درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر اجرای پروژه


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

دلایل عمده بروز تاخیرات و ناکامی ها در طول اجرای پروژه

1396/10/1
09:14
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی

تاخیر در پروژه ها به دلیل پیچیدگی خاص آنها امری غیرقابل انکار است.

مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که اغلب پروژه های بزرگ ساخت در دنیا با حدود بیش از ۵۰درصد افزایش زمان مواجه می شوند. همچنین به دلیل رابطه مستقیم میان زمان و هزینه اجرای پروژه، افزایش زمان اجرا اغلب منجر به افزایش هزینه ها می شود. بررسی علل تاخیر در پروژه های ساخت و اندیشیدن تدابیری در جهت کاهش آنها مسئله ای جدی است که در تمام دنیا مورد توجه قرار گرفته است.

از طرف دیگر در بسیاری از پروژه ها تسریع در بهره برداری پروژه از اهمیت زیادی برخوردار است و تاخیر در اتمام آن خسارات سنگینی به اهداف پروژه وارد می کند.

عوامل رایج در تاخیرات پروژه ها را می توان به دو دسته عوامل غیرقابل کنترل (غیرقابل برنامه ریزی) و قابل کنترل (قابل برنامه ریزی) (عوامل فنی) دسته بندی کرد و طبیعی است که شناخت عوامل فنی و قابل کنترل از اهمیت بیشتری برخوردار است.

در کشورهای مختلف بسته به مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، مدیریتی و… بعضی از دلایل تاخیرات از وزن و بروز بیشتر برخوردارند ولی خارج از این دسته بندی نمی باشند.

اکنون به بررسی هر کدام از این دلایل می پردازیم"

الف) عوامل غیر قابل کنترل (عوامل محیطی )

-عوامل طبیعی

حوادث قهریه (همچون سیل و زلزله )

آب و هوای نامناسب

صعب العبور بودن راه دسترسی به محل پروژه

آلاینده های محیطی

مشکلات زمین شناسی پیش بینی نشده

-عوامل سیاسی و اقتصادی

مسائل سیاسی

اعتصابات کارگری

مشکلات در صنعت یا اقتصاد کشور

تغییرات نظام بانکی و تضامین یا قوانین مربوطه

مشکلات مربوط به اقتصاد جهانی

عدم وجود منابع قرضه مناسب

کمبود مصالح اصلی مانند سیمان و آرماتور در کشور

تغییرات جهشی و ناگهانی قیمت مواد و مصالح

-عوامل اجتماعی و حقوقی

مشکلات اجتماعی

عدم انطباق ضوابط و آیین نامه ها با شرایط روز

معارضین (حقیقی و حقوقی)

تردد افراد و وسایل نقلیه از محل پروژه

ب) عوامل قابل کنترل (عوامل فنی): به دو دسته عوامل داخلی و خارجی تقسیم می شود.

عوامل داخلی

-عوامل مرتبط با برآوردهای نیروی انسانی و زمان

عدم تناسب نفرساعت برآورد شده با مجموعه فعالیت های تخصیص داده شده به آنها

تخصیص ناکافی نیروی انسانی برای فعالیت ها

عدم تطابق کیفیت نیروی کار با آنچه در برآوردها پیش بینی شده

عدم بررسی میزان حجم کاری برای نفرات کلیدی بخش های مهندسی

-عوامل مرتبط با نارسایی سیستم های اطلاع رسانی بخش های مهندسی

میزان و کیفیت اطلاع رسانی از جانب مدیرپروژه و بخش کنترل پروژه به تیم های مهندسی

میزان آشنایی و اشراف کارشناسان به فرآیند تولید مدارک و انتقال اطلاعات به بخش ها

نحوه ارتباطات موثر بین مهندسان پروژه با بخش های مهندسی

رعایت و توجه به توالی تولید مدارک و انجام فعالیت ها

-عوامل مرتبط با برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی

نحوه و مکانیزم توزیع نیروی انسانی در مقاطع زمانی مختلف پروژه ها

کمبود پرسنل متخصص در بخش های مهندسی

توان شرکت در جذب و حفظ نیروهای فعال و باتجربه

سیستم پرداخت پاداش در پروژه ها

سیستم تعیین حقوق و مزایا و سایر امکانات دیگر

-عوامل مرتبط با خطا و اشتباهات پرسنلی

تغییر در نفرات کلیدی پروژه

میزان دوباره کاری ها(Rework) توسط پرسنل بخش ها به دلایلی چون عدم دقت کارشناسان سایر بخش ها

عدم تناسب مسئولیت ها و توانایی های افراد با موقعیت های شغلی واگذار شده به آنان

استفاده از نیروهای کم سابقه در موقعیت های حساس پروژه

آشنایی کم کارشناسان یا بی دقتی آنان نسبت به تولید مدارک و انتقال اطلاعات به عوامل دخیل در پروژه

عدم وجود روحیه اقتصادی و احساس وظیفه در پرسنل

عدم هماهنگی کافی بین پرسنل ستادی و عمالیاتی

-عوامل مرتبط با مدیریت شرکت

عملکرد و تصمیم گیری مدیران پروژه و مدیران بخش ها در راستای اقدامت پشگیرانه

میزان ارائه خط مشی مناسب و پیوسته به بخش های مهندسی و کنترل پروژه از جانب بخش ها

تغییر مکرر مدیر کارگاه

عدم استفاده از روش اجرا و کنترل پروژه مناسب

-عوامل خارجی

عوامل مرتبط با کارفرمایان

تغییر نیازهای کارفرما به دلیل تغییرات

تاخیرات کارفرما در تخصیص منابع

کم کاری کارفرما در صدور تاییدات و مصوبات و اجرای تعهدات قراردادی

تغییر شرایط کارگاهی از جانب کارفرما

تاخیر در تامین مصالح و ماشین آلات مورد تعهد

تاخیر در آزادسازی و رفع معارض

عدم حضور نماینده

عدم توجه به نظرات کارشناسی مشاور

تاخیردرپرداخت پیش پرداخت

-عوامل مرتبط با مشاوران

تاخیر در ابلاغ نقشه ها

تغییرات مکرر نقشه ها

تاخیر در تایید صورتجلسات

تاخیر در تایید صورت وضعیت ها

عدم تایید به موقع پرداخت حق و حقوق پیمانکار

عدم وجود مطالعات ژئوتکنیکی کافی و مناسب و واقعی نبودن پیش بینی احجام پروژه

غیر فنی بودن دستگاه نظارت

تاخیر در ابلاغ دستور کارها

-عوامل مرتبط با سازندگانادامه مطلب ادامه مطلب

آیا پروژه شما امکانپذیر است؟

1395/11/21
12:23
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
آیا پروژه شما امکانپذیر است؟

برای بررسی امکانپذیری، لازم است پروژه از چند جنبه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد:

    فنی: آیا پروژه از لحاظ فنی، امکانپذیر است؟ اگر بله، باید ریسک های مرتبط با پروژه را بیان کنید.

    مالی: آیا پروژه از لحاظ مالی، امکانپذیر است؟ این امر خصوصاً زمانی اهمیت ویژه می یابد که هزینه پروژه برای شرکت، هنگفت باشد. ممکن است پروژه ای آنقدر هزینه داشته باشد که کل شرکت را به مخاطره بیندازد.

    عملیاتی: آیا راه حل پروژه را می توان عملیاتی کرد؟ ممکن است خودِ پروژه، امکانپذیر باشد، اما عملیاتی کردن راه حل پس از پایان پروژه، ریسک زیادی به همراه داشته باشد.

    جغرافیایی: آیا پروژه با توجه به مکان فیزیکی تیم پروژه یا مشتری، عملی است؟

    زمان: آیا پروژه با توجه به مقدار زمانی که از دست اندر کاران نیاز دارد، شدنی است؟ در پروژه های بزرگ، این یک نگرانی بزرگ است. ممکن است شما بودجه اجرای پروزه را داشته باشید، اما نتوانید زمان تیم پروژه را به اندازه کافی آزاد کنید تا پروژه را اجرا نمایند.

    منابع: آیا افراد، تجهیزات، لوازم و سایر منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژه را در اختیار دارید؟ یا می توانید تأمین کنید؟

    حقوقی: آیا هیچگونه مشکل حقوقی وجود دارد که پروژه را غیرعملی سازد؟

    سیاسی: آیا هیچگونه مشکل سیاسی داخلی (یا خارجی) وجود دارد که پروژه را غیرعملی سازد؟

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Managementادامه مطلب ادامه مطلب

چطور دو پروژه‌ی پیچیده را هم‌زمان اجرا کنیم؟

1395/06/2
15:24
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
خیلی وقت‌ها مدیران پروژه مجبور می‌شوند دو، سه، پنج یا حتی تعداد بیش‌تری پروژه را به صورت هم‌زمان هدایت کنند. اما معمولا تعداد پروژه‌های بزرگ، پیچیده و پرهزینه‌ی هم‌زمان یک یا حداکثر دو تا است. نکات زیر می‌توانند به ما کمک کنند تا انتظارات موجود از خودمان را برآورده کنیم و احتمال شکست یک یا هردو پروژه را کاهش دهیم:

 

۱- تاریخ شروع پروژه‌ها را عوض کنید

ممکن است امکان اعمال این راه حل وجود نداشته باشد. اما اگر بتوانید مدیر اجرایی و مشتری خود را راضی کنید که تاریخ شروع یکی از پروژه‌های بزرگ را -مثلا حدود یک ماه- به تعویق بیندازند تا هر دو پروژه در یک زمان مراحل یکسانی را طی نکنند، امکان عمل‌کرد بهتری برای خود به وجود آورده‌اید.

 

۲- تغییر تاریخ و زمان ملاقات‌ها

ممکن است مشتریان ما فقط در روزهای خاصی امکان ملاقات داشته باشند. اگر تاریخ و زمان این ملاقات‌ها بیش از حد به هم نزدیک باشند، مجزا نگه داشتن مشکلات، وظایف، برنامه‌ها و برداشت‌های شخصی از مسائل مربوط به دو پروژه از هم می‌تواند نزدیک به غیرممکن باشد. با یک یا هردو مشتری پروژه‌ها مذاکره کنید تا روزهای ملاقات را در طول هفته پخش کنید و بتوانید جلسه‌های داخلی تیم اجرایی خود را هم جهت آماده شدن برای جلسه‌ی وضعیت پروژه با مشتریان برگزار کنید.

هدف از این کار این است که شما و اعضای تیم‌تان احساس نکنید که همیشه در حال دویدن هستید. برای به‌روز بودن اطلاعات ارائه‌شده در جلسات با مشتریان، شما و تیم اجرایی پروژه باید بتوانید میان جلسات بایستید و نفسی تازه کنید.

 

۳- اضافه کردن افراد خاص به تیم پروژه

گزینه‌ی بعدی که شاید بدترین گزینه هم باشد، اضافه کردن یک یا چند نفر به تیم اجرایی پروژه‌ها است. افراد اضافه می‌توانند به سبک‌تر شدن حجم کارها و بهبود زمان‌بندی اجرای آن‌ها کمک کنند ولی به احتمال زیاد به میزان بودجه‌ی پیش‌بینی‌شده برای پروژه صدمه می‌زنند و هزینه‌ها را به سطحی بالاتر از سطح ازپیش‌تعیین‌شده سوق می‌دهند، حتی اگر یک نفر برای ده ساعت در هفته به تیم پروژه اضافه شود.

نکته‌ی مثبت این کار، بالا رفتن سطح رضایت مشتری است. باید تصمیم بگیرید که این نکته‌ی مثبت، ارزش هزینه‌ی اضافی مورد نیاز را دارد یا نه.

 

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


۴- محول کردن برخی وظایف مدیریتی به یکی از اعضای تیم

به جای اضافه کردن یک فرد جدید به تیم پروژه، می‌توانید بخشی از وظایف مدیریتی و اجرایی اضافه را به یکی از اعضای فعلی تیم محول کنید. این مسئله ممکن است باعث نارضایتی فرد مورد نظر شود ولی می‌تواند شما را از یک وضعیت سخت، خلاص کند. سعی کنید برای انتخاب کسی که قرار است وظایف بیش‌تری را به عهده بگیرد، لیستی از وظایف مدیریتی را در یکی از جلسات داخلی مطرح کنید و حتی‌الامکان از کسانی استفاده کنید که برای بر عهده گرفتن وظایف داوطلب می‌شوند.

منبع: CIO

 


ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر اجرای پروژه

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر اجرای پروژه,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات