درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب مرداد 1395


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

مدیریت تغییرات در سازمان

1395/05/31
08:39
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
نوآوری های تکنولوژیکی سریع و پیوسته، تغییراتی را در فرآیندها و سیستم های سازمانی به وجود می آورد. رشد شگفت انگیز استفاده از اینترنت که دسترسی سریع تر و آسان تر به دانش را میسر می سازد، شاهدی بر این مدعاست. از عوامل دیگر تغییرات سازمانی می توان به بالا رفتن توقعات کارکنان و جهانی شدن سازمان ها اشاره نمود. علیرغم وجود و اهمیت تغییرات سازمانی، بسیاری از مبتکران تغییرات موفق نمی شوند به منافع مورد انتظار سازمان خود دست یابند. برخی از دلایل این شکست عبارتند از:

    عدم وجود حامی تغییرات یا کسی که سازمان را کاملاً بشناسد
    ضعف ضمانت اجرایی یا عدم پشتیبانی کافی مدیریت بالا
    ضعف در مهارت های مدیریت پروژه
    انتظارات متکی بر راه حل های تک بعدی
    اختلافات و درگیری های سیاسی
    ضعف در تعیین اهداف سازمانی
    تغییر تیم و معطوف داشتن آن به سوی پروژه های دیگر
 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management
شناخت سازمان و آشنایی مبتکران تغییر با نیازهای واقعی سازمان، اولین گام در موفقیت برنامه تغییرات سازمانی خواهد بود.ادامه مطلب ادامه مطلب

سطوح برنامه ریزی در پروژه های EPC

1395/05/31
08:37
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
سطوح برنامه ریزی در پروژه های EPC
در سازمان پروژه سه سطح از ذینفعان، با حوزه های معین مسئولیت ها، اختیارات و پاسخگویی ها مشخص هستند: صاحب/کارفرما، مدیریت، و پیمانکاران. بر همین اساس واحدهای عملیاتی در سه سطح تعریف می شوند. مثلاً واحد کنترل کیفیت را درنظر بگیرید. واحد کنترل کیفیت در سازمان پیمانکار، که محدوده اجرای کار را دربرمی گیرد، در اصطلاح سطح اول کنترل کیفیت نامگذاری شده است (First Party Quality Control). سازمان مدیریت پروژه نیز برای تحویل گرفتن کارها از پیمانکاران نیاز به واحد کنترل کیفیت خود دارد که در سطح دقیقتری به مشخصات و استانداردهای کیفیت توجه می نماید. به این واحد اصطلاحاً سطح دوم کنترل کیفیت می گویند (Second Party Quality Control). اما کارفرما یا صاحب پروژه برای تحویل گیری نتیجه کار نیاز به بدنه ای مورد اعتماد دارد که بدون اریب بتواند راجع به کیفیت کار نظر بدهد. این مجموعه نباید تحت تأثیر سازمان مدیریت و یا سازمان پیمانکار قرار بگیرد، چرا که بعد از این کارفرما می تواند با آرامش به تولید بر اساس استانداردها بپردازد. سازمان اخیر، سطح سوم کنترل کیفیت را تشکیل می دهد (Third Party Quality Control). سه سازمان کنترل کیفیت در یک زمان در پروژه فعال می شوند. به تحقیق هیچگاه ادعا نمی گردد که چون نحوه قرارداد پروژه EPC است پس نیازی به سازمان کنترل کیفیت در نزد کارفرما و یا مدیریت پروژه نیست. از آنجاکه بالأخره کار تحویل نتایج مد نظر می باشد، پروژه ها نیاز به بدنه هایی دارند که انتقال صحیح را تضمین نمایند. همین نگرش نسبت به واحدهای عملیاتی دیگر مانند مالی، مهندسی، تدارکات، اسناد و اداری قابل تعمیم است.
اما به عملیات برنامه ریزی و کنترل پروژه از همین دیدگاه نگاه نمی شود. کم نیستند پروژه هایی که به صورت EPC و یا حتی EPCC عقد قرارداد شده اند، و به همین دلیل فرض شده که کار برنامه ریزی را تیم پیمانکار، که اینک متولی اجرا و مدیریت شده است، به عهده خواهد داشت. فرض بر این است که به دلیل تضمین پیمانکار EPC در تحویل به موقع پروژه دیگر نیازی به داشتن واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه در تیم کارفرما/صاحب پروژه نیست. یا اگر هم واحدی در این سازمان با این مأموریت تشکیل گردد آنقدر رقیق خواهد بود که به جای تعامل با پیمانکار به یک بدنه دریافت کننده گزارشات تبدیل خواهد شد. اما واقعاً این نگرش صحیح است؟ در حالیکه سازمان کنترل کیفیت در نزد کارفرما کیفیت اقلام پروژه را چک می کند، سازمان برنامه ریزی و کنترل پروژه باید متولی زمان تحویل اقلام و امور قراردادی مربوط به آنها باشد. این موضوع کاملاً بدیهی است. به مانند کیفیت، زمان تحویل اقلام و مستندات آنها در سایه تعامل فعال تیم کارفرما با پیمانکار EPC حاصل می گردد. نبود بدنه برنامه ریزی قوی در نزد کارفرما نه تنها باعث کاستی های فراوان در نزد کارفرما می گردد بلکه کارآیی و بهره وری پیمانکار را نیز کاهش خواهد داد. در انتها این پروژه است که از این فقدان ضرر خواهد کرد. تیم کارآ و پر انرژی برنامه ریزی و کنترل پروژه کارفرما در تعامل فعال با پیمانکار، اعتماد ضمانت اجرای مناسب پروژه را افزایش می دهد.
 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management
به نظر اینجانب این نگرش که چون پروژه EPC است پس کارها به عهده پیمانکار است، برای بردن پیمانکار به دادگاه و محکوم کردن وی ممکن است توجیه داشته باشد، ولی برای اتمام به موقع پروژه اصلاً مورد قبول نخواهد بود.

ادامه مطلب ادامه مطلب

معرفی متدولوژی های مدیریت پروژه: متدولوژی BPMM

1395/05/31
08:36
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
معرفی متدولوژی های مدیریت پروژه:
متدولوژی BPMM
مراحل اصلی برنامه ریزی پروژه با متدولوژی (BPMM (BATES Project Management Methodology عبارتند از:
اخذ مجوز پروژه
تهیه ساختار شکست کار (WBS)
تهیه برنامه بسته های کاری
زمانبندی پروژه
بودجه بندی پروژه
 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس اینترنتی http://www.bates.ca مراجعه نمایید.

ادامه مطلب ادامه مطلب

استفاده از تکنیک Appreciation در حل مسائل

1395/05/31
08:36
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
استفاده از تکنیک Appreciation در حل مسائل
Appreciation یک تکنیک بسیار ساده و در عین حال قوی است که به شما کمک می کند تا بیشترین اطلاعات ممکن را از یک واقعیت ساده، استخراج کنید. برای به کارگیری این تکنیک، به ترتیب زیر عمل کنید:
واقعیتی را در نظر بگیرید.
بپرسید: "بنابراین چه؟"؛ بدین معنی که: "این واقعیت، چه پیامدی به دنبال دارد؟".
این پرسش را تکرار کنید تا تمامی نتایج و پیامدهای ممکن را شناسایی نمایید.
برای روشنتر شدن مطلب، به مثال ساده زیر، توجه کنید:
واقعیت:
دیشب باران شدیدی بارید.
بنابراین چه؟
- اکنون زمین، خیس است.
بنابراین چه؟
- زمین سریعاً گل آلود می شود.
بنابراین چه؟
- اگر افراد و وسایل نقلیه زیادی از یک مسیر عبور کنند، زمین گل آلودتر شده، حرکت مرتباً دشوارتر و کندتر می گردد.
بنابراین چه؟
 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management
- در صورت امکان، از جاده های اسفالته استفاده شود؛ در غیر این صورت انتظار داشته باشید که حرکت، بسیار کندتر از حد معمول انجام گیرد.
با آنکه ممکن است بدون استفاده از این تکنیک هم بتوان به این نتیجه رسید، اما تکنیک Appreciation چهارچوبی را ارائه می کند که در آن چهارچوب، می توان اطلاعات مؤثر و قابل اطمینان را به سرعت استخراج نمود.

ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب مرداد 1395

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب مرداد 1395,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic