درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر استراتژی چیست؟

22.jpg (364×96)11.jpg (364×96)

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

استراتژی چیست؟

1396/01/20
12:05
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
استراتژی چیست؟

استراتژی، سال ها توسط نظریه پردازان و رهبران کسب و کار، مورد مطالعه قرار گرفته، اما هنوز هیچ پاسخ قطعیی در مورد اینکه استراتژی واقعاً چیست، وجود ندارد؛ با این حال، تعریفی مناسب برای آن، این است: "تعیین اینکه در دوره پیشِ رو، چگونه برنده خواهیم شد".
در کسب و کار، سطوح مختلفی از استراتژی وجود دارد که هر یک از آنها تمرکز خاص خود را دارد و به ابزارها و مهارت های متفاوتی نیازمند است:

    استراتژی شرکت: استراتژی شرکت اشاره دارد به استراتژی کلی یک سازمان که از چندین واحد کسب و کار تشکیل شده است و در بازارهای متعدد فعالیت دارد. استراتژی شرکت تعیین می کند که شرکت چگونه به عنوان یک کل، از واحدهای کسب و کار درون خود حمایت می کند و ارزش آنها را بهبود می بخشد؛ و به این پرسش پاسخ می دهد که: "چگونه کسب و کار کلی را ساختار بدهیم که تمامی بخش های آن در کنار یکدیگر ارزش بیشتری را، نسبت به ارزشی که تک به تک می توانند ایجاد نمایند، ایجاد کنند؟".

    استراتژی واحد کسب و کار: استراتژی در سطح واحد کسب و کار، مربوط می شود به رقابت موفقیت آمیز در بازارهای تکی، و به این پرسش پاسخ می دهد که: "چگونه در این بازار برنده شویم؟". با این حال، لازم است که این استراتژی با اهداف تعریف شده در استراتژی شرکت، مرتبط گردد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    استراتژی تیم: برای اجرای موفقیت آمیز استراتژی های شرکت و واحد کسب و کار، به تیم هایی در سازمان خود نیاز دارید که با یکدیگر همکاری کنند. هر یک از این تیم ها سهمی متفاوت در انجام کارها دارد؛ یعنی اینکه هر تیم باید "استراتژی در سطح تیم" مربوط به خود را داشته باشد، هر چند ساده. این استراتژی های تیمی باید مستقیماً منجر به دستیابی به استراتژی های شرکت و واحد کسب و کار بشود؛ به این معنی که تمامی سطوح استراتژی باید از یکدیگر حمایت کنند و یکدیگر را بهبود ببخشند تا این اطمینان حاصل شود که سازمان موفق است.

استراتژی چیست؟

1395/06/25
15:50
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
استراتژی چیست؟

سالهاست که استراتژی، توسط رهبران و نظریه پردازان کسب و کار، مورد مطالعه قرار گرفته است. با این حال، پاسخی روشن در مورد اینکه استراتژی واقعاً چیست، وجود ندارد. افراد مختلف، به شیوه های متفاوت در مورد استراتژی می اندیشند و تعاریفی گوناگون از آن ارائه می دهند. یکی از تعاریف خوب استراتژی اینگونه است: "تعیین اینکه چگونه می توانیم در دوره زمانی پیشِ رو، برنده باشیم".
در حوزه کسب و کار، سطوح مختلفی از استراتژی وجود دارد که محدوده تمرکز هر یک، با دیگری متفاوت بوده، به ابزارها و مهارتهای خاص خود نیاز دارد. سه سطح عمده استراتژی عبارتند از:

    استراتژی بنگاه، که به سازمان به عنوان یک کُل می نگرد.
    استراتژی واحد کاری، که بر یک بازار یا واحد کاری منفرد تمرکز دارد.
    استراتژی تیم، که تعیین می کند یک تیم چگونه می تواند به سازمان کمک کند تا به اهداف و آرمان های کلی خود دست یابد.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management
مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر استراتژی چیست؟

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر استراتژی چیست؟,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|