درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب مرداد 1395


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

مدیریت علمی - عملی

1395/05/31
08:21
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
مدیریت علمی - عملی
مراد از مدیریت علمی - عملی، مدیریت مبتنی بر دانش است كه در عمل تجربه شده باشد. ویژگی ممتازاین نوع مدیریت، توانایی و احاطه بر رویكردهای علمی و كاركردهای عملی محیطهای اجرایی است. اماچگونه می توان مدیرانی با دانش تجربه شده در نظام مدیریت پرورش داد؟ بنا نهادن ساختاری سنجیده در نظام پرورش مدیران، از اصول زیربنایی برای پی ریزی موفقیت در مدیریت جامعه است و برای میسر شدن این هدف توجه به دو بُعد دانش و تجربه به عنوان بازوان فعال یك مدیر، اهمیت زیادی دارد.
برای پرورش مدیران دانا وكاركشته درهر جامعه الگو، برنامه، راهبرد و مكانیزم های مبتنی بر زیرساخت های نظام های آموزشی واجرایی وجود داردكه باهماهنگی وفعالیت نهادهای آموزشی و اجرایی و نهادهای مكمل دیگر، نظیر نهادهای اجتماعی، این مكانیزم ها به شكلی صحیح به اجرا درمی آید و از دل این فرآیند، مدیران كارآمد و خبره خودنمایی می كنند. ساختار و نحوه اجرای این فرآیند در همه جا یكسان نیست ونظام هایی كه درنهادهای آموزشی و اجرایی هر جامعه ای وجود دارد، تا حدودی دارای مشخصه های متفاوت هستند. بنابراین، نمی توان نسخه ای مشترك برای همه جا تجویز كرد. اگر سمت و سوی بحثمان را متمركز به كشورمان كنیم به دلیل فاصله و از هم گسستگیی كه در هماهنگی و برنامه ریزی بین نهادهای آموزشی و اجرایی وجود دارد، موقعیتهای مطلوب برای پرورش مدیـران، فراهم نمی شود.
از مسائلی كه موجب تفكیك و اختلاف در برنامه ریزی و اجرای عملی بین این دو نهاد است، اجمالاً به موارد زیر اشاره می گردد:
آنچه درنهادهای آموزشی تعلیم داده می شود لزوماً در نهادهای اجرایی مورد استفاده قرار نمی گیرد. این امر باعث كاهش انگیزه فراگیری در دانشجو می شود زیرا تعاملات غیر كاركردی بین این دو نهاد، درعرصه عمل به صورت بارزی مشهود است.
قراردادن دانشجو در دو مسیر یك طرفه كه یكی منتهی به فراگیری دانش و دیگری تجربه كردن این دانش است. این امر عاملی خواهد شد تا دانشجو نتواند بیشتر آنچه را كه می آموزد، درعمل بیازماید و به هنگام عمل نیز بسیاری از آنچه را كه آموخته، به دلیل فاصله زمانی، فراموش كرده باشد.
كم توجهی نهادهای آموزشی نسبت به مسائل موردنیاز نهادهای اجرایی و همچنین عدم علاقه نهادهای اجرایی به مباحثی كه دانش آموخته فراگرفته نیز باعث تضعیف نهادهای آموزشی و افت جایگاه عملی و فاصله بیشتر بین این نهادها می شود.
نوع گزینش مدیران در برخی نهادهای اجرایی، كه بعضاً از بار علمی و تجربه موردنیاز برخوردار نیستند نیز باعث تضعیف جایگاه نهـادهای آموزشی می گردد.
مهمترین مسئله، عدم استفاده مطلوب از متخصصان و برنامه ریزان است.
 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management
اگر این نهادها با هم در تعاملی مطلوب باشند، با آگاهی بیشتر از نیازها در همسویی بیشتر قدم برخواهند داشت و توسعه و تعالی خواهند یافت.
لذا پله های دانش و تجربه در ساختار آموزشی و اجرایی باید بر روی یك نردبان باشند تا بعد از عبور از پله دانش، آن را تجربه كرد.
(منبع: مجله تدبیر، شماره 151)

ادامه مطلب ادامه مطلب

مدیریت زمان در برگزاری جلسات

1395/05/31
08:20
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
مدیریت زمان در برگزاری جلسات
اکثر مدیران بنا بر ضرورت های کاری مجبورند در جلسات متعددی شرکت نمایند؛ بنابراین مدیریت زمان در جلسات از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
برخی از جلسات به منظور اطلاع یافتن از وضعیت واحدهای مختلف سازمان و یا ارائه دستورالعملها به این واحدها برگزار می گردد. هنگامی که صرفاً می خواهید وضعیت واحدها را پیگیری کنید، برای صرفه جویی در وقت، بهتر است به جای برگزاری جلسه، از مدیران واحدها بخواهید که در دوره های کوتاه مدت، گزارش وضعیت واحدهای خود را به شما ارائه دهند و تنها برای گوشزد کردن مطالب مهم و ارائه دستورالعملها، جلسات را برگزار نمایید.
در جلسات دو نفره ای که شما به عنوان ما فوق در جلسه حضور دارید، بهتر است جلسه را طوری هدایت کنید که مطالب خارج از موضوع مورد بحث، مطرح نشود. همچنین سعی کنید زمان جلسه را کوتاه نگه دارید تا موجب اتلاف وقت و خستگی طرفین نگردد.
در جلسات دو نفره ای که شما به عنوان مدیر یک بخش، به مافوق خود گزارش می دهید، باید از حاشیه رفتن خودداری کرده، سعی کنید موضوعات اصلی را به صورت روشن و در کمترین زمان ممکن بیان نمایید.
برای جلسات ازقبل دستور جلسه تهیه کنید و به اطلاع افرادی که باید در جلسه شرکت کنند برسانید. موضوعات مهم مورد بحث، زمان درنظر گرفته شده برای جلسه، انتظارات از برگزاری جلسه، و نقش افراد شرکت کننده، از موارد مهمی است که باید در دستور جلسه مشخص شوند.
تأکید کنید که همه افراد به موقع در جلسه حضور یابند. موضوعات را به ترتیبی مطرح کنید که زمان جلسه به طور مناسب بین تمامی موارد، توزیع شود و اجازه ندهید بحث در مورد یک موضوع خاص، تمامی وقت جلسه را به خود اختصاص دهد. همچنین اجازه ندهید افراد با سخنرانی های طولانی و بی مورد و یا مطرح کردن مباحث تکراری، زمان جلسه را تلف کنند.
 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


برچسب ها:جلسات ،
ادامه مطلب ادامه مطلب

معرفی متدولوژی های مدیریت پروژه: متدولوژی IDEAL

1395/05/31
08:18
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
این متدولوژی برای پروژه های IT طراحی گردیده است و شامل پنج مرحله می باشد. مراحل متدولوژی IDEAL عبارتند از:
Initiation
روشن نمودن زمینه کار
تعیین حامی و پشتیبان پروژه
ایجاد شالوده کار
Diagnostics
روشن نمودن وضعیت های موجود و موردنظر
ارائه پیشنهادات
Establishing
تعیین اولویت ها
مشخص نمودن نحوه رویکرد
برنامه ریزی اقدامات
Action
ایجاد راه حل
آزمون راه حل ارائه شده
برطرف نمودن معایب و اشکالات و بهبود راه حل ارائه شده
Learning
تجزیه و تحلیل و تأیید اعتبار
ارائه پیشنهاد جهت اقدامات آتی
 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


ادامه مطلب ادامه مطلب

عسلویه کجاست؟

1395/05/31
08:18
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
عسلویه کجاست؟
مكان و موقعیت
عسلویه در حاشیه خلیج فارس، در 300 كیلومتری شرق بندر بوشهر و 570 كیلومتری غرب بندر عباس و در فاصله 100 كیلومتری حوزه گاز پارس جنوبی قرار دارد. این موقعیت دارای مزایای قابل توجهی است، از جمله:
كمترین فاصله ممكن با میدان گاز پارس جنوبی
وجود فرودگاهی كه می تواند به عنوان فرودگاه بین المللی مورد استفاده قرار گیرد
دسترسی مستقیم به آب دریا
عمق مناسب سواحل از نظر بندری
برخورداری از شبكه های تأسیسات زیرساختی شریان های ارتباطی فرامنطقه ای
وجود نیروی كار بالقوه در شهرها و روستاهای اطراف
طبیعت سرسبز وچشم اندازهای طبیعی زیبا
محدوده و وسعت
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر اساس مصوبه هیات وزیران و شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی، به شرح زیر محدود شده است:
از غرب به روستای شیرینو
از جنوب به خلیج فارس
از شمال به دامنه ادامه سلسه جبال زاگرس
از شرق به روستای چاه مبارك
این محدوده 10000 هكتار می باشد كه بر اساس استانداردها تفكیك می گردد.
توسعه منطقه ویژه
خوب، احتمالا به ریسک‌های زیادی فکر کردین. یه نمونه می‌تونه این باشه:‌ وقتی در حال ساخت هستیم، تو بازه‌هایی زمانی سقف‌ها ساخته شدن، ولی دیوارهای خارجی هنوز وجود ندارن. تو این شرایط ممکنه کسی از لبه‌های ساختمان سقوط کنه و به شدت صدمه بخوره یا حتی کشته بشه.

این ریسک خیلی حساسه؛ داریم درباره جون آدم‌ها حرف می‌زنیم. اصلا درست نیست که دست روی دست بذاریم و فقط امیدوار باشیم که حادثه‌ای رخ نده؛ باید کاری کنیم. این طرز فکر که عدم قطعیت‌های اینچنینی رو به حال خودشون رها نکنیم و از الان به فکر چاره باشیم مدیریت ریسکه.

ریسک سقوط از ارتفاع مثالیه که تا آخر این دوره با هم ادامه می‌دیمش. این ریسک مثال همیشگی منه، عمدتا به این خاطر که حدودا ۱۷ سال پیش تو یه پروژه ساختمانی یکی از اعضای تیم رو به همین ترتیب از دست دادیم. گذشته از چند روزی که پلیس کارگاه رو برای بررسی حادثه تعطیل کرده بود، همگی تا چند هفته چنان شک بودیم که نمی‌تونستیم درست کار کنیم.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management
با توجه به لزوم استقرار واحدهای مایع سازی گاز (DME, GTL, LNG) در منطقه و عطف به مسائل ایمنی و حریم و فاصله لازم این واحد ها از دیگر واحد های صنعتی، یک قطعه زمین ساحلی به وسعت تقریبی 2000 هكتار واقع در 20 كیلومتری غرب منطقه جهت استقرار واحد های فوق، پیش بینی شده است.

ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب مرداد 1395

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب مرداد 1395,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic