درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - عناوین پایان نامه های مدیریت ساخت 3


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

وبسایت مهندسی و مدیریت ساخت پروژه در ادامه رسالت خود جهت معرفی موضوعات به روز در رشته مهندسی و مدیریت ساخت مجموعه سوم از موضوعات پایان نامه را منتشر کرده است که لیست آن به قرار زیر است:
الف-139-F تاثیر منحنی دانه بندی سنگدانه در مقاومت فشاری بتن های خود تراکم دکتر قدوسی رامین دولت بار مدیریت ساخت اسفند 87
ب-139 -F بررسی روشهای آماری و تحلیلی جهت تعیین بازدهی نیروی انسانی در کارگاه عمرانی دکتر قدوسی امید پور افشار مدیریت ساخت زمستان 86
F-140 ارزیابی ریسک در زمان بندی پروژه های ساختمانی دکتر قدوسی رضا شهیدی مدیریت ساخت زمستان 86
140 بررسی مدیریت دعاوی پروژه های زیر بنایی کشور در حوزه زمان و هزینه با رویکرد به استاندارد PMBOK دکتر خانزادی پریسا آقا محمدی مدیریت ساخت مهر 88
الف-141 بررسی عوامل موثر بر موفقیت پروژه های انبوه سازی مسکن در ایران با رویکرد مبتنی بر مدیریت پروژه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( AHP )و فرآیند تحلیل شبکه ای ( ANP ) و مدلسازی شبکه های عصبی مصنوعی ( ANN ) به همراه مطالعه میدانی در استان تهران دکتر خانزادی حسام یوسن زاده مدیریت ساخت تیر 88
F-141 بررسی روش نیمه پیش ساخته بتنی و ارائه توصیه های اجرائی دکتر قدوسی غلامعلی احمدی مدیریت ساخت اسفند 80
F-142 روند اجرای مناقصات BOT در ایران و مقایسه آن با قراردادهای مشابه در دیگر کشورهای آسیایی دکتر خانزادی بهمن سلامی مدیریت ساخت دی 87
الف-142 بررسی زمان تامین مصالح بر اساس برنامه زمان بندی با بهره گیری از شبکه های عصبی و مبانی ریسک به منظور کاهش هزینه ها دکتر عباس نیا فرشید زمانی مدیریت ساخت زمستان 86
ب-142 ارزیابی کاربرد رویکرد 40CAD به عنوان ابزار ارتباطی صنعت دکتر قدرتی - بنفشه زهرایی امیر رضا حیدری مدیریت ساخت اسفند 87
الف-143 مدیریت بازسازی مناطق زلزله زده دکتر عباس نیا پریسا سمرقندی مدیریت ساخت زمستان 86
F-143 بررسی تاثیر نانوذرات ( نانو سیلیس ) بر روی خمیر سیمان و مقایسه آن با خمیر سیمان های حاوی میکرو سیلیس دکتر خانزادی - حبیبیان مجتبی مغربی مدیریت ساخت تابستان 86
F-144-الف مدیریت قراردادهای بیع متقابل با رویکرد به نقش دعاوی دکتر خانزادی ماریه زنده دل مدیریت ساخت شهریور 86
ب-144-F اصلاج مدیریت مالی راهها دکتر زیاری فرشید رضا حقیقی مدیریت ساخت پاییز 86
الف-145-F دلایل موثر در بروز دعاوی در قراردادهای پروژه های شهری دکتر خانزادی - نصر آزادانی زهرا فتحی مدیریت ساخت بهار 88
ب-145-F بررسی سیمان پوزولانی کارخانه آبیک دکتر خانزادی - امینی مهدی یوسفی سهزابی مدیریت ساخت بهمن 86
F-146 بررسی نقش مهندسان مشاور در بروز دعاوی پیمانکاران دکتر عباس نیا آزیتا حسینی نسب مدیریت ساخت زمستان 86
146 شناسایی علل ناکارآمدی سیستم ارزیابی پیمانکاران دکتر خانزادی سمانه شاد دل مدیریت ساخت خرداد 88
147 شناسایی و انتخاب بهترین تامین کننده مصالح ساختمانی با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای ANP دکتر قدوسی آزاده بیژن پور مدیریت ساخت خرداد 88
F-147 چشم انداز صنعت سیمان ایران دکتر خانزادی امیر بهرامی اسکندری مدیریت ساخت 86
148 تجزیه و تحلیل آماری وضعیت کنونی عرضه و تقاضای انواع سیمان در ایران و ارائه راهکارهایی برای تنوع بخشیدن به آن دکتر خانزادی کیومرث رئیسی مدیریت ساخت خرداد 88
149 انتخاب بهینه سیستم اجرای پروژه با استفاده از MCDM مطابق شرایط ایران دکتر فامیلی سینا نادری گرجی مدیریت ساخت مهر 88
150 مدیریت نگهداری و تعمیرات ساختمان ( مطالعه موردی مدارس ) دکتر قدرتی - رئیسی بهنام برجی خانی مدیریت ساخت اسفند 88
151 بررسی نظریه منحنی یادگیری در پروژه های بلند مرتبه سازی و استفاده از آن در برآورد هزینه ها بر اساس مطالعه موردی دکتر قدوسی مانا نوائی مدیریت ساخت آبان 88
F-152 بررسی ساختار نظام مهندسی ساختمان از دیدگاه مدیریتی دکتر فامیلی حمید سحلمرادی مدیریت ساخت دی 88
153 اولویت ساختمانهای موجود جهت بهسازی لرزه ای بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( AHO ) دکتر خانزادی سهیل موسوی خوانساری مدیریت ساخت مهر 88
154 مدیریت زنجیره تامین در پروژه های نفت و گاز دکتر خانزادی فرهاد زاهدی فرد مدیریت ساخت تیر 86
155 اثر دمای ریختن بتن بر کیفیت جداول بتنی پرسی خشک تهیه شده با سیمان پرتلند دکتر فامیلی - تدین محمد رضا خوش سیما مدیریت ساخت اسفند 88
156 مدیریت ریسک پروژه های مقاوم سازی با استفاده از تحلیل فازی (پروژه های بهسازی ساختمان ) دکتر عباس نیا آرش شغلی مدیریت ساخت بهمن 88
157 بررسی منحنی مشخصه بتن های سبکدانه سازه ای در سنین مختلف دکتر خانزادی - احمدی علیرضا چاله کایی مدیریت ساخت خرداد 89
158 بررسی جمع شدگی خمیری بتن خود متراکم تعمیری دکتر قدوسی علی اکبر شیرزادی جاوید مدیریت ساخت خرداد 89
159 برنامه ریزی منابع محدود با در نظر گرفتن ارزش خالص فعلی پروژه دکتر افشار المیرا کلهر مدیریت ساخت 89
160 یکپارچه سازی مدیریت مناسب سازی محیط شهری در منطقه 8 شهرداری تهران به عنوان منطقه کارگاهی پایلوت دکتر برخورداری محمد خردمند مدیریت ساخت بهار 89
161 ارزیابی مدیریت کیفیت بر هزینه های ریسک ساخت دکتر عباس نیا وحید مرادی سنگی مدیریت ساخت اسفند 88
162 مدیریت ارزیابی پروژه های راهسازی و خط آهن به لحاظ بررسی فنی زیست محیطی ، اقتصادی و اجتماعی دکتر خانزادی - زیاری جعفر صادقی اشتهاردی مدیریت ساخت مهر 88
163 بررسی آماری الگوبرداری در شرکتهای پیمانکاری کشور دکتر قدوسی حامد یاوری مدیریت ساخت اسفند 88
164 بررسی آماری عوامل موثر در بهره وری پروژه های ساخت از دید مدیران پروژه کشور دکتر قدوسی محمد رضا حسینی مدیریت ساخت زمستان 87
165 تعیین دوره بهره برداری در قراردادهای BOT با استفاده از یکپارچه سازی روشهای پویایی سیستم و منطق فازی دکتر خانزادی - نصیر زاده مجید علیپور مدیریت ساخت آبان 89
166 شناسایی و ارزیابی ریسک های پروژه های ساختمانی در محیط فازی : مطالعه موردی صنعت ساختمانی ایران دکتر خانزادی علیرضا ستوده گوهر مدیریت ساخت تیر 89
167 بررسی امکان تولید ملات و بتن خشک دکتر خانزادی محمد رضا آذر کیوان مدیریت ساخت زمستان 88
168 بررسی رفتار خمشی و برشی در جهت عمود بر صفحه پانل های مسلح غیر باربر ساخته شده با بتن سبک هوادار اتوکلاو شده ( ACC ) دکتر قدوسی - احمدی امید رفیعی مدیریت ساخت بهمن 88
169 بررسی مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه ( CPM3 ) در شرکتهای ساختمانی ایران دکتر قدوسی زهرا امینی مدیریت ساخت خرداد 88
170 بررسی رفتار پانل مسلح غیر باربر ساخته شده با بتن سبک هوادار اتوکلاو شده تحت اثر بارهای لرزه ای در صفحه پانل دکتر خانزادی - احمدی نوید رفیعی مدیریت ساخت بهمن 88
171 تخصیص بهینه کمی ریسک با استفاده از رویکرد پویایی سیستم دکتر خانزادی - فرناد نصیر زاده مهدی رضایی مدیریت ساخت تیر 89
172 جایابی تهسیلات با استفاده از روشهای الگوریتم ژنتیکی ، کلونی مورچه ها و بهینه یابی هارمونی دکتر کاوه حامد نصر اصفهانی مدیریت ساخت تیر 89
F-173 اثر دمای اولیه ریختن بتن بر کیفیت مکانیکی و دوام جداول بتنی سنتی پیش ساخته حاوی سیمان های آمیخته دکتر فامیلی - تدین علی شعاریان ستاری مدیریت ساخت بهمن 88
F-174 تحلیل فرآیندها و پیاده سازی مدل مناسب جهت اصلاح سیستم بودجه ریزی پروژه های عمرانی ( مطالعه موردی در شهرداریها ) دکتر برخورداری رضا قاسمی مدیریت ساخت شهریور 89
F-175 آسیب شناسی قراردادهای ساخت از منظر حقوقی ( بررسی موافقتنامه و شرایط عمومی و خصوصی پیمان از لحاظ قوانین عمومی ) دکتر قدرتی - خانزادی جمال عابدین پور صحفی مدیریت ساخت اسفند 88
F-176 تخصیص شناوری در برنامه زمانبندی پروژه بر اساس تئوری فازی دکتر قدوسی احسان رحیمی مدیریت ساخت تیر 89
F-177 فرآیند های مدیریت کیفیت و مستند سازی در پروژه های عمرانی دکتر عباس نیا مهران سنائی نیا مدیریت ساخت اسفند 88
