درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر اختتام پروژه


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

هنگام بستن پروژه، این 5 مورد را به یاد داشته باشید

1395/11/17
19:58
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
هنگام بستن پروژه، این 5 مورد را به یاد داشته باشید

    برگزاری جلسه بازنگری پایان پروژه: برای به پایان رساندن رسمی پروژه باید جلسه ای با حضور تیم پروژه، حامی مالی، و سایر ذی نفعان درگیر، تشکیل گردد. این جلسه شامل مروری بر پروژه، مستند کردن آنچه که درست انجام شده و آنچه نادرست انجام شده، نقاط قوت و ضعف پروژه و فرآیندهای مدیریت پروژه، و مراحل باقیمانده لازم برای پایان دادن به پروژه می باشد.

    اعلام موفقیت یا شکست: گاهی اوقات کاملاً آشکار است که پروژه به طور کامل موفق بوده یا با شکست مواجه شده است. با این حال، در بسیاری از موارد، نتیجه ترکیبی از موفقیت و شکست است. مثلاً اقلام قابل تحویل عمده، کاملاً تکمیل شده اند، اما پروژه از بودجه تعیین شده، فراتر رفته است.

    تبدیل راه حل به عمل: اگر راه حل، خارج از پروژه وجود داشته باشد، باید به عملیات مناسب سازمان پروژه تبدیل شود. این تبدیل شامل انتقال دانش به تیم عملیاتی، تکمیل و گردش تمامی مستندات، گردش فهرست کار باقیمانده، و غیره می باشد.

    گردش فایل های پروژه: لازم است تعیین شود که کدامیک از فایل ها و مطالب و موضوعات انباشته شده در طی پروژه باید حذف یا امحا شود، از کدامیک باید نسخه پشتیبان تهیه شود، کدام باید بایگانی گردد و غیره.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    تعیین تکلیف تیم باقیمانده از پروژه: پس از اتمام تمامی فعالیت های اختتام پروژه، باید تکلیف همه اعضای تیم باقیمانده روشن گردد.

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر اختتام پروژه

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر اختتام پروژه,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|