درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر استراتژی

22.jpg (364×96)11.jpg (364×96)

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

جدول مشخصات، ابزاری برای ایجاد استراتژی ها، محصولات و خدمات جدید

1395/06/2
16:18
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
جدول مشخصات، ابزاری برای ایجاد استراتژی ها، محصولات و خدمات جدید

با استفاده از جدول مشخصات قادر خواهید بود به طراحی استراتژی ها، محصولات و یا خدمات جدید بپردازید. به منظور استفاده از این تکنیک ابتدا فهرستی از مشخصات استراتژی، محصول یا خدمت مورد بررسی تهیه کنید. مشخصات، شامل مواردی همچون: قطعات، ویژگیها، کیفیت ها، و یا اجزاء طراحی می باشد. به عنوان مثال، مشخصات یک مداد عبارتند از: جنس بدنه مداد، جنس مغز مداد، سختی مغز مداد، ضخامت مغز مداد، کیفیت، رنگ، وزن، قیمت و غیره.
سپس جدولی تهیه کنید و هریک از این مشخصات را عنوان یکی از ستون های آن قرار دهید و در هرستون، گزینه های مختلف موجود را ثبت نمایید.
اکنون از هر ستون، یک گزینه را انتخاب کنید. با ترکیب این گزینه ها، آمیزه جدیدی از اجزا و مشخصات خواهید داشت که استراتژی، محصول و یا خدمت جدید شما را شکل می دهد.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


در پایان، با بررسی و ارزیابی این آمیزه جدید، به تکمیل و بهبود آن بپردازید. 

برچسب ها:استراتژی ،

آیا می دانید که از بین پروژه هایتان، کدام را باید اول شروع کنید ؟

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
برخی پروزه ها هستند که نباید شروع شوند ! ممکن است در مقایسه با سایر کارها الویت کمتری داشته باشند و یا نتایج زیان بخشی داشته باشند که در ابتدای امر،آشکار نباشند. بنابر این قبل از شروع پروژه ها باید آنها را الویت بندی کرد. این کار در هر سطحی باشد تنها با انجام 8 مرحله عملی است:

1-   فهرست پروژه هائی که در حیطه مسئولیت شماست، چه در جریان  و چه به صورت ایده، تهیه کنید.

 

2-   برای هر یک از پروژه ها میزان نیاز و یا فرصتی که ایجاد می شود را تعیین کنید.

3-   برای هر پروژه، زمانهای تحویل و بودجه را بصورت تقریبی تعیین کنید. در این مرحله نیازی به تخمین های دقیق نیست و تخمین ها جهت مقایسه پروژه ها با یکدیگر است.

4-   نظر کلی در مورد شدنی بودن (Feasibility) هر پروزه را معین کنید. این کارها تا حدودی با حدس و امید همراه است.

5-   میزان ریسک (امکان شکست) همراه هر پروزه را تعیین کنید. این مرحله در ارتباط با مرحله 4 است. بیشتر شدنی بودن در بیشتر موارد منجر به ریسک کمتر می شود. اما وقتی مقدار زیادی پول در بین باشد، بیشتر شدنی بودن می تواند ریسک بالائی را هم به همراه داشته باشد.

6-   لیست پروژه ها، اهداف، شدنی بودن و ریسک آنها را با مدیر یا رئیس خود (و کارفرما) و سایر اعضای تیم پروژه مرور کنید تا اینکه روی پروژه ها به اتفاق نظر برسید. هر چقدر پروژه ها پیچیده تر باشند، اخذ نظرات دیگران، قبل از الویت بندی کارها اهمیت بیشتری پیدا می کند.

7-   پروژه هائی که نامناسب یا ناشدنی هستند از لیست حذف کنید و باقیمانده را الویت بندی کنید. ممکن است این فرآیند نیاز به تشکیل جلساتی با رئیس یا کارفرمای شما نیز داشته باشد.دلایل حذف پروژه می تواند یکی از موارد ذیل باشد :

-     کمبود پول، نیروی انسانی، مهارتها، زمان یا سایر منابعی که برای موفق شدن پروژه مورد نیازند.

-     اهدافی که با اهداف بلند مدت سازمان یا شرکت در تضاد باشد.

-     خروجی هائی که با سیاستها و قوانین موجود مخالف باشند یا روی موقعیت و تصویر عمومی سازمان تأثیر منفی بگذارند.

-     قادر نبودن به انجام سریع پروژه

-     تضاد با سایر پروژه ها ی در حال پیشرفت یا برنامه ریزی شده با الویت بالا در مصرف منابع کلیدی . بعضی پروژه ها مورد نیازند ولی به خاطر تقدم ها یا زمانبندی نامناسب رد می شوند. این پروژه ها ممکن است در بررسی های بعدی، وقتی پروژه های دیگر انجام شدند، الویتشان تغییر کند.

-     حال مهمترین پروژه را انتخاب و روی آن کار کنید. اول باید این پروژه را مدیریت کنید.

 

مراقب پروژه های عزیز دردانه باشید !

مردم غالباً پروژه هائی را که می خواهند انجام دهند نسبت به پروزه هائی که واقعاً باید انجام شوند در الویت قرار می دهند. اگر پروژه ای به خاطر دلائل شخصی انتخاب گردد و نه آرمانهای شرکت، باید مراقب بود ! این پروژه ها می تواند باعث هدر رفتن منابع و تأثیر منفی روی نتایج حرفه ای شما بشود.شركت‏های پیمانكار عمومی (GC)

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
تعاریف

پیمانكار عمومی [GC]:

پیمانكاری است كه مسؤول آماده سازی، هماهنگی و تكمیل تمامی كارهای یك پروژه است(ISO6707-2).

در این مقاله GCرا به شركت هایی نسبت داده‏ایم كه در هدایت و مدیریت طرح ها و پروژه های صنعتی زیربنایی دارای تجربه و تخصص بوده و با تكیه بر دانش و ابزارهای مدیریتی خود، اجرای پروژه ها را به صورتEPCیا    Turn-keyبر عهده می‏گیرند.

قراردادهای كلید دردستTURN-KEY:

پروژه هایی است كه در آن كل فعالیت‏های لازم برای به ثمر رسیدن یك پروژه را از مرحله طراحی تا ساخت را به یك پیمانكار واگذار می‏شود. به تعبیر ساده، مقدار مشخصی پول در قالب یك قرارداد به پیمانكار پرداخت می شود تا كلید پروژه ساخته شده را به كار فرما تحویل دهد .

پروژه های مهندسی، تدارك، ساخت (EPC) :

نام دیگری است كه معمولا معادل همان پروژه كلید در دست در نظرگرفته می شود. در چنین پروژه‏هایی تمام فعالیت‏های لازم برای اجرای پروژه از مرحله طراحی و مهندسی تا تداركات و ساخت نهایی بر عهده یك پیمانكار گذاشته می شود.

پیمانكاران عمومی و پروژه های Turn-key  در همه‏ی صنایع و در اندازه‏های متفاوت وجود دارند. نمونه كوچكش ساختمان سازهایی هستند كه در قالب یك قرارداد، تمام كارهای ساخت یك خانه را انجام  می‏دهند.

پیمانكار عمومی در حقیقت گره انتهایی شبكه‏ای از شركت‏های مختلف مهندسی و تأمین و ساخت است كه به همراه هم یك پروژه كلید در دست را پیش می‏برد.

 

       اهداف تشكیل GCها در ایران

 

GCها با توجه به نیاز جهانی به  مدیریت چنین پروژه‏هایی كه به‏طور معمول به تكنولوژی‏های پیچیده نیز نیاز داشتند، بوجود آمدند.

در كشور ما به دلیل  فقدان سرمایه‏های خصوصی كلان و عدم امنیت سرمایه‏گذاری لازم برای چنین حجمی از سرمایه، معمولاً  GCها با حمایت‏های دولتی پا به عرصه وجود می‏گذارند به طور اجمالی شاید بتوان اهداف تشكیل GC  ها در ایران را به شرح زیر خلاصه نمود:

1- كاهش ریسك صاحبكاران یا صاحبان پروژه‏ها و طرح‏ها در خصوص

§        اجرای زمان‏بندی انجام شده

§        هزینه‏ها

§        كیفیت

2 - مستندسازی تجربیات جهت به‏كارگیری در طرح‏ها و پروژه‏های آینده

3- افزایش بهره‏وری و استفاده مناسب از فن‏آوری‏ها

4- استفاده مطلوب از سرمایه‏گذاری‏های انجام شده قبلی

5- كاهش هزینه‏های اجرای طرح

§        -خردكردن طرح‏ تا حد منطقی به مجموعه‏های نسبتاً منطقی

§        شناسایی سازندگان، پیمانكاران بالقوه

§        استفاده از منابع انسانی و مالی سازندگان، پیمانكاران در جهت اجرای طرح

§        عدم سرمایه‏گذاری موازی

6- ارتقای سطح تكنولوژی پیمانكاران و سازندگان 

§     همكاری با شركت‏های پیشرو خارجی

§     جذب تكنولوژی روز دنیا

7- رسیدن به خودكفایی نسبی

 انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران Iran construction Engineering management association

       فرآیندهای GC:

مؤلفان مختلف راجع به فرآیندها و فازهای انجام چنین پروژه‏هایی تعداد متفاوتی از مراحل را پیشنهاد می‏كنند.

تعدد مراحل می‏تواند بسته به جامعیت طرح مبحث و سطح كل‏نگری موجود در فرآیندهای كم و زیاد شود. اصلی‏ترین فرآیندهای یك سازمان عبارتند از اولین سطح فرآیندی یك سازمان (پس از دیدن كلیت سازمان به شكل یك فرآیند) كه یك سری ورودی را به یك سری خروجی تبدیل می‏كنند.با توجه به نمودار زیر اگر بخواهیم فرآیند كلی یك شركت GCرا به شكل جعبه زیر نشان بدهیم كه ورودی‏ها(اطلاعات و پول) را به خروجی (یك مجموعه ساخته شده آماده بهره‏برداری) تبدیل می‏كند، اولین سطح پایین‏تر از آن درمتراكم‏ترین شكل (یعنی هیچ دو جعبه ای این سطح را نتوان تحت یك فرآیند با نام منحصر به‏فرد درآورد).فرآیند‏های بازاریابی، مهندسی، تدارك و ساخت در لایه اول وبه همین ترتیب فرآیندهای هریك در لایه‏های پایین‏تر طاحی می‏شوند

در هرصورت مدیریت پروژه‏های EPC، یك اتفاق مقطعی نیست بلكه یك روند است و برای بهبود كارایی در انجام چنین پروژه‏هایی لازم است تا كار در دو حیطه بهبود یابد.

اول در حیطه افرادی كه كار را انجام می دهند و دوم در حیطه فرایندها.

باید هم قابلیت و توانایی افراد و هم قابلیت توانایی فرایندها را بالا برد. برای بهترین نحو انجام مدیریت پروژه خوب است یك مدیریت پروژه فرایند را مدنظر داشت كه شامل همه فرایندهای كاری در زیر فرایندها نیز می‏شودانواع شیوه‌های قراردادی برای مدیریت پروژه های بزرگ

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی

مروری كوتاه بر نحوه مدیریت پروژه‌های كلان زیربنایی كشور نشان می‌دهد ؛ شیوه‌های قراردادی برای مدیریت پروژه‌های كلان را می‌توان به هفت نوع روش كلی زیر طبقه‌بندی نمود:

·       طراحی و اجراءبصورت مجزا

·       قرارداد مدیریت (MC)

·       قرارداد مدیریت اجرایی

·       قرارداد طراحی ومدیریت

·       قرارداد دستمزدی

·       روش “ساخت –بهره‌برداری –انتقال”(BOT)

·       روش “مهندسی –خرید- اجرا “(EPC)[1][1]

در ادامه به شكل مختصر به توضیح هریك از این شیوه های قراردادی –خصوصا تیپ قراردادهای EPC–می‌پردازیم:

۱)  قرارداد طراحی –اجرا / روش سنتی/ طراحی و اجرا بصورت مجزا

در این روش كه بطور سنتی در قراردادهای اجرایی مورد استفاده قرار می‌گیرد، كارفرما طراحی پروژه را برطبق نیازهای خویش به طراح واگذار نموده تا مجموعه‌ای از نقشه‌های مورد نیاز برای مناقصه و اجرای كار را تهیه نماید. كاستی‌ها و معایب بالقوه‌ای در رابطه با فرم قرارداد “طراحی –مناقصه –اجرا” وجود دارند از جمله اینكه زمان تكمیل كل پروژه بدلیل جدا بودن مراحل طراحی و اجرا طولانی می‌شود. بعلاوه طراحی‌های انجام شده ممكن است با قابلیت‌های فنی پیمانكار اجرایی مطابقت نداشته‌باشد. به همین دلیل هنگامی‌كه بخش قابل توجهی از تأمین مالی پروژه از طریق وام باشد این روش مورد قبول وام دهندگان نخواهد بود.

 

2) پیمانكاری مدیریتManagement Contracting(MC):

مدیریت پیمان MCشخصیتی است حقوقی كه به نمایندگی از طرف مجری طرح مسؤولیت مدیریت؛ كنترل و هماهنگی پروژه ها و مراحل اجرایی را به عهده دارد. مدیریت طرح وظایف خود را در چارچوب روشها ؛ضوابط و دستورالعملهایی كه به تایید مجری رسیده است انجام داده و با اعمال مدیریت مستقیم و روزانه بر سایر عوامل اجرایی در مقابل مجری مسؤولیت صحت انجام كیفی و كمی كار را طبق مشخصات؛ برآوردها و برنامه‌های اولیه و تغییرات احتمالی آن با ارایه گزارشات مستمر بعهده دارد.

در حقیقت مجری جهت مدیریت؛ كنترل و هماهنگی پروژه‌ها و مراحل اجرایی طرح پس از كسب مجوز از مراجع ذیصلاح می‌تواند از یك شركت بعنوان مدیریت پیمان MCاستفاده و كلیه وظایف و مسؤولیت‌های كارفرمایی را به جز برخی موارد كه ذكر خواهد شد به وی تفویض كند.

در واقع پیمانكار مدیریت پیمان MCنقش مدیریتی كارفرما را در قراردادهای سنتی “طراحی –مناقصه –اجرا” ایفا نموده و بدین‌ترتیب وظایف و مسؤولیتهای كارفرما را كاهش می‌دهد. در نمودار 1نحوه ارتباط MCرا با كارفرما و پیمانكاران پروژه نشان داده‌ایم.

در این روش:

·       پرداخت به پیمانكار مدیریت پیمان معمولاً بصورت Cost Plus Feeانجام می‌گردد.

·       كارهای اجرایی معمولاً به قسمتهای كوچكتری تقسیم گردیده و رقابت زیادی در مناقصه ایجاد می‌شود.

·       برای هر قسمتی از كارها كه به مناقصه می‌رود طراحی باید تكمیل شده باشد.

·       در این نوع قرارداد در مقایسه با روش طراحی و اجرا بصورت جداگانه؛ طراح در مراحل اولیة طراحی باید تصمیمات بیشتری اتخاذ نماید.مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر استراتژی

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر استراتژی,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|