درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر استراتژی

22.jpg (364×96)11.jpg (364×96)

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

استراتژی شما چیست؟

1395/09/14
22:08
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
استراتژی شما چیست؟

"در دوره پیشِ روی خود چگونه می خواهید موفق شوید؟" این، یک پرسش کلیدی برای ایجاد استراتژی است. استراتژی شما بیان می کند که چگونه به موفقیت دست خواهید یافت، صرف نظر از اینکه آن موفقیت، چگونه تعریف شده باشد. در ایجاد یک استراتژی، چه در سطح شخصی باشد و چه در سطح تیمی یا سازمانی، فرآیند هم به اندازه نتیجه اهمیت دارد.
فرآیند ایجاد استراتژی، دارای سه مرحله زیر است:


    تجزیه و تحلیل زمینه فعالیت شما
    شناسایی گزینه های استراتژیک
    ارزیابی و انتخاب بهترین گزینه

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


توانایی های منحصر به فرد خود را شناسایی کنید و ببینید چگونه می توانید از آنها برای به حداقل رساندن تهدیدها استفاده نمایید.
فرآیند و ابزارهایی وجود دارد که به شما کمک می کند تا استراتژی های بالقوه متنوعی را برای دستیابی به موفقیت پیدا کنید، به گونه ای که سرانجام بتوانید آنرا که برای شما مناسبتر است، برگزینید.برچسب ها:استراتژی ،

پنج Pی استراتژی مینتزبِرگ

1395/09/12
15:08
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
پنج Pی استراتژی مینتزبِرگ

پنج Pی استراتژی در سال 1987 توسط هنری مینتزبرگ مطرح شد. هر یک از Pها نشان دهنده رویکردی متفاوت نسبت به استراتژی است:


    Plan (برنامه)
    Ploy (عمل)
    Pattern (الگو)
    Position (موقعیت)
    Perspective (دیدگاه)

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


به عنوان یک برنامه، استراتژی باید از پیش و به صورت هدفمند، توسعه داده شود. به عنوان یک اقدام، مقصود استراتژی، پیشدستی کردن در رقابت است. با رویکرد استراتژی به عنوان یک الگو، می آموزیم که بپذیریم آنچه که در گذشته موفقیت آمیز بوده، در آینده هم می تواند منجر به موفقیت شود. با رویکرد موقعیت، استراتژی مربوط می شود به اینکه سازمان چگونه با محیط رقابتی خود ارتباط می یابد، و چه می تواند بکند تا محصولاتش در بازار، منحصر به فرد بشوند. رویکرد دیدگاه، به تأثیر قابل توجهی که فرهنگ سازمانی و تفکر جمعی می تواند بر تصمیم گیری های استراتژیک یک شرکت داشته باشد، اهمیت می دهد.
درک و استفاده از هر رویکرد، کمک می کند به اینکه یک استراتژی کاری قوی، عملی، و قابل دستیابی را توسعه دهید.استراتژی چیست؟

1395/06/25
15:50
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
استراتژی چیست؟

سالهاست که استراتژی، توسط رهبران و نظریه پردازان کسب و کار، مورد مطالعه قرار گرفته است. با این حال، پاسخی روشن در مورد اینکه استراتژی واقعاً چیست، وجود ندارد. افراد مختلف، به شیوه های متفاوت در مورد استراتژی می اندیشند و تعاریفی گوناگون از آن ارائه می دهند. یکی از تعاریف خوب استراتژی اینگونه است: "تعیین اینکه چگونه می توانیم در دوره زمانی پیشِ رو، برنده باشیم".
در حوزه کسب و کار، سطوح مختلفی از استراتژی وجود دارد که محدوده تمرکز هر یک، با دیگری متفاوت بوده، به ابزارها و مهارتهای خاص خود نیاز دارد. سه سطح عمده استراتژی عبارتند از:

    استراتژی بنگاه، که به سازمان به عنوان یک کُل می نگرد.
    استراتژی واحد کاری، که بر یک بازار یا واحد کاری منفرد تمرکز دارد.
    استراتژی تیم، که تعیین می کند یک تیم چگونه می تواند به سازمان کمک کند تا به اهداف و آرمان های کلی خود دست یابد.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management
پنج استراتژی برای هوشمندانه کار کردن به جای زیاد کار کردن

1395/06/23
16:51
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
پنج استراتژی برای هوشمندانه کار کردن به جای زیاد کار کردن

    استراتژی اول: تمرکز
    فکر می کنید در هر ساعت چند دقیقه با تمرکز کامل کار می کنید؟ تحقیقات نشان داده است که بیشتر افراد در هر ساعت کاری می توانند بین ۵ تا ۱۰ برابر مولدتر باشند. اگر بتوانید مهارت ایجاد تمرکز کامل را در خود بهبود بخشید، از میزان افزایش کارآیی تان شگفت زده خواهید شد.

    استراتژی دوم: اهرم
    اهرم، هنر استفاده از ابزارها جهت افزایش کیفیت کار یا بهره وری است. شما معمولاً از چه ابزارهایی برای حداکثر کردن نتایج کارتان استفاده می کنید؟ چه کاری می توانید انجام دهید تا زمان، دانش یا مهارت هایتان اهرم شما باشند؟

    استراتژی سوم: تفویض اختیار
    تفویض اختیار، یعنی به کارگیری افراد دیگر جهت انجام قسمت هایی از کار شما تا وقتتان برای فعالیت های سودآورتر آزاد شود.

    استراتژی چهارم: مدیریت زمان
    مدیریت زمان، هنر سازماندهی خودتان است تا بتوانید تمام کارهایتان را در یک روز کاری استاندارد انجام دهید.
    سازماندهی یک روز، از پایان روز قبل آغاز می گردد. اگر شما کارهای روز بعدتان را برنامه ریزی کنید، فرآیند های طبیعی ذهن در زمان استراحت با شما کار می کنند تا به شما در تحقق برنامه هایتان کمک کنند. مبانی مدیریت زمان را بیاموزید و هرروز ازآنها استفاده کنید.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


    استراتژی پنجم: تمایز قائل شدن بین فعالیت ها
    طبق قانون۲۰/۸۰ ، ۸۰ درصد از نتایج، از ۲۰ درصد تلاش هایتان به دست می آید. اگر بدانید کدام ۲۰ درصد از فعالیت هایتان بهترین نتایج را تولید می کند، می توانید وقت بیشتری را صرف آن کارها بکنید و در نتیجه، کارآیی خود را افزایش دهید.

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر استراتژی

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر استراتژی,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|