درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر استراتژی

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

زندگی بعد از از دست دادن شغل

1395/09/27
23:49
امیرحسین ستوده بیدختی
زندگی بعد از از دست دادن شغل

در یک تحقیقات مشهور، Elisabeth Kübler-Ross پنج مرحله مختلف از غم و اندوه را، که افراد پس از مرگ یکی از عزیزانشان، پشت سر می گذارند، شناسایی و معرفی کرده است. مطمئناً از دست دادن شغل، چه استعفا باشد و چه اخراج، به این اندازه ناراحت کننده نیست؛ اما می تواند تجربه ای عمیقاً غم انگیز و پر استرس باشد و موجب گردد که شخص، همان پنج مرحله را پشت سر بگذارد. این مراحل عبارتند از:

    انکار
    خشم
    چانه زنی
    افسردگی
    پذیرش

همه افراد، این مراحل را به گونه ای یکسان یا در بازه زمانی مشابه، تجربه نمی کنند. ممکن است یک فرد، وارد یکی از این مراحل نشود، یا مدتی طولانی در یک مرحله بماند و از مرحله بعد بسرعت عبور کند.
همچنین سن و شرایط زندگی فرد، تا حدودی می تواند تعیین کننده مدت زمانی باشد که در هر مرحله سپری می کند.
یک فرد جوان، که همسر و فرزندی ندارد و مجبور به پرداخت اجاره منزل نیست، ممکن است مرحله انکار و انتقاد از خود را تجربه کند و سپس مستقیماً وارد مرحله پذیرش بشود. افرادی که مسئولیت های بیشتری دارند، ممکن است برای رسیدن به مرحله پذیرش، به زمان بیشتری نیاز داشته باشند، زیرا درگیر استرس بیشتری هستند.
فکر می کنید این مراحل برای شما چگونه است و چگونه می توانید هر مرحله را راحت تر پشت سر بگذارید؟

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management
5 استراتژی برای پاسخگویی به ریسک ها

1395/09/27
23:49
امیرحسین ستوده بیدختی
5 استراتژی برای پاسخگویی به ریسک ها

پس از شناسایی ریسک ها باید برای پاسخگویی به آنها یک برنامه ریسک تهیه کنید. برای پاسخگویی به ریسک های منفی، گزینه هایی وجود دارد:

    رها کردن ریسک: در این رویکرد، مدیر پروژه ریسک را بررسی می کند و تصمیم می گیرد که هیچ کاری در مورد آن انجام ندهد.

    پایش ریسک: در این حالت، مدیر پروژه، ریسک را به طور فعال مدیریت نمی کند، اما آنرا مورد پایش قرار می دهد تا ببیند که آیا احتمال آن با گذشت زمان، کمتر یا بیشتر می شود یا خیر. اگر احتمال آن بیشتر شد، تیم باید بعداً پاسخی دیگر را برای آن در نظر بگیرد.

    پرهیز از ریسک: پرهیز از ریسک به این معناست که شرایطی که موجب بروز مشکل خواهد شد، حذف گردد. مثلاً اگر در ارتباط با یکی از تأمین کنندگان، ریسکی وجود دارد، جایگزین کردن آن تأمین کننده می تواند موجب پرهیز از ریسک بشود.

    جابجا کردن ریسک: در برخی از شرایط، مسئولیت مدیریت یک ریسک را، با تخصیص ریسک به نهادی دیگر یا طرف سوم، می توان از دوش پروژه برداشت. در این حالت، ریسک هنوز وجود دارد، اما یک نهاد دیگر مسئول برطرف کردن آن است.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    کاهش ریسک: در بیشتر موارد، این رویکرد اتخاذ می شود. کاهش ریسک به این معناست که شما فعالانه مجموعه ای از اقدامات را انجام می دهید تا احتمال وقوع ریسک را به حداقل برسانید. اگر این احتمال به صفر برسد، ریسک حذف خواهد شد. هدف دیگر از کاهش ریسک، آن است که اگر ریسک اتفاق افتاد، تأثیر منفی آن نیز به حداقل برسد.
برچسب ها:استراتژی ،ریسک ،

استراتژی شما چیست؟

1395/09/14
22:08
امیرحسین ستوده بیدختی
استراتژی شما چیست؟

"در دوره پیشِ روی خود چگونه می خواهید موفق شوید؟" این، یک پرسش کلیدی برای ایجاد استراتژی است. استراتژی شما بیان می کند که چگونه به موفقیت دست خواهید یافت، صرف نظر از اینکه آن موفقیت، چگونه تعریف شده باشد. در ایجاد یک استراتژی، چه در سطح شخصی باشد و چه در سطح تیمی یا سازمانی، فرآیند هم به اندازه نتیجه اهمیت دارد.
فرآیند ایجاد استراتژی، دارای سه مرحله زیر است:


    تجزیه و تحلیل زمینه فعالیت شما
    شناسایی گزینه های استراتژیک
    ارزیابی و انتخاب بهترین گزینه

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


توانایی های منحصر به فرد خود را شناسایی کنید و ببینید چگونه می توانید از آنها برای به حداقل رساندن تهدیدها استفاده نمایید.
فرآیند و ابزارهایی وجود دارد که به شما کمک می کند تا استراتژی های بالقوه متنوعی را برای دستیابی به موفقیت پیدا کنید، به گونه ای که سرانجام بتوانید آنرا که برای شما مناسبتر است، برگزینید.


برچسب ها:استراتژی ،

پنج Pی استراتژی مینتزبِرگ

1395/09/12
15:08
امیرحسین ستوده بیدختی
پنج Pی استراتژی مینتزبِرگ

پنج Pی استراتژی در سال 1987 توسط هنری مینتزبرگ مطرح شد. هر یک از Pها نشان دهنده رویکردی متفاوت نسبت به استراتژی است:


    Plan (برنامه)
    Ploy (عمل)
    Pattern (الگو)
    Position (موقعیت)
    Perspective (دیدگاه)

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


به عنوان یک برنامه، استراتژی باید از پیش و به صورت هدفمند، توسعه داده شود. به عنوان یک اقدام، مقصود استراتژی، پیشدستی کردن در رقابت است. با رویکرد استراتژی به عنوان یک الگو، می آموزیم که بپذیریم آنچه که در گذشته موفقیت آمیز بوده، در آینده هم می تواند منجر به موفقیت شود. با رویکرد موقعیت، استراتژی مربوط می شود به اینکه سازمان چگونه با محیط رقابتی خود ارتباط می یابد، و چه می تواند بکند تا محصولاتش در بازار، منحصر به فرد بشوند. رویکرد دیدگاه، به تأثیر قابل توجهی که فرهنگ سازمانی و تفکر جمعی می تواند بر تصمیم گیری های استراتژیک یک شرکت داشته باشد، اهمیت می دهد.
درک و استفاده از هر رویکرد، کمک می کند به اینکه یک استراتژی کاری قوی، عملی، و قابل دستیابی را توسعه دهید.


مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر استراتژی

مدل سازی اطلاعات ساختمانمدیریت منابع انسانی
قراردادمدیریت دانش
موفقیتبرنامه ریزی
مدیریت پروژهتکنیک های خلاقیت
مدیریت ساختاستراتژی
چابکی در پروژهداستان مدیریتی
ساخت و ساز نابمدیران
مهندسی ارزشتصمیم گیری
مدیریت ریسک دفتر مدیریت پروژه
مدیریتبتن
رهبریمدیران پروژه
تکنیک های مدیریتی مهارت های مدیریتی
توسعه پایداراستاندارد PMBOK
کنترل پروژهآزمون pmp
سازمانمدیریت ساخت در شبکه های اجتماعی
مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر استراتژی,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|