178 بهینه سازی زمان بندی پروژه های ساخت با شرایط تامین بودجه در محیط غیر قطعی وارائه یک مدل تصمیم گیری برای جبهه پاراتو دکتر خانزادی حبیب مرادی یکتا مدیریت ساخت زمستان 89
179 ارزیابی بهره وری منابع انسانی در صنعت ساخت -بررسی و مقایسه روشه های نوین اندازه گیری بهره وری پایه در چند کارگاه عمرانی شهر تهران دکتر قدوسی بهزاد تجدد علیزاده مدیریت ساخت اسفند 89
180 پیش بینی و کنترل عملکرد پروژه با استفاده از روش کالمن فیلتر دکتر فامیلی نجمه السادات قنادیان مدیریت ساخت مهر 89
181 شناسایی علل طولانی شدن مدت اجرای پروژه های عمرانی درون شهری دکتر شایانفر -نصر آزادانی سید علیرضا صفوی مدیریت ساخت خرداد 89
182 ارزیابی مشکلات مدیریتی پروژه های راهسازی در استان فارس دکتر برخورداری علی پورشاهیان مدیریت ساخت خرداد 89
183 معرفی مدل پیشنهاد قیمت در پروژه های بهسازی لرزه ای ساختمانهای با رویکرد ریسک مالی دکتر عباس نیا معین شعله ور مدیریت ساخت مهر 89
184 بررسی نظریه ناب در چند پروژه عمرانی دکتر قدوسی سید علیرضا عباسیان حسینی مدیریت ساخت اردیبهشت 90
185 بررسی میدانی نظریه های انگیزش مازلو و انتظار در چند پروژه عمرانی شهر تهران دکتر قدوسی نیما بهرامی مدیریت ساخت اردیبهشت 90
186 بهینه سازی شبکه زمانبندی پروژهای ساخت بر مبنای تامین بودجه در حالت چند پروژه ای تحت عدم قطعیت ها و ارائه یک مدل تصمیم گیری چند معیاره دکتر خانزادی علی رضا نجف خانی مدیریت ساخت زمستان 89
187 بررسی ارتباط بین مقاومت پیوستگی و جمع شدگی بتنهای تعمیری خود تراکم دکتر قدوسی مهدی رحیمی نژاد مدیریت ساخت شهریور 90
F-188 تحلیل فازی-احتمالی ریسک شرایط آب و هوایی در پروژههای بزرگراه خانزادی-افندی زاده ایمان ابریشم چی مدیریت ساخت تیر 89
F-189 مطالعه وبررسی تاثیر ارتباطات بر موفقیت پروژه های مترو تهران بر اساس روش آمار دکتر قدوسی سید قوام الدین شاهرخی مدیریت ساخت بهمن 89
F-190 تاثیر حداکثر اندازه سنگدانه ودانه بندی بر کیفیت مکانیکی و دوام جداول بتنی پیش ساخته با سیمان پرتلند فامیلی-تدین سیدامین یوسفی مدیریت ساخت دی 89
191 تاثیر چگالی انباشتگی شن و ماسه در فشار جانبی قالب بتن خود تراکم دکتر قدوسی فرهاد شکوئی مدیریت ساخت مهر 90
192 بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر سرعت و هزینه اجرای کامپوزیت پانل آلومینیومی در نمای ساختمانها قدرتی -خانزادی سید حسام الدین موسوی ننه کران مدیریت ساخت آذر 89
F-193 استفتده از منطق فازی در مدیریت ساخت دکتر نیکنام احمد بابایی مدیریت ساخت اردیبهشت 89
F-194 تعریف الگوها برای قراردادهای بین المللی با تاکید بر تحفق منافع ملی و ملحوظ ظ داشتن عوامل تخصصی و ضمانت های منبعث از حقوق بین الملل دکتر برخورداری حمید رضا ایلخانی سرکندی مدیریت ساخت آبان 89
F-195 بررسی علل تاخیر پروژه های عمرانی و مطالعه موردی برج مخابراتی میلاد دکتر شایانفر امیر حسین نورایی مدیریت ساخت دی 89
196 طراحی الگوی سیستم خبر ه مهندسی ارزش بارویکرد پروژه های ساخت ثنایی -عباس افشار نادر نادر پژوه مدیریت ساخت زمستان 82
197 اثر چگالی انباشتگی مصالح سنگی بر انتشار کلر در بتن خود متراکم دکتر قدوسی لیلا عادل زاده سعد آبادی مدیریت ساخت آذر 90
198 بهینه سازی زمان بندی پروژه های ساخت تحت شرایط قیود منبع دکتر قدوسی - اشتهاردیان اشتاد جوانمردی مدیریت ساخت اسفند 89
199 بررسی اثر چگالی انباشتگی بر روی مقاومت ضربه بتن خود تراکم دکتر قدوسی محمد سلطانیان مدیریت ساخت بهمن 90
200 بررسی ویژگی های بیمه نامه ی کیفیت ساختمان (عیوب اساسی و پنهان ساختمان ) در ایران ومقایسه با دیگر کشورها دکتر خانزادی محمد رضا نجم باختری مدیریت ساخت اسفند 89
201 بومی سازی تدوین استراتژی شرکتهای مادر تخصصی صنعت نفت و گاز با استفاده از ماتریس SWOT در ایران دکتر خانزادی مجتبی نیکو نژاد مدیریت ساخت اسفند 90
202 بررسی تاثیر دانه بندی سنگدانه ها و فیلتر ها بر روی برخی از خواص رئولوژیکی بتن خود تراکم دکتر قدوسی - خانزادی یاسر رحمانی چرانی مدیریت ساخت اسفند 90
203 بررسی اثر چسبندگی خمیر سیمان و سنگدانه بر مقاومت جدا شدگی بتن خود تراکم دکتر خانزادی سید رضا باقری مدیریت ساخت بهمن 90
204 استفاده از روشی برای زمان بندی پروژه های ساخت با فعالیت های تکراری و متناوب با لحاظ کردن بهره وری سطح فعالیت ها دکتر خانزادی کورش ضیاء قزوینی مدیریت ساخت اسفند 90
205 کمی کردن ادعای پیمانکاران با استفاده از روش پویایی سیتم دکتر خانزادی -نصیرزاده نیما خاقانی میلانی مدیریت ساخت تیر 90
206 بررسی پارامترهای مدل BOT در طرحهای ساخت و توسعه راه آهن در ایران دکتر برخورداری مهدی مهری مدیریت ساخت بهمن 89
207 ارزیابی عملکرد توسعه پایدار پروژه های ساخت با رویکرد بهره وری دکتر خانزادی رضا طاهری عطار مدیریت ساخت آبان 91
208 بررسی تاثیر فاکتور های ایمنی بر کاهش هزینه و زمان پروژه های ساختمانی دکتر فامیلی طیبه کاظمی مدیریت ساخت آذر 89
209 بررسی ارتباط بین خواص رئولوژی و فشار قالب بتن های خود متراکم حاوی مواد افزودنی معدنی بر اساس طرح مخلوط زیست محیطی دکتر قدوسی مهدی لطفی مدیریت ساخت بهمن 91
210 تعیین شاخص ارزیابی بهره وری نیروی انسانی در پروژه های ساخت با استفاده از شناسایی عوامل موثر و کاربرد روش تصمیم گیری چند معیاره دکتر فامیلی مریم جوهری مدیریت ساخت آذر 89
211 شناسایی و تحلیل اهداف کارفرمایان در فرآیند تخصیص ریسک در پروژه های چند عاملی دکتر خانزادی مهتا عابدی مدیریت ساخت دی 91
212 پیش بینی بعضی از خواص رئولوژی بتن با استفاده از مدل های هوشمند دکتر خانزادی نوید ارشدی مدیریت ساخت آذر 91
213 بررسی اثر چگالی انباشتگی و ماده اصلاح کننده ویسکوزیته در جمع شدگی دراز مدت بتن خود تراکم دکتر قدوسی محمد امیر محمدی مدیریت ساخت اسفند 91
214 کاربرد هدایت الکتریکی و پردازش تصویر در بررسی خواص جداشدگی بتن خود تراکم دکتر خانزادی مجید امینی هرندی مدیریت ساخت اسفند 91
215 بررسی اثر حداکثر اندازه سنگدانه بر جذب آب و نفوذ کلرید در بتن خود تراکم سازگار با محیط زیست دکتر قدوسی محمد شکرزاد مدیریت ساخت زمستان 91
216 بهینه سازی پروژه های تکراری تحت روش زمانبندی خط تعادل با کمک روش کلونی مورچه ها دکتر عباس افشار -عباس نیا حمید رضا ذوالفقار مدیریت ساخت خرداد 92
217 کاربرد روش مالی کشورهای توسعه یافته روی شرکتهای ساخت ایران و تطبیق روشهای فوق با مقررات ملی ایران دکتر نیکنام -سجادی صمد صومی مدیریت ساخت زمستان 89
218 استفاده از رویکرد اختیارات حقیقی در ارزشیابی و تصمیم گیری های پروژ ه های زیز بنایی دکتر عباس افشار -عباس نیا سینا محمدی مدیریت ساخت اسفند 91
219 ارزیابی تاثیر منحنی دانه بندی و بررسی کنترل کیفیت و پذیرش بین بر اساس آزمایش های مغزه گیری در ستون ها و دال های ساخته شده از بتن خود تراکم سازگار با محیط زیست دکتر قدوسی محمد رسول مصداقی مدیریت ساخت اسفند 91
220 رویکردی برای برخورد با عدم قطعیت های موجود در مهندسی سازه دکتر خانزادی مهشا صفری مدیریت ساخت تیر 90
D-221 ارائه رویکردی جدید در ارزیابی عملکرد پروژه ای بر اساس نگرش توسعه پایدار و بکارگیر نشانگرهای کلیدی دکتر قدوسی 0جهانشاهلو علی کاتبی مدیریت ساخت مهر 92
D-222 بررسی نظام مدیریت کیفیت سازه ها در ساختمان های اهران ونحوه ارتقای آن دکتر زاهدی مهرداد شکوه عبدی مدیریت ساخت شهریور 91
223 جایابی تهسیلات با استفاده از نظریه گراف بر پایه الگوریتم های کاوشی و فراکاوشی دکتر کاوه حامد صفری مدیریت ساخت شهریور92
224 بررسی تاثیر رهبری پروژه از دیدگاه اسلام بر موفقیت پروژ ه های عمرانی دکتر قدوسی مصطفی خوش طبخ مدیریت ساخت بهمن 92
225 بررسی شایستگی های مدیریتی و تاثیر آن بر سبک های رهبری مدیران پروژه های عمرانی دکتر قدوسی پژواک بیانی مدیریت ساخت بهمن 92
226 بررسی امکان سنجی و تعیین نسبتهای مخلوط بتن خود تراکم بر اساس مقاومت فشاری هدف دکتر قدوسی بهبود رحمتی مدیریت ساخت بهمن 92
227 بررسی تاثیر گذاری رهبری معتبر بر موفقیت پروژه های عمرانی دکتر قدوسی عبداله سبزی مدیریت ساخت بهمن 92
228 میزان تایر گذاری مولفه های Eq بر روی سبک های رهبری در پروژه های عمرانی دکتر قدوسی سهند جواهری مدیریت ساخت بهمن 92
