درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر اهداف


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

6 نوع از اهداف پروژه

1395/10/4
05:23
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
6 نوع از اهداف پروژه

    اهداف مالی: معمولاً دستیابی به اهداف مالی، نسبتاً آسان است. شما خواهید دید که حامی پروژه مشتاق است مطمئن شود که پروژه شما می تواند تمامی وجوهی را که در شمار اهداف پروژه ثبت گردیده، برای شرکت حاصل کند.

    اهداف کیفیتی: ممکن است بعضی از اهداف پروژه شما مربوط به کیفیت باشد، مثلاً رعایت برخی از استانداردهای داخلی یا خارجی. اهداف کیفیتی گاهی نیز در قالب پروژه های بهبود مشاهده می شود که در صدد کاهش عیوب یا افزایش رضایت مشتری هستند.

    اهداف فنی: از آنجا که در حال حاضر شرکت ها از فناوری استفاده می کنند، اهداف فنی می تواند ارتقاء یک فناوری موجود، نصب یک فناوری جدید و یا حتی استفاده از یک فناوری موجود در طی استقرار پروژه شما باشد.

    اهداف اجرایی: اهداف اجرایی مربوط می شود به اینکه پروژه چگونه اجرا خواهد شد، بنابراین می تواند مواردی را شامل شود از قبیل: رعایت یک عدد خاص برای بودجه، یا تحویل پروژه تا یک موعد مشخص، یا بالاتر نرفتن منابع از یک عدد معین. اهداف اجرایی همچنین ممکن است در ارتباط باشد با دستیابی به محدوده پروژه، مثلاً تعداد ملزوماتی که باید تکمیل شود یا اخذ تأیید کارفرما.

    اهداف مربوط به پذیرش: الزامات قانونی، این دسته از اهداف را تشکیل می دهد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    اهداف مربوط به کسب و کار: این، اصلی ترین حوزه ای است که احتمالاً می توانید اهداف پروژه را در آن بیابید و مربوط می شود به اینکه شما در حال انجام چه کاری هستید- در واقع، محرک اصلی پروژه. این اهداف می تواند چیزهایی باشد مانند: راه اندازی آن محصول جدید، بسته شدن آن دفتر، یا هر چیز دیگری که دلیل اصلی انجام پروژه شماست.ادامه مطلب ادامه مطلب

تنظیم اهداف پروژه و دستیابی به آنها

1395/10/2
22:47
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
تنظیم اهداف پروژه و دستیابی به آنها

اهداف بیان می کنند که پروژه شما به چه چیزی دست خواهد یافت. اگر اهداف پروژه را شما تعیین می کنید، باید مطمئن شوید که واقعاً به آنها خواهید رسید. برای تنظیم اهداف پروژه، مراحل زیر را دنبال نمایید:

    اطمینان حاصل کنید که اهداف، آنچه را که پروژه به دست خواهد آورد، بیان می کند. اهداف پروژه، فقط جملات محرمانه و زیبا نیستند؛ آنها باید دقیقاً بیانگر چیزی باشند که پروژه سعی دارد بدان دست یابد. پس از اتمام پروژه، لازم است به اهداف آن رجوع کنید تا مطمئن شوید که به همه آنها رسیده اید.

    مطمئن شوید که اهداف، بر مبنای اقلام قابل تحویل بیان شده اند. اهداف، بیان می کنند که شما در پروژه سعی دارید به چه چیزی برسید. پروژه نیز یک یا چند قلم قابل تحویل تولید می کند. لازم است میان اقلام قابل تحویل و اهداف پروژه، پیوندی وجود داشته باشد.

    اطمینان حاصل کنید که تیم شما و ذی نفعان، از اهداف پروژه آگاهند. اهداف باید در منشور پروژه درج شود. اما این کافی نیست. پرینتی از اهداف پروژه تهیه کنید و بر روی دیوار پشت سرتان (در دفتر کارتان) نصب نمایید تا همه بتوانند آنرا ببینند. دیدن مداوم اهداف به شما یادآوری می کند که برای موفقیت پروژه خود، بر چه مواردی باید تمرکز داشته باشید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    اهداف را با برنامه پروژه ادغام کنید. اینکه اهداف هر روز در مقابل چشمان شما باشد، مفید است، اما لازم است مطمئن شوید که زمانبندی پروژه نیز همسو با اهداف است. به یاد داشته باشید که تکمیل فعالیت های برنامه زمانبندی باید به معنای دستیابی به اهداف پروژه باشد. اطمینان حاصل کنید که برنامه زمانبندی شامل فعالیت هایی است که برای رسیدن به اهداف پروژه، مورد نیاز می باشد.

ادامه مطلب ادامه مطلب

8 اشتباه متداول در تنظیم اهداف

1395/09/25
17:44
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
8 اشتباه متداول در تنظیم اهداف

زندگی کردن بدون هدف، مانند راندن یک کشتی است بدون داشتن نقشه راه؛ به احتمال زیاد در پایان سفر، به جایی خواهید رسید که قصد رفتن به آنجا را نداشتید. از این رو، لازم است برای پیشرفت و دستیابی به رؤیاهایتان، اهدافی را برای خود در نظر بگیرید. اما باید مراقب باشید که از اشتباهات متداول، دوری کنید. اشتباهاتی که می تواند باعث دلسردی، زیر سؤال رفتن توانایی های شما، و حتی منصرف شدنتان بشود. این اشتباهات عبارتند از:

    برگزیدن اهداف غیرواقع بینانه: اهدافتان باید واقع بینانه و در چهارچوب زمانی در نظر گرفته شده، قابل دستیابی باشند.

    تمرکز بر زمینه های بسیار محدود: در تنظیم اهداف، فقط هدفهای کاری را در نظر نگیرید؛ به اهدافی هم که بر شادی و سلامتی شما مؤثرند، توجه داشته باشید.

    برآورد پایین از زمان: اگر برآورد شما از زمانی که برای دستیابی به اهدافتان لازم است، دقیق نباشد، می تواند باعث دلسردی یا انصرافتان بشود.

    ندانستن قدر شکست ها: در هر شکستی، درس هایی وجود دارد که می تواند باعث بهبود شود. از این درس ها استفاده کنید.

    برگزیدن "اهداف دیگران": ممکن است اطرافیانتان بخواهند بر اهداف شما تأثیر بگذارند. در عین حال که داشتن روابط خوب با آنها بسیار مهم است، اما اهداف شما باید متعلق به خودتان باشد. بنابراین، مؤدبانه نظرتان را بیان کنید و آنچه را که خودتان می خواهید، انجام دهید.

    مرور نکردن پیشرفت: دستیابی به اهداف، مدتی به طول خواهد انجامید. پس به طور منظم آنچه را که انجام داده اید، بررسی کنید و آنچه را که در ادامه مسیر باید انجام دهید، تجزیه و تحلیل نمایید.

    برگزیدن اهداف "منفی": نحوه بیان اهداف، بر احساس شما نسبت به آن مؤثر است. مثلاً: "دیگر نمی خواهم تا دیروقت سرِ کار بمانم." هدفی منفی است که می توان با عبارات مثبت، آنرا اینگونه بیان کرد: "می خواهم اوقات بیشتری را با خانواده ام صرف کنم.".

    برگزیدن اهداف بسیار زیاد: وقت و انرژی شما ثابت است. اگر در آنِ واحد بخواهید بر اهداف متعدد بسیار، تمرکز کنید، به هیچیک از آنها دست نخواهید یافت. پس اهداف خود را اولویت بندی کنید و برای 6 یا 12 ماه آینده، بیش از 3 هدف را انتخاب نکنید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management
ادامه مطلب ادامه مطلب

5 قانون طلایی تنظیم اهداف

1395/07/1
21:47
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
5 قانون طلایی تنظیم اهداف

    اهدافی را در نظر بگیرید که باعث انگیزش شما بشوند. به عبارت دیگر، اطمینان حاصل کنید که این اهداف برای شما مهمند و همچنین اطمینان حاصل کنید که دستیابی به آنها برای شما ارزشمند است.

    اهدافی را در نظر بگیرید که SMART باشند. در مورد اینکه SMART بیانگر چه ویژگی هایی است، نظرات مختلفی وجود دارد؛ اما اساس تمامی آنها این است که اهداف باید دارای ویژگیهای زیر باشند:

        Specific (مشخص)
        Measurable (قابل اندازه گیری)
        Attainable (قابل دسترس)
        Relevant (متناسب)
        Time Bound (دارای محدودیت زمانی)

    اهداف را بنویسید. اقدام فیزیکی نوشتن اهداف، آنها را واقعی و ملموس می سازد و شما بهانه ای برای فراموش کردن آنها نخواهید داشت.

    یک برنامه اقدامات (Action Plan) تهیه کنید. غالب اوقات، در فرآیند تنظیم اهداف، این مرحله، از قلم می افتد. معمولاً ما آنقدر بر نتیجه تمرکز می کنیم که فراموش می کنیم تمامی مراحل و اقدامات لازم برای رسیدن به آن نتایج را برنامه ریزی کنیم.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    به آن پایبند باشید. به یاد داشته باشید که تنظیم اهداف، یک فعالیت پویاست، نه فقط قصد رسیدن به یک فرجام. همواره پیگیر باشید و در فواصل زمانی منظم، اهداف خود را مورد بازنگری قرار دهید. ممکن است مقصد نهایی، در درازمدت ثابت باقی بماند، اما برنامه اقداماتی که برای خود تنظیم کرده اید، می تواند تا حدود زیادی تغییر کند.برچسب ها:تنظیم اهداف ،اهداف ،هدف ،
ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر اهداف

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر اهداف,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic