درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر استراتژی

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

مدیریت فعالانه هزینه پروژه

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی
توصیه می کنم که هیچگاه به دنبال اجرای پروژه با "حداقل" هزینه نباشید. کسی را نمی توان به مناسبت "حداقل" چیزی "پاسخگو" کرد. یک مدیر می تواند به هر نحوی که مایل است پروژه را اجرا کند و در انتها نیز ادعا کند که هزینه به دست آمده، همان "حداقل" بوده است. چه کار می خواهید بکنید؟ می توانید به جر و بحث بپردازید و در نهایت قسمتی از درد دل ها را بیان کنید، اما به ضرس قاطع نمی توان راجع به کارآیی مدیر مربوطه و نظام مدیریتی حاکم بر پروژه ادعایی داشت. اولین گام در مدیریت فعال پروژه تدوین بودجه هزینه ای پروژه است.

بودجه هزینه ای به معنای پیش بینی زمان بندی شده هزینه های پروژه است. ورودی های لازم برای تدوین بودجه هزینه ای پروژه دو دسته هستند:

اول، برنامه پروژه، در محدوده ای که تعریف شده است؛

و دوم، تخمین های هزینه ای پروژه که این از سوابق گذشته و اطلاعات اخذ شده از مراکز تأمین حاصل می شود.

با در اختیار داشتن بودجه پروژه، سازمان مدیریت پروژه می تواند انتظارات خود را از میزان ورودی لازم به پروژه ارزیابی کند. 

در نظر داشته باشید که بودجه هزینه ای تنها یک پیش بینی است که صحت و دقت آن به صحت و دقت ورودی های تعریف شده در بالا بستگی دارد. اما حتماً هر دو موضوع صحت و دقت، قطعی نخواهند بود. ممکن است آنچه که پیش بینی شده، تغییر کند و در نتیجه نمی توان بودجه را یک گراف تنها دانست که یک بار تولید می گردد. این همان موضوعی است که مدیریت "فعالانه" را ایجاب می کند. در مدیریت فعالانه لازم است دو موضوع مد نظر قرار گیرد:

پیش بینی هزینه ها باید چرخه کامل عمر پروژه را از زمان فعلی تا انتها شامل گردد، با این رویکرد که پیش بینی ها در افق های نزدیک تر باید در بازه های کوتاهتری انجام شده باشند. به این ترتیب بودجه در افق های نزدیک تر از صحت و دقت بیشتری برخوردار خواهد بود.

در انتهای دوره های کنترلی بودجه، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، بودجه باقیمانده پروژه، با تأکید بر روی بودجه دوره های نزدیک تر به اجرا، باید مورد بازبینی قرار گیرد.

مقایسه عملکرد هزینه ای، یعنی آنچه که برایش سندهای حسابداری صادر شده است، با بودجه پروژه در مقاطع نظارتی باعث می گردد که مدیریت در همه حال از کارآیی تیم مدیریت پروژه آگاه باشد. به این صورت ارزیابی ها در هر مقطعی، منجمله در انتهای پروژه، نیاز به جر و بحث و پرخاش نخواهد داشت چرا که خط کش اندازه گیری کارآیی قبلاً تعریف شده و مورد توافق قرار گرفته است

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association

منبع:وبلاگ جامع مهندسی و مدیریت ساخت


برنامه ریزی منعطف (Flexible Planning)

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی
حتماً از تولید منعطف (Flexible Manufacturing) شنیده اید. یکی از مشکل آفرین ترین مفاهیم در برنامه ریزی تولید که باعث کاهش راندمان سیستم های تولیدی می شد "زمان آماده سازی" ماشین ها (Set-upTime) بود. آماده سازی خطوط تولید به دلیل زمان گیر بودنشان باعث از بین رفتن بزرگترین منبع تولیدی، یعنی زمان، می شد. برای سامان دادن به این موضوع، و با توجه به پیشرفت تکنولوژی در عرصه کامپیوترها و زبان های برنامه نویسی، ساخت ماشین هایی که بر اساس برنامه های کامپیوتری در عرض چند ثانیه بتوانند آماده گردند در دستور کار قرار داده شد. در پس تمامی تصاویر خیره کننده از کارخانجات تولیدی اتوماتیک و منعطف با صدها روبات و کامپیوتر، مسئله اساسی کاهش زمان آماده سازی نهفته بود. 
برنامه ریزی پروژه ها نیز از همین موضوع "زمان آماده سازی" فعالیت ها رنج می برد. هنگام برنامه ریزی فعالیت ها بیشترین توجه به زمان انجام فعالیت است تا به زمانی که برای آماده سازی نیاز است. اما با متناظر قراردادن برنامه ریزی با تولید منعطف می توان جایگاه انعطاف را در برنامه ریزی شناخت. برای اینکه برنامه ریزی پروژه از انعطاف برخوردار باشد باید زمان آماده سازی انجام فعالیت ها را کاهش داد. به این ترتیب جا به جا کردن فعالیت ها، البته با رعایت روابط پیش نیازی، به دلیل کوتاه بودن زمان آماده سازی آنها امکان پذیر خواهد بود.
برنامه ریزی به دو دلیل انجام می گیرد:
اول، برای اینکه در زمان حال بتوانیم راجع به آنچه که می خواهیم در آینده انجام دهیم تصمیم بگیریم.
دوم، با دانستن اینکه تصمیم چیست می توانیم زمان لازم را برای آماده ساختن منابع و شرایط لازم انجام فعالیت ها ایجاد کنیم.
کوتاه کردن زمان آماده سازی که به تبع آن می توان زمان "قفل کردن" برنامه را نیز کاهش داد، باعث ایجاد انعطاف در برنامه پروژه خواهد شد. اما تحقق این مهم مستلزم صرف هزینه خواهد بود.
هزینه ایجاد انعطاف در سیستم های تولیدی، از طریق استقرار سیستم های تولیدی منعطف، و یا تدارکاتی، از طریق استقرار سیستم های زنجیره تأمین، یک بار است و در طول زمان مستهلک می گردد. این هزینه در نظام پروژه ای اثری سنگین تر دارد، چرا که با توجه به ماهیت پروژه ها، به ازای هر پروژه باید هزینه ای را متحمل شد. این هزینه به دلیل ایجاد مجموعه بزرگتری از منابع است. همین موضوع، یعنی افزایش هزینه ها برای کاهش زمان آماده سازی، عمده ترین دلیل برای مدیران برای توجه نکردن به این موضوع است. مدیران در رابطه با هزینه ها بسیار آگاه هستند؛ اما از درآمدی که به واسطه این انعطاف متوجه آنان خواهد شد، دقیقاً مطلع نیستند و لذا تصمیماتشان بیشتر میل به کاهش هزینه دارد تا گردش سریع نقدینگی. به هر حال، هر که به دنبال برنامه ریزی منعطف در پروژه است باید بداند که هزینه هایش افزایش یافته، ولی درآمد و سودش نیز بیشتر خواهد شد. 
منبع:وبلاگ جامع مهندسی و مدیریت ساخت

مدیریت ذی‏نفعان پروژه عمرانی

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی
علائق و منافع افراد حقیقی و حقوقی متعددی بنا به دلایل مختلف ممکن است از اجرای یک پروژه متأثر شود و به همین دلیل اکثرأ سعی در تأثیر گذاری بر سرنوشت پروژه و بعضأ شکست آن دارند. مدیریت علائق، منافع، دیدگاهها و نقطه نظرات ذینفعان پروژه به سمتی که بیشترین تسهیل را در راستای موفقیت پروژه و کمترین ممانعت را بر سر راه اجرای آن ایجاد نمایند در ادبیات مدیریت پروژه فرایند مدیریت ذینفعان پروژه نامیده و از وظائف مدیر پروژه می باشد.

 

پیچیدگی فرایند شناسایی و مدیریت ارتباطات ذینفعان پروژه و کاهش علاقه ذینفعان به حمایت و پشتیبانی از پروژه ها از جمله عوامل شکست پروژه هاست ایده اصلی برای بهبود روابط ذینفعان در مدیریت ریسک مدیریت ارتباطات و رهبری پروژه بوده و شناسایی، تجزیه و تحلیل و مدیریت ذینفعان پروژه، اساس اولیه متدولوژی های مدیریت ذینفعان است.

 

این فرآیندها معمولا به گام‌های ذیل شکسته می‌شود :

 

شناسایی ذینفعان

اولویت‌بندی و گروه‌بندی ذینفعان

شنایایی اثرات ذینفعان

شناسایی ارتباطات بین ذینفعان

مشخص کردن استراتژی مدیریت ذینفعان 

 

 

اﻫﻤﻴﺖ ذیﻧﻔﻌﺎن

 

 

ضعف یا ﻋﺪم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذینفعان می تواند برای سازمان و پروژه مخرب باشد.  از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

o ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف و ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﻲ (در ﻣﺤﻞ اﺟﺮای ﭘﺮوژه)

o ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﺪن ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻫﺎ در ﭘﺮوژه و ﺳﺎزﻣﺎن

o ﺑﺮوز ﺗﺎﺧﻴﺮات و اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﭘﺮوژه

o ﺧﺪﺷﻪ دار ﺷﺪن ﺳﺎﺑﻘﻪ و اﻋﺘﺒﺎر اﻓﺮاد و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در ﭘﺮوژه

o ﻣﺸﻜﻞ در اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪی و ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ادﻋﺎﻫﺎی ذیﻧﻔﻌﺎن

ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺛﺮ ذیﻧﻔﻌﺎن را ﻣﺸﺨﺺ

ﻣﻲﻛﻨﺪ.

 

 

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻋﻤﻮﻣﻲ از ذیﻧﻔﻌﺎن

 

ﻓروﺷﻨدگان / ﺗﺎمین کنندگان

صاحبان سهام شرکت 

ﺗﺎﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ

ﻛﺎرﻛﻨﺎن

دوﻟﺖﻫﺎ

 ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم 

ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺤﻠﻲ 

رﻗﺒا

ﺳﺎﻳﺮ ذیﻧﻔﻌﺎن

 

 

ﺑﺮﺧﻲ دﺷﻮاریﻫﺎی ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ذیﻧﻔﻌﺎن

 

ﺗﻌﺎرﻳﻒ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ذیﻧﻔﻌﺎن از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺮوژه 

ﻣﺎﻫﻴﺖﻫﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻣﺘﻔﺎوت ذیﻧﻔﻌﺎن

ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ذیﻧﻔﻌﺎن

ذیﻧﻔﻌﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎ خﺎرج از ﺣﻮزه اﻗﺘﺪار ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺗﻘﺎﺑﻞﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ذیﻧﻔﻌﺎن و ﻣﺎﻟﻜﺎن (ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﻢ)

ﺗﻌﺎرض اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ذیﻧﻔﻌﺎن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association

منبع:وبلاگ جامع مهندسی و مدیریت ساخت


معرفی ابزارهای مدیریت پروژه

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی

    
معرفی ابزارهای مدیریت پروژه
    
 

نرم‌افزارMicrosoft Project)  MSP) :

نرم‌افزار Microsoft Project یكی از قوی‌ترین و قدیمی‌ترین نرم‌افزارهای موجود كنترل پروژه محسوب می‌شود. این نرم‌افزار قریب به 10 سال است كه به بازار ایران وارد شده و به شكل گسترده توسط كاربران و برنامه‌ریزان پروژه مورد استفاده واقع می‌شود. مهندسان كنترل پروژه عموماً از این نرم‌افزار به عنوان ابزاری جهت مدیریت زمان پروژه‌ها استفاده می‌كنند. مایكروسافت پروجكت، علیرغم وجود برخی محدودیت‌ها و كمبودها (در مقایسه با نرم‌افزارهای مشابه) به عنوان یك نرم‌افزار كاربردی و پرطرفدار در جهان و خصوصاً در ایران روزانه مورد استفاده كاربران بی‌شماری قرار می‌گیرد.

   سهولت كار با این نرم‌افزار ، قابلیت استفاده از امكانات Windows ، سازگاری با سایر نرم‌افزارهایMS Office و شباهت كامل محیط و جعبه ابزارهای آن با سایر محصولات مایكروسافت، راهنمای Online و كامل داخل برنامه، وجود گزارش‌ها وView های متنوع، امكان تعریف View ها وTableهای جدید و به طوركلی داشتن یك محیطUser Friendly این نرمافزار را به نوعی از سایر نرم‌افزارهای مشابه متمایز كرده است.

 

   این نرم‌افزار، مدیریت پروژه تمام مراحل یك پروژه از برنامه‌ریزی تا تكمیل و انتقال گزارش‌های نهایی را در برمی‌گیرد، به طور خلاصه باید گفت، در یك طرح، MSP ابزاری ارزشمند است برای:

الف) سازماندهی طرح
ب) زمان بندی كارها
ج) اختصاص منابع و هزینه‌كارها

د) تنظیم طرح برای برآورد كردن محدودیت‌ها

ه) آماده كردن گزارش‌ها برای انتقال طرح نهایی به همه كسانی كه باید طرح مورد نظر را اجرا كنند.

   پس از آغاز پروژه و اتمام كار برنامه‌ریزی پروژه توسط این نرم‌افزار، آن را برای كنترل و نظارت بر كارهای در دست اقدام، به شرح زیر می‌توان به كار برد:

    كنترل عملكرد واقعی
    برنامه‌ریزی روی جدول زمانی پروژه
    اصلاح طرح برای رویارویی با احتمالات
    ارائه گزارش‌های مطلوب

   شایان ذكر است برای پروژه‌هایی كه بیش از 9999 فعالیت دارند، از ابزارهای پیشرفته‌تری همچون نرم‌افزار Primavera (كه به آن نیز خواهیم پرداخت) باید استفاده نمود. معمولاً توصیه می‌شود به دلیل سادگی فوق‌العاده این نرم‌افزار و یادگیری سهل‌تر آن نسبت به سایر ابزارهای دیگر كنترل پروژه، قبل از یادگیری پریماورا و یا سایر نرم‌افزارهای مدیریت زمان، به یادگیری MSP بپردازید. در این صورت به دلیل مشابهت مبانی و اصول برنامه‌ربزی و كنترل پروژه در این نرم‌افزارها، فرایند یادگیری نرم‌افزارهای پیچیده بسیار ساده‌تر خواهد شد.

   ویرایش آخر این نرم‌افزار تحت عنوان Project 2002 Microsoft با قابلیت‌های جدید به بازار آمده است.

   در سایت‌های اینترنتی زیر اطلاعات جدید و ارزشمندی از این نرم‌افزار مییابید:

http://www.microsoft.com/office/project/default.asp
http://officesystem.partners.extranet.microsoft.com/msprojectpartner/

 

 

نرم افزار (Primavera Project Planner ( P3

بعد از معرفی نرم‌افزار Microsoft Project (MSP) اكنون به معرفی P3 كه مخفف Primavera Project Planner می‌پردازیم.

   نرم‌افزار (Primavera Project Planner ( P3 كامل‌ترین و قدرتمندترین ابزار مدیریت پروژه در مدیریت زمان در جهان شناخته شده است. P3 قادر است پروژه‌های تا سقف یكصد هزار فعالیت را به همراه منابع با محدودیت سازماندهی کند.

   اساساً P3 طراحی شده است تا پروژه‌های بسیار بزرگ و پیچیده را بدون هیچگونه محدودیتی در تعریف و اختصاص منابع، به شكل كاملاً منعطف و ساده برنامه‌ریزی و كنترل نماید.

   همیشه سوالات متعددی برای مدیران پروژه مطرح می‌شود كه بارزترین آنها: «این كار كی تمام می شود؟»، «چه كسانی كار را انجام می‌دهند؟»، «چه اتفاقی خواهد افتاد اگر .... (What-if)» و از این قبیل می‌باشد.
P3 پاسخ این سوالات را به سرعت و به شكل صحیح ارائه خواهد نمود. كاربرP3 به راحتی می‌تواند اطلاعات پروژه و فعالیت‌های آن را در این بانك اطلاعاتی جمع‌آوری نموده و به طرق مختلفی آنها را دسته‌بندی كرده و به نمایش درآورد. همچنین به سادگی می‌تواند روی جزئیات فعالیت‌های پروژه متمركز شده و نتایج كار خود را در قالب گزارش و نمودار در قالب گرافیكی دلخواه نمایش دهد. به كمك ابزارهای انعطاف‌پذیر P3 از قبیل 24 كد فعالیت، 16 كد بخش‌های اطلاعاتی دلخواه، 10 كد پروژه، 19مرحله مرتب‌سازی داده‌ها و 28 مرحله فیلتر به همراه 31 تقویم برای برنامه‌ریزی فعالیت‌ها می‌توان اطلاعات پروژه را در قالب‌های گوناگون دسته‌بندی و تجزیه وتحلیل كرد. این نرم‌افزار برای مدیران پروژه توسط طراحانی كه خود مدیر پروژه بوده‌اند، تهیه شده است و دقیقاً به همین دلیل است كه غالب نیازمندی‌های مدیران پروژه را در برنامه‌ریزی و كنترل طرح‌ها را پاسخگوست.

   به كمك P3 می‌توان شبكه فعالیت‌ها را سریعاً در قالب گرافیكی تهیه كرد و همچنین امكان انتخاب نوع فعالیت را به سهولت امكان پذیر می‌نماید.

   P3 سازماندهی اطلاعات پروژه را آسان نموده است و می‌تواند شرایط مورد نظر شما را به فعالیت‌ها تحویل كند. تحت شبكه بودن P3 این قابلیت را به آن بخشیده است تا كاربران متعدد بتوانند در نقاط مختلف وبه شكل همزمان یا در زمان‌های دلخواه به بانك اطلاعاتی یگانه P3 متصل و پروژه‌های خاص را برنامه‌ریزی و كنترل نمایند.

   امكان لینك؛ بازخوانی اطلاعات و اشتراك داده‌های P3 با سایر نرم‌افزارهای مدیریت پروژه همچون MSP و Expedition (كه به آن هم خواهیم پرداخت) وجود دارد.

   برخی دیگر از قابلیت‌های این نرم‌افزار به شكل خلاصه عبارتند از :

    پیگیری عملكرد منابع و هزینه‌ها به كمك P3 سهل و آسان است.
    P3 می‌تواند محدودیت‌های مورد نظر كاربر را به فعالیت‌ها اعمال كند.
    P3 سازماندهی اطلاعات پروژه را آسان نموده است.
    P3 امكان انتخاب نوع فعالیت‌ها را به كاربر می‌دهد.

    امكان بهنگام نمودن پروژه در خارج از محیط كارگاه فراهم است.
    P3 می تواند محدودیت‌های مورد نظر كاربر را به فعالیت‌ها اعمال كند.

   Version جدید P3 تحت عنوان P3e كه مخفف Primavera Project Planner Enterprise میباشد به بازار آمده كه به شكل ساختاری با ویرایش گذشته آن متفاوت است. با توجه به آنكه كمپانی پریماورا تمامی پشتیبانی‌های خود را از ویرایش قبلی این نرم‌افزار برداشته است، بزودی P3e كاملاً جای P3 را خواهد گرفت. (در آینده پیرامون قابلیت‌های جدید P3e نیز با شما سخن خواهیم گفت.)
انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association
   سایت اینترنتی این نرم‌افزار www.primavera.com بوده كه در آن می‌توانید مطالب متنوع و جدیدی پیرامون این نرم‌افزار و سایر محصولات شركت Primavera مرتبط به مقوله‌های مختلف مدیریت پروژه بیابید .
از شركت پریماورا و محصولاتش در آینده بسیار خواهیم گفت!


مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر استراتژی

مدل سازی اطلاعات ساختمانمدیریت منابع انسانی
قراردادمدیریت دانش
موفقیتبرنامه ریزی
مدیریت پروژهتکنیک های خلاقیت
مدیریت ساختاستراتژی
چابکی در پروژهداستان مدیریتی
ساخت و ساز نابمدیران
مهندسی ارزشتصمیم گیری
مدیریت ریسک دفتر مدیریت پروژه
مدیریتبتن
رهبریمدیران پروژه
تکنیک های مدیریتی مهارت های مدیریتی
توسعه پایداراستاندارد PMBOK
کنترل پروژهآزمون pmp
سازمانمدیریت ساخت در شبکه های اجتماعی
مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر استراتژی,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|