229 تحلیل سیاست های مالی حاکم بر پیشرفت عملکرد پروژه های ساخت و ساز با رویکرد سیستم پویا دکتر خانزادی سید مصطفی احمدی مدیریت ساخت بهمن 92
230 بررسی اثر تلفیق مدیریت ارزش کسب شده با مدیریت ریسک و تغییر بر روی هزینه و زمان پروژه دکتر خانزادی - اشتهاردیان سعید خداویردی مدیریت ساخت بهمن 92
231 شبیه سازی بهره وری نیروی انسانی در پروژه های ساخت با استفاده از یک پارچه سازی رویکرد شبیه سازی پویایی سیستم و مدلسازی عامل محور دکتر خانزادی - نصیرزاده مصطفی میر مدیریت ساخت بهمن 92
232 بررسی پارامتر های موثر بر تاخیر در پروژه های طرح و ساخت از منظر عوامل مدیریت پروژه (کارفرما مشاور و پیمانکار )به روش AHP (مطالعه موردی پروژه های ریلی و جاده ای دکتر خانزادی جواد روستایی پاتپه مدیریت ساخت تیر 93
233 بررسی بهره وری کارگران ساختمانی تحت تاثیر اعتیاد دکتر شاه نظری محسن علی محمدی مدیریت ساخت شهریور 93
D-234 بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی خواص رئولوژیک بتن خود تراکم با استفاده از مدل های چگالی انباشتگی و الگوریتم های شبیه سازی دکتر قدوسی -سبحانی علی اکبر شیرزادی جاوید مدیریت ساخت شهریور 93
235 مدیریت پدافند غیر عامل در پروژ ه های ساخت دکتر عباس نیا علی حسن نژاد مدیریت ساخت شهریور 93
236 بررسی تاثیر گذاری سبک ارتباطی مدیران پروژههای عمرانی بر موفقیت پروژه های عمرانی دکتر قدوسی محمد خیری پور مدیریت ساخت شهریور 93
237 بررسی فرآیند مدیریت پسماند در ایران وجهان دکتر چاوشیان عباس علی فراهی مدیریت ساخت مهر 93
238 بررسی اثر مواد پر کننده ویژه در مقاومت فشاری و رئولوژی بتن خود تراکم دکتر خانزادی افسون بهجت مدیریت ساخت مهر 93
239 تصمیم گیری شرکت در مناقصه با در نظر گرفتن اهداف استراتژیک محدودیت های منابع و پر تفولیوی پروژه دکتر خانزادی - اشتهاردیان نیما ناصحی مدیریت ساخت اسفند 92
240 بررسی روند تغییر در پروژه های عمرانی وارائه یک سیستم مناسب مدیریت متعیر دکتر قدوسی حسین مشایخی مدیریت ساخت آبان 93
241 بهینه سازی تخصیص منابع در پروژه های ساخت با در نظر گرفتن عدم قطعیت دکتر خانزادی هادی کریمی آغمیونی مدیریت ساخت آبان 93
242 بهینه سازی موازنه زمان - هزینه در زمانبندی پروژه های ساخت تحت شرای عدم قطعیت دکتر خانزادی محمد رجبی نارکی مدیریت ساخت آبان 93
243 بررسی روش های ارزیابی ریسک تاسیسات خطی دکتر چاوشیان علی ایزدی مدیریت ساخت مهر 93
244 شناسایی و ارزیابی کیفی و کمی ریسک های خطوط لوله انتقال نفت (مطالعه موردی شرکت ملی مهندسی ساختمان و نفت ایران ) دکتر چا وشیان-خانزادی علی ایزدی مدیریت ساخت مهر 93
245 توسعه روش جدید ارزیابی ریسک پروژه ها با استفاده از تلفیق روش های FMEA و الگوریتم فازی : مطالعه موردی در پروژه های سد سازی دکتر چاوشیان محمد اخوان مدیریت ساخت دی 93
246 شناسایی و ارزیابی شاخص های پایداری اجتماعی در پروژ ه های ساخت دکتر قدوسی -اکبر نژاد مروارید فرزانه رفعت مدیریت ساخت بهمن 93
247 بهینه سازی و تسطیح منابع پروژه های ساخت با در نظر گرفتن شرایط عدم قطعیت دکتر خانزادی حسن کلاته عربی مدیریت ساخت اسفند 93
248 مدل سازی تغییرات در پروژه های ساخت با در نظر گیری اندر کنش بین آنان دکتر خانزادی -نصیر زاده محمد صالح دشتی مدیریت ساخت آبان 93
249 شناخت وضعیت موجود و موانع مدیریت ضایعات ساختمانی شهر تهران بر مبنای شاخص های توسعه پایدار دکتر قدوسی بهاره نیک مهر مدیریت ساخت اسفند 93
250 مقایسه نرخ خوردگی تسریع شده اندازه گیری شده به روش گالوانواستاتیک با نرخ خوردگی واقعی میلگرد ها در بتن های مختلف دکتر خانزادی -تدین سجاد ذهبی مدیریت ساخت اسفند 93
251 مقایسه ویژه الکتریکی بتن اندازه گیری شده باروش های حجمی سطحی گالواپالس و هدایت الکتریکی (ASTM C1760-12) دکتر خانزادی -تدین محمد سعید ملکی مدیریت ساخت ا
عناوین پایان نامه های مربوط به مدل سازی اطلاعات ساختمان در ایران
در زیر فهرستی از پایان نامه های انجام شده با موضوعات مرتبط با مدل سازی اطلاعات ساختمان در ایران جمع آوری شده است:

ابراهیم نژاد،محمد،1394،"طرح نوسازی بیمارستان شهید دكتر بهشتی سبزوار با رویكرد طراحی به روش bim جهت بهینه سازی زمان ساخت"،پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت پروژه و ساخت در دانشگاه علم و صنعت ایران،استاد راهنما:دكتر احمد اخلاصی،استاد مشاور:مهندس بهروز غفوریان - دكتر حسین بخشی

 استاد راهنما: علی رضا مستغنی | دانشجو: اعظم رستمی،بررسی نقش مدل BIM در اجرای موفق مهندسی همزمان در پروژه های ساخت،1394، پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه هنر تهران - دانشکده هنر و معماری . 1394 . کارشناسی ارشد

 استاد راهنما: علیرضا میرمحمدصادقی | دانشجو: زهرا رضایی ،بررسی نقش BIM در تعامل موثر مدیریت ریسک و مهندسی ارزش در پروژه های ساخت، پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه هنر تهران - دانشکده هنر و معماری . 1394 . کارشناسی ارشد

 استاد راهنما: مجتبی حسینعلی پور | دانشجو: سالومه شاهینی ،بررسی بسترهای لازم برای به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در مدیریت زمان و هزینه ی تغییرات ودوباره کاری هادر شرکت های پیمانکاری ساختمان، پایان‌نامه . غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - موسسه آموزش عالی الکترونیکی - مجازی مهر البرز - دانشکده فنی . 1394 . کارشناسی ارشد

 استاد راهنما: احسان اله اشتهاردیان | استاد مشاور: مجتبی عزیزی | دانشجو: سیده پگاه نعمتی ورکی ،بررسی چالش ها و راهکارهای پیاده سازی BIM در صنعت ساختمان سازی ایران (مطالعه موردی: شرکت سرمایه گذاری مسکن)، پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده هنر و معماری . 1394 . کارشناسی ارشد

 نویسنده: اقبال شاکری . حسین حجرالاسودی . علیرضا جوشقانی . امیر نوژان نادری ،کاهش مصرف انرژی بخش ساختمان در ایران با بهره گیری از فناوری مدل سازی اطلاعات ساخت، مقاله‌های همایش‌های ایران . دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی . منطقه ویژه اقتصاد انرژی پارس جنوبی . 1391

 استاد راهنما: احسان اله اشتهاردیان | استاد مشاور: محمد جعفری فشارکی | دانشجو: پرهام پوست فروشان ،پایش چهاربعدی فرآیند ساخت‌و‌ساز به کمک BIM و IT، پایان‌نامه . غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - موسسه آموزش عالی الکترونیکی - مجازی مهر البرز - دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی . 1393 . کارشناسی ارشد

 سارا امیرشکاری . سمیرا امیرشکاری ،1392،معرفی سیستم نوین مدلسازی اطلاعات ساختمان و کاربرد آن در معماری برای دستیابی به توسعه و طراحی پایدار، اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار . انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه . 1392

 ابراهیمی,حامد  وشاکری, اقبال  ب، ۱۳۹۲، بررسی نقش استفاده ازفن آوری مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM درجهت دستیابی به معماری پایدار، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
 
ابراهیمی,حامد  وشاکری, اقبال ، ۱۳۹۲، بررسی روند بکار گیری پیکره سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و نحوه پیاده سازی آن در پروژه‌های عمرانی، اولین همایش ملی ساختمان آینده، ساری، کانون مهندسین ساری

آقایی اصل، الناز "بررسی قابلیت‌های مدیریتی ناشی از به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM در صنعت ساخت ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه وساخت، دانشگاه تهران، راهنما: پروفسورگلابچی، مشاور دکتر حسین نقاش طوسی،1394

بحرینی،فردین،1395،"بكارگیری مدلسازی اطلاعات ساختمان و اصول ساخت وساز ناب به منظور كاهش ضایعات مصالح در پروژه های ساخت"پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت ساخت و پروژه دانشگاه امیرکبیر،استاد راهنما:دکتر رضا مکنون،دکتر وحید شاه حسینی

بهمنی،هما،1394،"بررسی نقش کاربرد مدل اطلاعات ساختمان (Buildingn Information Modelling) در تحول یکپارچه پروژه (Integrated Project Delivery) با رویکرد مدیریت ارتباطات و مدیریت یکپارچگی پروژه" ،پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت پروژه وساخت ،دانشگاه شهید بهشتی،استاد راهنما:دکتر مجتبی حسینعلی پور

جدیدی ,حسین ؛ روانشادنیا ,مهدی وحسینعلی پور, سیدمجتبی ، ۱۳۹۲، معرفی روشهای نوین مبتنی بر فناوری اطلاعات در پایش پیشرفت پروژه‌های ساختمانی، هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان

 جدیدی، حسین،1393"بررسی کاربرد تصاویرروزانه کارگاهی جهت پایش پیشرفت پروژه‌های عمرانی "رشته مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، استاد راهنما: دکترمهدی روانشادنیا استادمشاوردکترمجتبی
 
حجرالاسودی،1393" تدوین فرآیندهای تحویل یكپارچه اقلام پرو‍ه با بهره گیری از فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان "، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت ساخت، دانشگاه امیرکبیر، استاد راهنما: دکتر محمد حسن سبط و وحید شاه حسینی

حسنی ,هومن ؛ اسدی بروجنی ,خشایار  واردشیر, عبدالله ، ۱۳۹۳، بررسی جنبه‌های ایمنی در ساخت پذیری با استفاده از فرایند مدلسازی اطلاعات ساختمان، دومین کنفرانس مصالح و سازه‌های نوین در علم مهندسی عمران، شیراز، شرکت پندار اندیش رهپو

خاکی، غلامرضا،1378، روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز تحقیقات علمی کشور، تهران، کانون فرهنگی انتشاراتی درایت

  خلقتی، حمید،1394"ارزیابی تاثیرات BIM در فرایند برآورد هزینه‌های ساخت و ساز و مقایسه آن با فرآیند سنتی برآورد هزینه"رشته مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، استاد راهنما: دکترمحمود هریسچیان

خلیلی قمی، سعید، 1394، تکنولوژی مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و کاربرد آن در صنعت ساختمان، فصلنامه پنجره، سال پنجم، شماره 19، نظام مهندسی استان قم

رحیم نیا،,ایمان ، ۱۳۹۲، تأثیر مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) بر معماری داخلی، سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون، اصفهان، موسسه آموزش عالی دانش پژوهان

رشیدی، بابک "یکپارچه سازی تغییرات اضافه شده به مدل سازی اطلاعات ساختمان به منظور کاهش هزینه‌های ساخت پروژه"پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تهران، راهنما: پروفسور گلابچی، مشاور: عصمت الله نورایی،1394

رضایت,مریم  وگلابچی محمود ، ۱۳۹۳، بررسی تاثیرکاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان در بهبود حوزه‌های دانش مدیریت پروژه، دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، موسسه آریانا

ستوده بیدختی ,امیرحسین  ومعینی پور, صالح ، ۱۳۹۳، مقدمه‌ای بر سیستم‌های تعمیر و نگهداری ساختمان و چالش‌های آن، دومین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، دانشگاه جامع علمی کاربردی

ستوده بیدختی ب,امیرحسین ، ۱۳۹۳، مقدمه‌ای بر استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM در مدیریت بهره برداری و نگهداری ساختمان‌ها، اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار، تهران، موسسه ایرانیان، انجمن معماری ایران

ستوده بیدختی،1395،"کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان در تعمیر ونگهداری ساختمان ها"پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت ساخت، موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی، استاد راهنما: دکتر احسان اثنی عشری

ستوده بیدختی، امیرحسین، ۱۳۹۳، بررسی عملکردی مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)، فصلنامه صنعت مقاوم‌سازی و بهسازی، شماره 10 سری جدید (شماره 30 متوالی)، زمستان 93 و بهار 94، صفحه 82-85، مشاهده در: http://www.omran-mb.com/index.php?option=com_helloworld&NO=30&ROW=13&PS=96&PN=4&PAPER&Itemid=174

سلیمانی،آشتیانی،1393،"ارائه الگوی کاربرد مدل مدیریت ناب در مدل سازی اطلاعات ساختمان"،پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت پروژه وساخت دانشگاه شهید بهشتی،استاد راهنما:دکتر احد نظری،استاد مشاور:دکتر علی نمازیان

سعادت فرد,مینا  وارزاقی, علی ، ۱۳۹۳، نگاهی به تکنولوژی مدل سازی اطلاعاتی ساختمان و کاربرد آن در صنعت ساختمان، اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار، تهران، موسسه ایرانیان، انجمن معماری ایران

شاه حسینی,وحید ؛حجرالاسودی, حسین ؛ نوژان نادری امیر  و جوشقانی علیرضا ، ۱۳۹۲، بهره گیری از فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان در تحویل یکپارچه اقلام پروژه؛ رویکردی نوین در ساخت و ساز پایدار، اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری، سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

شاه حسینی,وحید ؛کاردگر میلاد  وعسکری افسانه ، ۱۳۹۳، پایش منابع در مدیریت یکپارچه پروژه با رویکرد مدلسازی اطلاعات ساختمان، دومین کنگره بین المللی سازه، معماری و توسعه شهری، تبریز، دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی سازه، معماری و توسعه شهری

عابدینی,بهزاد  وشاکری, اقبال ، ۱۳۹۳، کنترل هزینه‌ها در پروژه‌های ساختمانی با استفاده از BIM، کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21، تهران، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا

عاصمی اصفهانی,امین ؛مسلمان یزدی, حسنعلی  و مسلمان یزدی,علیرضا ، ۱۳۹۳، پتانسیل‌های بکارگیری فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)، دومین کنگره بین المللی سازه، معماری و توسعه شهری، تبریز، دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی سازه، معماری و توسعه شهری

عاصمی اصفهانی،مهناز،1394،"طراحی مركز آموزشی - پژوهشی شركت معدنی - صنعتی گلگهر سیرجان با استفاده از مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (bim)"، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه علم و صنعت ایران،استاد راهنما:دكتر احمد اخلاصی، استاد مشاور:دكتر جواد امامی

علوی نژاد,سیدرضی  وسعادت فرد،مینا  ۱۳۹۳، نقش مدل سازی اطلاعاتی ساختمان BIM در پیشزفت صنعت ساختمان دگرگونی روشهای طراحی تا ساخت در صنعت ساختمان، اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران، گرگان، شرکت مهندسی عمران بنای تدبیر با همکاری دانشگاه گلستا، دانشگاه گلستان

غمخوار, سیده مهسا، ۱۳۹۱، به کارگیری تکنولوژی مدل سازی اطلاعاتی ساختمان MIB (جهت کاهش زمان و هزینه‌ترمیم و بهسازی ساختمان‌ها)، دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران، تهران

فرقانی، محمد حسین، ۱۳۹۳، موانع بکارگیری "مدل سازی اطلاعات ساختمان"در ایران، دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، موسسه آریانا

فتوحی،اسداله،1394،"بررسی نقش و جایگاه BIM (مدلسازی اطلاعات ساختمان) در عملکرد شرکتهای مهندسین مشاور معماری ( رتبه ‎1 تهران)"،پایان نامه در رشته مدیریت پروژه و ساخت،دانشگاه شهید بهشتی،استاد راهنما:دکتر مجتبی حسینعلی پور

قلی زاده،پویا،1392،"امکان سنجی به کار گیری مدل اطلاعات ساختمان ( BIM ) در پروژه های ساختمانی" پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت پروژه و ساخت،دانشگاه شهید بهشتی،استاد راهنما:دکتر احد نظری

کریمی، صدیقه و نصر، احمدرضا،1392، روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌های مصاحبه، نشریه پژوهش، سال چهارم، شماره 1 (7 پیاپی)، بهار و تابستان 1392، ص 71-93.

گلینی مقدم، گلنسا،1393، مطالعه موردی: طرح تحقیق و روش‌های پژوهش، فصلنامه نقدکتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، سال اول، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1393، ص 251-258.

معلم زاده، محمد رضا "کنترل و پایش یکپارچه هزینه-زمان با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان"پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ساخت، دانشگاه امیرکبیر، راهنما: دکتر محمد حسن سبط و محمد تقی بانکی

معماری,شیدا  وموسوی, سیدمهدی ، ۱۳۹۳، بررسی نقش استفاده از BIM و قابلیت اجرایی در طرح سختکنندههای قوس پل کارون 4، همایش ملی مهندسی عمران، شهرسازی و توسعه پایدار، تهران، مرکز توسعه پایدار علم و صنعت فرزین، دانشگاه شهید بهشتی

موسوی زارع، محمدحسین،1394،"سیستم مدل سازی اطلاعاتی ساختمان ها (BIM‎) و تعیین بسترهای لازم جهت به کارگیری آن در مدیریت هزینه و زمان پروژه های عمران (مطالعه موردی: پروژه های انبوه سازی در تهران)"پایان نامه در رشته مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک،استاد راهنما:مهدی مهدی خانی

 نظری,احد وسلیمانی آشتیانی, سپنتا ، ۱۳۹۲، بررسی تحلیلی زمینه‌های تلفیق مدل مدیریت ناب (LEAN MNG) و مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)، نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، موسسه آریانا

نیک بخت،1394،"بررسی آموزش مدل سازی اطلاعات ساختمان (bim)در برنامه تحصیلی رشته مدیریت ساخت در دانشگاه های ایران"پایان نامه در رشته مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،استاد راهنما:دکتر محمود هریسچیان،استاد مشاور:دکتر مجتبی حسینعلی پور

نیک فر، احسان،1391"بررسی بکارگیری فناوری مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM در صنعت ساخت ایران "، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، استاد راهنما: دکتر محمدتقی بانکی، استاد مشاور: دکتر مجتبی حسینعلی پور

هادوی سیاه بومی ,پیام وتوکلان مهدی ، ۱۳۹۴، مدل سازی چهاربعدی اطلاعات ساختمان با استفاده از روش شبیه سازی برای زمان بندی پروژه، دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، تبریز، دانشگاه تبریز دانشکده مهندسی عمران

همتیان پور,روح الله ؛ روانشادنیا,مهدی  وهمتیان پور, حمیدرضا ، ۱۳۹۳، فواید، هزینه‌ها و موانع بکارگیری B.I.M در مدیریت ساخت، اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران، بصورت الکترونیکی، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار

یادگاری،1394،"مقایسه تطبیقی دستورالعمل‌های منتخب مدل سازی اطلاعات ساختمان وارائه پیشنهاد برای مدیریت یک پروژه مدلسازی اطلاعات ساختمان در ایران"پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، استاد راهنما: دکتر مجتبی حسینعلی پور

یاوری روشن، طیبه،"بررسی قابلیت‌های مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM و تأثیر آن در بهبود فرآیند مدیریت دعاوی پیمانکاری در پروژه‌های ساختمان سازی در ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تهران، راهنما دکتر مجید پرچمی جلالی، مشاور: عصمت الله نورزایی،1394


آخرین اخبار علمی

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - عناوین پایان نامه های مدیریت ساخت 3

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - عناوین پایان نامه های مدیریت ساخت 3,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات