درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب مرداد 1395


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

لزوم مدیریت هزینه های پروژه

1395/05/31
08:30
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
لزوم مدیریت هزینه های پروژه
نتایج مصاحبه با چندصد تن از مدیران پروژه طی مدتی حدود 2 سال، نشان می دهد که مدیریت هزینه های پروژه، بودجه بندی، تخمین هزینه ها و کنترل هزینه ها از اولویت بالایی برخوردار نیستند.
بسیاری از مدیران پروژه شرکت ها نیازی به تهیه بودجه یا مدیریت آن احساس نمی کنند؛ آنها می گویند: "یکی از افراد بخش حسابداری یا سایر بخش ها این کار را انجام خواهد داد. وظیفه من این است که پروژه را انجام دهم. موارد مربوط به هزینه ها را فردی دیگر مدیریت خواهد کرد."!
احتمالاً دلایل متعددی برای این عدم احساس نیاز وجود دارد. اما به این نکته نیز باید توجه داشت که این مدیران، داده ها و تجربیات با ارزش و فرصتهایی برای رشد را از دست می دهند.
پروژه ها منابعی را مورد استفاده قرار می دهند که باید هزینه هایی برای آنها پرداخت شود. اگر پروژه، یک پروژه داخلی شرکت باشد، این هزینه ها به یکی از حساب ها یا بخش های شرکت شارژ می شود.
ممکن است در برخی از شرکت ها درکی صحیح نسبت به لزوم مدیریت هزینه ها وجود نداشته باشد. در بسیاری از شرکت ها هر بخش، بودجه عملیاتی خود را برمبنای داده های گذشته تهیه می کند. هزینه های خاص پروژه در این بودجه مد نظر قرار نمی گیرند. احتمالاً قسمت عمده ای از بودجه عملیاتی به کارکنان تمام وقت اختصاص می یابد. بخش مربوطه طبق روال عادی تأییدیه خود را دریافت می نماید؛ پرداخت ها به افراد انجام می شود؛ جلسات تشکیل می گردند؛ پروژه ها به اتمام می رسند و اعضای تیم، به پروژه ای دیگر منتقل می شوند. مدارک مربوط به هزینه ها آماده گردیده، صورت حساب ها پرداخت می شود. همه چیز خوب و درست به نظر می رسد.
اما آیا مناسب نیست که هزینه ها واقعاً پیگیری شوند و معلوم گردد که اجرای هر پروژه چه مقدار هزینه دربرداشته است؟ آیا این داده ها برای تصمیم گیری های مدیریتی و یا برای برنامه ریزی استراتژیک، مفید نخواهند بود؟ پروژه های بزرگ نیار به برنامه های مدیریت هزینه ها و فرآیندهای کنترلی دارند. پیگیری هزینه ها می تواند به تعیین مواردی که نیاز به افزایش منابع یا نیروی انسانی وجود دارد، کمک نماید (مثلاً در مواردی که هزینه اضافه کاری بالا باشد).
ممکن است تخمین های هزینه ای و هزینه های واقعی پروژه های مشابه، بسیار با یکدیگر متفاوت باشند که احتمالاً از رویه های نامناسب، کنترلهای ضعیف، تفاوت در قابلیت های مدیران پروژه، برنامه ریزی ضعیف و بسیاری دلایل دیگر ناشی می شود.
در اقتصاد امروز، ما نیاز به کنترل ها و فرآیندهایی داریم که توسط آنها بتوانیم تعیین کنیم پول در چه جاهایی بیشترین استفاده را دارد و اطمینان حاصل کنیم که به طور مناسب خرج می شود.
اگر به دلیل سیاست های شرکت، مدیران پروژه در تخمین هزینه های پروژه دخالت داده نمی شوند، حداقل باید بتوانند هزینه های پروژه را پیگیری کرده، یافته های خود را گزارش کنند.
 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management
به نظر می رسد که لازم باشد شرکتها رویه هایی برای مدیریت مؤثر هزینه ها تهیه کنند و افراد را جهت تهیه بودجه، تخمین هزینه ها، و پایش و کنترل آنها آموزش دهند. فرآیندهای مدیریت مؤثر هزینه ها می تواند عملکرد کلی پروژه را بهبود بخشد.

ادامه مطلب ادامه مطلب

شرایط محیطی پروژه

1395/05/31
08:29
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
شرایط محیطی پروژه
شرایط محیطی پروژه، شامل تمامی مواردی است که می توانند موفقیت پروژه را تحت تأثیر قرار دهند. مهمترین این موارد عبارتند از:
مشتریان و رقبا
موقعیت جغرافیایی
شرایط آب و هوایی
اوضاع اجتماعی
وضعیت سیاسی و اقتصادی
این عوامل می توانند بر مسئولیت های اصلی مدیران پروژه که شامل برنامه ریزی، سازماندهی و هدایت پروژه است، تأثیر داشته باشند.
شرایط محیطی و اثرات متقابل آنها بر یکدیگر، ارتباطات پیچیده ای را به وجود می آورد که پروژه را تحت تأثیر قرار می دهند. از طرف دیگر، بسیاری از پروژه ها، خصوصاً پروژه های زیربنایی، به منظور تأثیرگذاری بر شرایط محیطی اجرا می شوند. بنابراین برای به موفقیت رسیدن پروژه ها، لازم است این تأثیرات و ارتباطات متقابل بین پروژه ها و شرایط محیطی و نتایج احتمالی آنها مدنظر قرار گیرد.
نکته مهمتر اینکه شرایط و عوامل محیطی، در طی عمر پروژه، ثابت نیستند و تغییر خواهند کرد، به خصوص درمورد پروژه هایی که انجام آنها چندین سال به طول می انجامد؛ در نتیجه عدم قطعیت و ریسک پروژه و به دنبال آن، چالش های مدیر و تیم پروژه افزایش می یابد.
بدیهی است که شرایط محیطی برای تمامی پروژه ها یکسان نخواهد بود. به طورکلی، سه عامل زیر در تعیین شرایط محیطی هر پروژه نقش اساسی دارد:
محصولات یا خدمات حاصل از پروژه
تکنولوژی و نحوه استفاده از آن
 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management
موقعیت فیزیکی پروژه
با توجه به مطالب فوق، مدیران پروژه باید براساس شرایط محیطی پروژه خود، مشکلات بالقوه پروژه را شناسایی نموده، با کمک اعضای تیم، احتمال وقوع آنها را ارزیابی کنند. بدین ترتیب، آنها قادر خواهند بود از بروز مشکلات پیشگیری کنند و یا پیشاپیش، تدابیر لازم را برای مواجهه با آنها بیندیشند.

ادامه مطلب ادامه مطلب

از پروژه ها چه درس هایی می توان آموخت؟

1395/05/31
08:29
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
از پروژه ها چه درس هایی می توان آموخت؟
یکی از کارهای مهمی که مدیران پروژه و اعضای تیم آنها باید انجام دهند، این است که در پایان هر پروژه فهرستی از آنچه در آن پروژه آموخته اند، تهیه کنند تا در پروژه های بعدی مورد استفاده قرار دهند. بدین منظور می توانند به ترتیب زیر عمل نمایند:
ابتدا مجموعه ای از سؤالات را در مورد پروژه تهیه نموده، در اختیار اعضای تیم قرار دهند و به آنها فرصت دهند که درباره این سؤالات فکر کنند و به آنها پاسخ دهند.
پس از آن، پاسخهای اعضای تیم به پرسشها را در جلسه ای مورد بحث و بررسی قرار دهند. معمولاً نتیجه این جلسه، فهرستی از تجارب کسب شده در پروژه موردنظر خواهد بود.
پرسش های بسیاری را می توان مطرح نمود که بسته به نوع پروژه، از پروژه ای به پروژه دیگر، متفاوت خواهند بود. در اینجا به برخی از این پرسش ها اشاره می شود:
آیا از اقلام قابل تحویل نهایی پروژه راضی هستید؟
بزرگترین نقطه ضعف پروژه ما چه بود؟
شما برای پرهیز از تکرار این نقطه ضعف در پروژه های بعدی چگونه عمل خواهید کرد؟
بزرگترین نقطه قوت پروژه چه بود؟
کدامیک از روش ها یا فرآیندهای ما نتیجه بهتری داشت؟
کدامیک از روش ها یا فرآیندهای ما دشوار یا ضعیف بود؟
اگر شما یک چوب سحرآمیز داشتید و می توانستید توسط آن، هرقسمت از پروژه را که بخواهید تغییر دهید، کدام قسمت را تغییر می دادید؟
آیا بانیان، حامیان، مدیران ارشد و مشتریان پروژه، همکاری مؤثری داشتند؟ اگر نه، چگونه می توان آنها را وادار به همکاری بهتر نمود؟
آیا در ابتدای پروژه توانستیم تمامی اقلام قابل تحویل نهایی پروژه را به خوبی تعریف کنیم؟ اگر نه، در آینده چگونه می توان این مشکل یا ضعف را برطرف نمود؟
تخمین های اولیه ما درمورد اقلام قابل تحویل، حجم کار، مواد موردنیاز و غیره، تا چه حد دقیق بود؟ چگونه می توان آن را بهبود بخشید؟
آیا تخصیص افراد به نقش های مختلف در پروژه، صحیح انجام شد؟ اگر نه، در پروژه های بعدی این کار چگونه باید انجام شود؟
علائم هشدار دهنده ای که از مشکلات آتی خبر می داد، چه بود؟ چگونه باید در مقابل آنها عکس العمل نشان می دادیم؟ در آینده چگونه می توان از توجه به موقع به این علائم، مطمئن شد؟
آیا می توانستیم پروژه را با تأمین کنندگان و یا پیمانکاران کمتری انجام دهیم؟ چگونه؟
مشکلات ما در مذاکره با پیمانکاران چه بود؟
آیا استراتژی اجرایی ما درست و مؤثر بود؟ چگونه می توان آن را بهبود بخشید؟

ادامه مطلب ادامه مطلب

استرس در محیط کار

1395/05/31
08:28
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
استرس در محیط کار
استرس یا فشار عصبی، یک حالت فیزیولوژیکی است که موجب ترشح هورمون آدرنالین و ورود آن به جریان خون و در نتیجه، رسیدن آن به عضلات و اندام ها می گردد.
واکنش ناشی از استرس، پاسخ های حسی و روانی نسبت به استرس است. واکنشهای استرسی در محیط کار، خود را به صورت نارضایتی شغلی، غیبت کاری، از زیر کار در رفتن و سایر رفتارها و واکنش های نامطلوب نشان می دهد.
عوامل ایجاد استرس شامل مواردی از قبیل: عدم امنیت شغلی، غیرقابل قبول بودن رئیس، مشکلات فردی، روشهای سازمان نیافته، و ... می باشد. میزان تأثیر عوامل ایجاد استرس بر یک فرد، به عوامل مختلف بستگی دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
میزان تغییری که فرد با آن روبروست
میزان عدم قطعیت و تعارضی که فرد با آن مواجه می باشد، مانند: ابهام نقش و تعارض نقش
الگوی رفتاری فرد.
مدیریت استرس، عبارت است از چگونگی اداره کردن و کنترل نمودن استرس ها و تنش هایی که در محیط کار ممکن است بروز نماید. مدیران برای از بین بردن و یا کنترل استرس در خود و سازمان، باید حالتی از تعادل و تناسب بین صلاحیت ها و مسئولیت های خود و زیردستانشان به وجود آورند.

ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب مرداد 1395

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب مرداد 1395,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic