق کجای آن قرار دارد؟
در محیط پروژه ها، برنامه پروژه به مثابه قانون پروژه است. تنها تفاوتش با قانون این است که در برنامه، مصادیق تعیین می گردند در حالیکه در قوانین، مصادیق عنوان نشده و کلیات بیان شده است. اما موفقیت اجرای برنامه، یا موفقیت اجرای قانون پروژه، مرهون سازمانی است که نسبت به قوانین، مطیع باشد. اگر سازمان پروژه نسبت به برنامه پروژه بی اعتنا بوده، هر که هر کاری را که میل دارد انجام دهد، آیا تشخیص ما در بهبود وضعیت پروژه، بازنگری برنامه خواهد بود؟ این نگرش، نه تنها با تئوری مهمی مانند تئوری محدودیت های آقای گولد رات در تضاد است بلکه با شعور عمومی هم سنخیت ندارد. به نظر حقیر این فرض که "ما ملت خوبی هستیم" نیاز به بازنگری دارد. شاید ما به آن خوبی که خود ادعا می کنیم نباشیم. اگر ما می توانیم از هر چه این کشور به ما داده است استفاده کنیم و درست در بزنگاهی که باید به کشور خود خدمت کنیم، راه دغل بازی را بر می گزینیم، شاید نیاز باشد که فکر کنیم به جای ترمیم قوانین باید به ترمیم فرهنگ بپردازیم. آیا دروغ و خیانت، غیبت و بی وفایی، پای گذاردن بر روی عهد خود، امروز نماد بزدلی و فساد است یا رندی و زرنگی؟؟ تشخیص درست منجر به نگاه واقع بینانه به مشکلات خواهد شد. نگاه کبک وارانه به معضلات، تنها عمر را بر باد می دهد.ادامه مطلب ادامه مطلب

بازنگری در زمان بین دو نیمه، درسی از ورزش

1395/09/28
22:58
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
بازنگری در زمان بین دو نیمه، درسی از ورزش

شما احتمالاً رویدادهای ورزشی را تماشا کرده اید و شاهد تحلیل های مفسران ورزشی در زمان مابین دو نیمه بوده اید و احتمالاً می دانید که بازیکنان، در این فاصله زمانی و در حین استراحت، به چه می اندیشند و در چه مواردی به گفتگو می پردازند.
به طور خلاصه، زمان میان دو نیمه فرصت مناسبی است برای اندیشیدن به اینکه کجا بوده اند، به کجا دارند می روند و چه تنظیمات و اصلاحاتی باید انجام دهند تا به پیروزی دست یابند.
شما هم می توانید از همین رویکرد در زندگی شخصی و حرفه ای خود استفاده کنید. بدین منظور، مراحل زیر را دنبال نمایید:

    آنچه را که تا امروز اتفاق افتاده، بازنگری کنید. تمامی آنچه را که تاکنون در بازی شما رخ داده، ارزیابی کنید و ببینید آیا به شما در رسیدن به اهدافتان کمکی کرده است یا خیر.

    تعیین کنید که آیا تنظیماتی مورد نیاز است یا خیر. در این مرحله می توانید در تجزیه و تحلیل خود فراتر روید و تعیین کنید که آیا تغییراتی لازم است تا به شما کمک کند که به اهدافتان برسید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    نتایج را عملی کنید. هاکی روی یخ شامل سه دوره است که میان آنها زمان استراحت وجود دارد. فوتبال و راگ بی، دو نیمه دارند- و مربیان گاهی در لحظات بحرانی بازی، برای تمرکز بیشتر و بازآرایی تیم، درخواست یک زمان توقف می کنند. شما هم باید زمان های توقف خود را تعیین کنید تا بتوانید به بازنگری بپردازید و بیندیشید که برای رسیدن به اهدافتان چه تغییراتی باید در راه و روشتان به عمل آورید.ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر بازنگری

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر بازنگری,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic