درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - عناوین پایان نامه های مدیریت ساخت 2


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو


وبسایت مهندسی و مدیریت ساخت پروژه در ادامه رسالت خود جهت معرفی موضوعات به روز در رشته مهندسی و مدیریت ساخت مجموعه دوم از موضوعات پایان نامه را منتشر کرده است که لیست آن به قرار زیر است:شماره عنوان استاد راهنما دانشجو گرایش تاریخ
1 بررسی و مقایسه روشهای زمانبندی در مدیریت پروژه های متناوب دکتر حسینعلی پور مهدی عبدالهی مدیریت ساخت تیر 79
2 مدل جامع برنامه ریزی ریاضی موازنه هزینه - زمان بر مبنای برنامه ساخت دکتر عباس افشار امیر قیصر صالح پور مدیریت ساخت بهمن 79
3 بهینه سازی چیدمان و استقرار تسهیلات در کارگاه های عمرانی دکتر کاوه احسان فرصت کار مدیریت ساخت اردیبهشت 80
4 تعیین زمان بهینه پروژه ها دکتر کاوه سید سعید رضوی مدیریت ساخت خرداد 80
5 کاربرد برنامه ریزی خطی در بهینه سازی جریان نقدینگی پروژههای عمرانی دکتر قدوسی مهدی احمدی مدیریت ساخت
6 ارائه یک سیستم کامل مدیریتی در نگهداری و تعمیر ساختمان (مطالعه موردی : مدارس) دکتر قدوسی-احمدی نژاد امیر رضا جواهری مدیریت ساخت دی 80
7 مروری بر روشهای تونل سازی در ایران و ارائه پیشنهاداتی جهت دستیابی به ISO دکتر حسینعلی پور -احمدی نژاد سعید حامدی مدیریت ساخت شهریور 80
8 بررسی کیفیت اجرای اسکلت ساختمانهای متعارف در شهر تهران دکتر حسینعلی پور حمید کاشانی یکتا مدیریت ساخت بهمن 80
9 زمانبندی و جریان نقدینگی در انبوه سازی مسکن دکتر قدوسی اسداله ابراهیم پور مدیریت ساخت
10 ارائه رویه مناسب جهت تخصیص بودجه در اداره کل نگهداری راه و ابنیه وزارت راه و ترابری دکتر احمدی نژاد حسین عباسی مدیریت ساخت بهمن 80
11 بررسی روش نیمه پیش ساخته بتنی و ارائه توصیه های اجرائی دکتر قدوسی غلامعلی احمدی مدیریت ساخت اسفند 80
12 طراحی و کنترل کیفیت بتن پلاستیک در سد کرخه دکتر قدوسی محمد مهدی توکلی مدیریت ساخت بهار 81
13 مدیریت ساماندهی اسکان موقت پس از بحران ( مطالعه موردی شهر تهران ) دکتر احمدی نژاد حسین لقا پور لیقوانی مدیریت ساخت فروردین 81
14 طرح اختلاط بهینه بتن شانکریت ( پاشیدنی ) دکتر زیاری ابوالفضل محمود آبادی مدیریت ساخت بهار 81
15 گردش کار بین عوامل اصلی در نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی دکتر اسلامی - خانزادی علی ترابی قزوینی مدیریت ساخت زمستان 80
16 مقایسه انواع روشهای پیش ساخته و انتخاب روش بهینه دکتر عباس نیا ابوالفضل حکیم جوادی مدیریت ساخت بهمن 80
17 بهینه سازی چیدمان دینامیکی کارگاه دکتر افشار - کاوه سعید خلیلیان مدیریت ساخت پاییز 81
18 بررسی روشهای مختلف تخمین زمان و هزینه انجام فعالیتهای عمرانی دکتر قدوسی محمد امینی رئوف مدیریت ساخت آبان 81
19 روش فرایند سلسله مراتبی و کاربرد آن در مسائل توزیع بودجه ( حل یک مثال واقعی در زمینه آسفالت راههای اصلی ایران ) دکتر افشار - کاوه آرمین میر عباسی مدیریت ساخت آذر 81
20 ارتقای کیفی اجرای پروژه های عمرانی با سیستم مدیریت کیفیت جامع دکتر قدوسی عباس بیدی مدیریت ساخت آذر 81
21 طراحی یک سیستم دینامیکی به منظور تجزیه و تحلیل بازار عرضه و تقاضای مسکن دکتر کاوه عباس شکوری فر مدیریت ساخت بهمن 79
22 بررسی قراردادهای روکش آسفالت و ارائه قرارداد بهینه دکتر احمدی نژاد - خانزادی حسن عبدالله زاده مدیریت ساخت آبان 81
23 بررسی چگونگی فعالیتهای عمرانی ( ساختمانی - تاسیساتی ) بصورت یکجا در کارخانجات صنعتی و ارائه راه حل بهینه دکتر احمدی نژاد سعید شجاعی مدیریت ساخت بهار 81
24 ارزیابی شاخصهای پیش صلاحیت انتخاب پیمانکار برتر در مناقصه دکتر افشار - عباس نیا احسان اشتهاردیان مدیریت ساخت مهر 82
25 مقایسه روشهای طراحی گروههای کار و ارائه یک روش مناسب مبتنی بر واقعیتهای اجرایی در پروژه های عمرانی کشور دکتر قدوسی سعید محمدی نائینی مدیریت ساخت دی 82
26 طراحی الگوی سیستم جزء مهندسی ارزش با رویکرد پروژه های ساخت دکتر افشار - ثنایی نادر نادپژوه مدیریت ساخت زمستان 82
27 مهندسی ارزش در سدسازی ( مطالعه موردی کرج ) دکتر احمدی نژاد محمد قمری نژاد مدیریت ساخت شهریور 83
28 مدلسازی تخصیص عملیات خاکی با استفاده از منطق فازی دکتر کاوه - موسوی شهرام محمد کریمی مدیریت ساخت دی 83
29 بهینه سازی رابطه هزینه -زمان در پروژه های بزرگ عمرانی دکتر قدوسی محمد علی کاظمی مدیریت ساخت بهار 84
30 بررسی تجربی مشخصات مکانیکی بتن خود تحکیم و رفتار خمشی تیرهای بتن آرمه ساخته شده از scc دکتر فامیلی - حسینعلی بیگی یاسر ملاح مدیریت ساخت فروردین 84
31 ارزیابی روشهای آزمایشگاهی تهاجم سولفات به بتن و انتخاب روش مناسب دکتر قدوسی - تدین منصور کریمی مدیریت ساخت دی 84
32 بررسی روشهای تجزیه و تحلیل نتایج آزمایش های غیر مخرب برای تخمین مقاومت بتن در سازه دکتر قدوسی - تدین پدرام همدانی مجرد مدیریت ساخت زمستان 84
33 طراحی الگوی بهینه و مناسب سیستم کنترل و نظارت بر ساخت و ساز واحدهای مسکونی شهر تهران دکتر احمدی نژاد - عباس نیا امیر عطار عباسی مدیریت ساخت زمستان 84
34 بهینه سازی چیدمان کارگاه به کمک الگوریتم جامعه مورچه ها دکتر افشار - کاوه احسان قرایی مدیریت ساخت زمستان 84
35 موازنه زمان - هزینه با استفاده از الگوریتم چند جامعه ای مورچه ها دکتر افشار - کاوه احمد کسائیان زیارتی مدیریت ساخت پاییز 85
36 شناسایی منابع ریسک داخلی در پروژه های نوسازی و بهسازی شهر تهران دکتر عباس نیا علی کاتبی مدیریت ساخت مهر 85
37 شناسایی منابع احتمالی ریسک داخلی در پروژه های نوسازی و بهسازی شهر تهران دکتر عباس نیا علی کاتبی مدیریت ساخت
38 بررسی دلایل تاخیر طرحهای عمرانی در ایران و رههای برون رفت آن دکتر خانزادی روزبه احمدی مدیریت ساخت مهر 85
39 ارزیابی روشهای مقاوم سازی عرشه فلزی پلهای راه آهن و ارائه روش بهینه دکتر عباس نیا - محمد زاده یاشار درودی مدیریت ساخت بهمن 85
40 مدیریت قراردادهای بین المللی در صنعت نفت و گاز از منظر مدیریت تامین منابع مالی دکتر خانزادی کاوه چشمی مدیریت ساخت اردیبهشت 86
41 شرکت و یا عدم شرکت در مناقصه توسط پیمانکاران با استفاده از تصمیم گیری گروهی فازی دکتر خانزادی امین توحیدی وحدت مدیریت ساخت تیر 86
42 ارائه مدل پیش صلاحیت پیمانکار با استفاده از ماشین های بردار پشتیبان دکتر خانزادی امیر حسین موحدیان عطار مدیریت ساخت شهریور 86
43 پیشنهاد نظام فنی و اجرائی شهرداری ها دکتر زیاری آرام حمیدی مدیریت ساخت شهریور 86
44 مدلسازی همکاری پیمانکاران جزء در تخصیص زمان و منابع پروژه رویکرد نظریه بازیهای همکارانه دکتر عباس افشار محمد صادق عسگری مدیریت ساخت بهار 87
45 بررسی پیرامون بهره برداری به موقع پروژه های عمرانی دکتر خانزادی - شیخ الاسلامی خمسه داوودی مدیریت ساخت بهار 87
46 بررسی مسئله مکان یابی بهینه با استفاده از تئوری گراف ها و الگوریتم ژنتیک دکتر خانزادی - کاوه هانی منوریان مدیریت ساخت تابستان 87
47 اتخاذ استراتژی بهینه در مدیریت منابع انسانی پروژه های ساخت با استفاده از برنامه ریزی خطی دکتر خانزادی علیرضا محمدپور مدیریت ساخت پاییز 87
48 برنامه ریزی استراتژیک شریک های ساخت با استفاده از روش تحلیل SWOT و ابزار ANP مطالعه موردی شرکت پیمانکاری دکتر خانزادی شاهین دبیریان مدیریت ساخت تابستان 87
49 اثر طرح مخلوط در جمع شدگی خمیری و ناشی از خشک شدن بتن خود تراکم دکتر قدوسی آرمین منیر عباسی مدیریت ساخت اردیبهشت 88
50 بهینه سازی شبکه زمانبندی پروژه های ساخت بر پایه شرایط تامین بودجه توسط پیمانکار تحت تاثیر عدم قطعیت های موجود دکتر عباس افشار حبیب فتحی مدیریت ساخت اردیبهشت 88
51 مدلسازی جریان بتن خود تراکم بر اساس نتایج آزمایشگاهی دکتر قدوسی مسعود حسین پور مدیریت ساخت خرداد 88
52 مدیریت ریسک پروژه های ساخت با رویکرد یکپارچه پویایی سیستم فازی دکتر افشار - خانزادی فرناد نصیر زاده مدیریت ساخت مهر 87
53 بررسی تاثیرات دمای اولیه بتن بر برخی پارامترهای دوامی آن در مورد جداول بتنی تهیه شده به روش سنتی دکتر فامیلی - تدین پویا حاجی تقی تهرانی مدیریت ساخت اسفند 87
54 سیستم پشتیبان تصمیم گیری شرکت یا عدم شرکت در مناقصه جهت پیمانکاران ساخت کشور دکتر خانزادی حسین حشمت نژاد مدیریت ساخت خرداد 88
55 پیش بینی تاخیرات پروژه های سد سازی با استفاده از ارزیابی فازی ریسک دکتر قدوسی - دکتر حسینعلی پور مجید چمی جلال مدیریت ساخت دی 87
56 مدلسازی مناقصه غیرمتوازن با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها دکتر افشار هلیا امیری مدیریت ساخت اردیبهشت 88
57 ارائه مدل مناسب برای طراحی ناوگان بهینه ماشین آلات در عملیات خاکی دکتر خانزادی پویا عباس پور نادری مدیریت ساخت بهار 87
58 انتخاب روش بهینه اجرای پروژه با استفاده از تصمیم گیری گروهی فازی دکتر فامیلی سید محمد حسین حسنی مدیریت ساخت تیر 88
59 ارائه مدل راهبردی کنترل هزینه و زمان پروژه در شاخص های ارزش کسب شده با استفاده از روشهای کنترل آماری دکتر قدوسی هومن بهنام مدیریت ساخت تیر 88
60 بررسی روش نیمه پیش ساخته بتنی و ارائه توصیه های اجرائی دکتر قدوسی غلامعلی احدی مدیریت ساخت اسفند 80
61 اصلاح ساختار مدل مدیریت بحران ایران با استفاده از نظریه فازی و کاوشهای میدانی دکتر خانزادی محسن صالحی کرمانی مدیریت ساخت پاییز 86
62 مقایسه انواع روشهای پیش ساخته و انتخاب روش بهینه دکتر عباس نیا ابوالفضل حکیم جوادی مدیریت ساخت بهمن 80
63 بررسی میزان تولید بهینه سیمان در کشور دکتر عباس نیا - خانزادی امیر بهرامی اسکندری مدیریت ساخت 84
64 استفاده از تئوری منحنی یادگیری در تخمین مدت پروژه ها دکتر قدوسی فرزاد سپهره مدیریت ساخت زمستان 86
65 بررسی نیازهای فنی و تجهیزاتی شهرداریهای کشور دکتر برخورداری حمید رضا توسلی مدیریت ساخت 87
66 بررسی و آنالیز محدودیت ها و امکانات فنی تجهیزاتی شهردارها و ارائه الگوی مناسب دکتر برخورداری حمید رضا توسلی مدیریت ساخت 88
67 تخمین مدت زمان فعالیتهای پروژه به وسیله منطق فازی دکتر نیکنام علی اکبر باغبان مدیریت ساخت بهار 88
68 طراحی و کنترل کیفیت بتن پلاستیک در سد کرخه دکتر قدوسی محمد مهدی توکلی مدیریت ساخت بهار 81
69 طراحی و کنترل کیفیت بتن پلاستیک در سد کرخه دکتر قدوسی محمد مهدی توکلی مدیریت ساخت بهار 81
70 مدیریت تعمیر و نگهداری راههای آسفالته ( مدیریت روسازی راه ) دکتر خانزادی آرام حمیدی مدیریت ساخت
71 طرح اختلاط بهینه بتن شانکریت ( پاشیدنی ) دکتر زیاری ابوالفضل محمود آبادی مدیریت ساخت بهار 81
72 مدیریت ساماندهی اسکان موقت از بحران دکتر احمدی نژاد حسین لقا پور لیقوانی مدیریت ساخت
73 مقایسه انواع روشهای پیش ساخته و انتخاب روش بهینه ابولفضل حکیم جوادی مدیریت ساخت بهمن 80
74 مدیریت منابع انسانی Human Resource Manajment (H.R.M) دکتر خانزادی رضا قاسمی مدیریت ساخت بهمن 84
75 اولویت بندی تعمی و نگهداری پل ها سواره روشهری ( مورد مطالعه ای : شهر تهران ) دکتر عباس نیا - نصر آزادی ابوالفضل علیعانی مدیریت ساخت اردیبهشت 88
76 ارتقاء روشهای مدیریت ساخت در احداث تونل دکتر امینی محمد رضا مدنی مدیریت ساخت اردیبهشت 88
77 تاثیر عیار سیمان بر برخی از خواص مکانیکی و دوام ( خوردگی ) بتنهای حاوی میکرو و نانو ذرات سیلیس دکتر خانزادی - تدین حامد سپهری کهریزی مدیریت ساخت خرداد 88
78 بررسی امکان استفاده از روش EPC در اجرای پروژه های معمول دکتر خانزادی داریوش قهرمانی مدیریت ساخت زمستان 86
79 شناسایی و طبقه بندی ریسک پروژه های EPC و تعامل ریسکها با اهداف دکتر عباس نیا داریوش ایمان شعار مدیریت ساخت پاییز 86
80
81 قابلیت کاربرد مدل دو فازی خمیر - دانه برای بتن های سبک حاوی رس منبسط شده ایران ( لیکا ) دکتر فامیلی امیر مازیار رئیس قاسمی مدیریت ساخت آبان 86
82
83 تاثیر منحنی دانه بندی سنگدانه در مقاومت فشاری بتن های خود تراکم دکتر قدوسی رامین دولت بار مدیریت ساخت اسفند 87
84 بررسی روشهای آماری و تحلیلی جهت تعیین بازدهی نیروی انسانی در کارگاه عمرانی دکتر قدوسی امید پور افشار مدیریت ساخت زمستان 86
85 ارزیابی ریسک در زمان بندی پروژه های ساختمانی دکتر قدوسی رضا شهیدی مدیریت ساخت زمستان 86
86 بررسی مدیریت دعاوی پروژه های زیر بنایی کشور در حوزه زمان و هزینه با رویکرد به استاندارد PMBOK دکتر خانزادی پریسا آقا محمدی مدیریت ساخت مهر 88
87 بررسی عوامل موثر بر موفقیت پروژه های انبوه سازی مسکن در ایران با رویکرد مبتنی بر مدیریت پروژه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( AHP )و فرآیند تحلیل شبکه ای ( ANP ) و مدلسازی شبکه های عصبی مصنوعی ( ANN ) به همراه مطالعه میدانی در استان تهران دکتر خانزادی حسام یوسن زاده مدیریت ساخت تیر 88
88 بررسی روش نیمه پیش ساخته بتنی و ارائه توصیه های اجرائی دکتر قدوسی غلامعلی احمدی مدیریت ساخت اسفند 80
89 روند اجرای مناقصات BOT در ایران و مقایسه آن با قراردادهای مشابه در دیگر کشورهای آسیایی دکتر خانزادی بهمن سلامی مدیریت ساخت دی 87
90 بررسی زمان تامین مصالح بر اساس برنامه زمان بندی با بهره گیری از شبکه های عصبی و مبانی ریسک به منظور کاهش هزینه ها دکتر عباس نیا فرشید زمانی مدیریت ساخت زمستان 86
91 ارزیابی کاربرد رویکرد 40CAD به عنوان ابزار ارتباطی صنعت دکتر قدرتی - بنفشه زهرایی امیر رضا حیدری مدیریت ساخت اسفند 87
92 مدیریت بازسازی مناطق زلزله زده دکتر عباس نیا پریسا سمرقندی مدیریت ساخت زمستان 86
93 بررسی تاثیر نانوذرات ( نانو سیلیس ) بر روی خمیر سیمان و مقایسه آن با خمیر سیمان های حاوی میکرو سیلیس دکتر خانزادی - حبیبیان مجتبی مغربی مدیریت ساخت تابستان 86
94 مدیریت قراردادهای بیع متقابل با رویکرد به نقش دعاوی دکتر خانزادی ماریه زنده دل مدیریت ساخت شهریور 86
95 اصلاج مدیریت مالی راهها دکتر زیاری فرشید رضا حقیقی مدیریت ساخت پاییز 86
96 دلایل موثر در بروز دعاوی در قراردادهای پروژه های شهری دکتر خانزادی - نصر آزادانی زهرا فتحی مدیریت ساخت بهار 88
97 بررسی سیمان پوزولانی کارخانه آبیک دکتر خانزادی - امینی مهدی یوسفی سهزابی مدیریت ساخت بهمن 86
98 بررسی نقش مهندسان مشاور در بروز دعاوی پیمانکاران دکتر عباس نیا آزیتا حسینی نسب مدیریت ساخت زمستان 86
99 شناسایی علل ناکارآمدی سیستم ارزیابی پیمانکاران دکتر خانزادی سمانه شاد دل مدیریت ساخت خرداد 88
100 شناسایی و انتخاب بهترین تامین کننده مصالح ساختمانی با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای ANP دکتر قدوسی آزاده بیژن پور مدیریت ساخت خرداد 88
101 چشم انداز صنعت سیمان ایران دکتر خانزادی امیر بهرامی اسکندری مدیریت ساخت 86
102 تجزیه و تحلیل آماری وضعیت کنونی عرضه و تقاضای انواع سیمان در ایران و ارائه راهکارهایی برای تنوع بخشیدن به آن دکتر خانزادی کیومرث رئیسی مدیریت ساخت خرداد 88
103 انتخاب بهینه سیستم اجرای پروژه با استفاده از MCDM مطابق شرایط ایران دکتر فامیلی سینا نادری گرجی مدیریت ساخت مهر 88
104 مدیریت نگهداری و تعمیرات ساختمان ( مطالعه موردی مدارس ) دکتر قدرتی - رئیسی بهنام برجی خانی مدیریت ساخت اسفند 88
105 بررسی نظریه منحنی یادگیری در پروژه های بلند مرتبه سازی و استفاده از آن در برآورد هزینه ها بر اساس مطالعه موردی دکتر قدوسی مانا نوائی مدیریت ساخت آبان 88
106 بررسی ساختار نظام مهندسی ساختمان از دیدگاه مدیریتی دکتر فامیلی حمید سحلمرادی مدیریت ساخت دی 88
107 اولویت ساختمانهای موجود جهت بهسازی لرزه ای بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( AHO ) دکتر خانزادی سهیل موسوی خوانساری مدیریت ساخت مهر 88
108 مدیریت زنجیره تامین در پروژه های نفت و گاز دکتر خانزادی فرهاد زاهدی فرد مدیریت ساخت تیر 86
109 اثر دمای ریختن بتن بر کیفیت جداول بتنی پرسی خشک تهیه شده با سیمان پرتلند دکتر فامیلی - تدین محمد رضا خوش سیما مدیریت ساخت اسفند 88
110 مدیریت ریسک پروژه های مقاوم سازی با استفاده از تحلیل فازی (پروژه های بهسازی ساختمان ) دکتر عباس نیا آرش شغلی مدیریت ساخت بهمن 88
111 بررسی منحنی مشخصه بتن های سبکدانه سازه ای در سنین مختلف دکتر خانزادی - احمدی علیرضا چاله کایی مدیریت ساخت خرداد 89
112 بررسی جمع شدگی خمیری بتن خود متراکم تعمیری دکتر قدوسی علی اکبر شیرزادی جاوید مدیریت ساخت خرداد 89
113 برنامه ریزی منابع محدود با در نظر گرفتن ارزش خالص فعلی پروژه دکتر افشار المیرا کلهر مدیریت ساخت 89
114 یکپارچه سازی مدیریت مناسب سازی محیط شهری در منطقه 8 شهرداری تهران به عنوان منطقه کارگاهی پایلوت دکتر برخورداری محمد خردمند مدیریت ساخت بهار 89
115 ارزیابی مدیریت کیفیت بر هزینه های ریسک ساخت دکتر عباس نیا وحید مرادی سنگی مدیریت ساخت اسفند 88
116 مدیریت ارزیابی پروژه های راهسازی و خط آهن به لحاظ بررسی فنی زیست محیطی ، اقتصادی و اجتماعی دکتر خانزادی - زیاری جعفر صادقی اشتهاردی مدیریت ساخت مهر 88
117 بررسی آماری الگوبرداری در شرکتهای پیمانکاری کشور دکتر قدوسی حامد یاوری مدیریت ساخت اسفند 88
118 بررسی آماری عوامل موثر در بهره وری پروژه های ساخت از دید مدیران پروژه کشور دکتر قدوسی محمد رضا حسینی مدیریت ساخت زمستان 87
119 تعیین دوره بهره برداری در قراردادهای BOT با استفاده از یکپارچه سازی روشهای پویایی سیستم و منطق فازی دکتر خانزادی - نصیر زاده مجید علیپور مدیریت ساخت آبان 89
120 شناسایی و ارزیابی ریسک های پروژه های ساختمانی در محیط فازی : مطالعه موردی صنعت ساختمانی ایران دکتر خانزادی علیرضا ستوده گوهر مدیریت ساخت تیر 89
121 بررسی امکان تولید ملات و بتن خشک دکتر خانزادی محمد رضا آذر کیوان مدیریت ساخت زمستان 88
122 بررسی رفتار خمشی و برشی در جهت عمود بر صفحه پانل های مسلح غیر باربر ساخته شده با بتن سبک هوادار اتوکلاو شده ( ACC ) دکتر قدوسی - احمدی امید رفیعی مدیریت ساخت بهمن 88
123 بررسی مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه ( CPM3 ) در شرکتهای ساختمانی ایران دکتر قدوسی زهرا امینی مدیریت ساخت خرداد 88
124 بررسی رفتار پانل مسلح غیر باربر ساخته شده با بتن سبک هوادار اتوکلاو شده تحت اثر بارهای لرزه ای در صفحه پانل دکتر خانزادی - احمدی نوید رفیعی مدیریت ساخت بهمن 88
125 تخصیص بهینه کمی ریسک با استفاده از رویکرد پویایی سیستم دکتر خانزادی - فرناد نصیر زاده مهدی رضایی مدیریت ساخت تیر 89
126 جایابی تهسیلات با استفاده از روشهای الگوریتم ژنتیکی ، کلونی مورچه ها و بهینه یابی هارمونی دکتر کاوه حامد نصر اصفهانی مدیریت ساخت تیر 89
127 اثر دمای اولیه ریختن بتن بر کیفیت مکانیکی و دوام جداول بتنی سنتی پیش ساخته حاوی سیمان های آمیخته دکتر فامیلی - تدین علی شعاریان ستاری مدیریت ساخت بهمن 88
128 تحلیل فرآیندها و پیاده سازی مدل مناسب جهت اصلاح سیستم بودجه ریزی پروژه های عمرانی ( مطالعه موردی در شهرداریها ) دکتر برخورداری رضا قاسمی مدیریت ساخت شهریور 89
129 آسیب شناسی قراردادهای ساخت از منظر حقوقی ( بررسی موافقتنامه و شرایط عمومی و خصوصی پیمان از لحاظ قوانین عمومی ) دکتر قدرتی - خانزادی جمال عابدین پور صحفی مدیریت ساخت اسفند 88
130 تخصیص شناوری در برنامه زمانبندی پروژه بر اساس تئوری فازی دکتر قدوسی احسان رحیمی مدیریت ساخت تیر 89
131 فرآیند های مدیریت کیفیت و مستند سازی در پروژه های عمرانی دکتر عباس نیا مهران سنائی نیا مدیریت ساخت اسفند 88
132 بهینه سازی زمان بندی پروژه های ساخت با شرایط تامین بودجه در محیط غیر قطعی وارائه یک مدل تصمیم گیری برای جبهه پاراتو دکتر خانزادی حبیب مرادی یکتا مدیریت ساخت زمستان 89
133 ارزیابی بهره وری منابع انسانی در صنعت ساخت -بررسی و مقایسه روشه های نوین اندازه گیری بهره وری پایه در چند کارگاه عمرانی شهر تهران دکتر قدوسی بهزاد تجدد علیزاده مدیریت ساخت اسفند 89
134 پیش بینی و کنترل عملکرد پروژه با استفاده از روش کالمن فیلتر دکتر فامیلی نجمه السادات قنادیان مدیریت ساخت مهر 89
135 شناسایی علل طولانی شدن مدت اجرای پروژه های عمرانی درون شهری دکتر شایانفر -نصر آزادانی سید علیرضا صفوی مدیریت ساخت خرداد 89
136 ارزیابی مشکلات مدیریتی پروژه های راهسازی در استان فارس دکتر برخورداری علی پورشاهیان مدیریت ساخت خرداد 89
137 معرفی مدل پیشنهاد قیمت در پروژه های بهسازی لرزه ای ساختمانهای با رویکرد ریسک مالی دکتر عباس نیا معین شعله ور مدیریت ساخت مهر 89
138 بررسی نظریه ناب در چند پروژه عمرانی دکتر قدوسی سید علیرضا عباسیان حسینی مدیریت ساخت اردیبهشت 90
139 بررسی میدانی نظریه های انگیزش مازلو و انتظار در چند پروژه عمرانی شهر تهران دکتر قدوسی نیما بهرامی مدیریت ساخت اردیبهشت 90
140 بهینه سازی شبکه زمانبندی پروژهای ساخت بر مبنای تامین بودجه در حالت چند پروژه ای تحت عدم قطعیت ها و ارائه یک مدل تصمیم گیری چند معیاره دکتر خانزادی علی رضا نجف خانی مدیریت ساخت زمستان 89
141 بررسی ارتباط بین مقاومت پیوستگی و جمع شدگی بتنهای تعمیری خود تراکم دکتر قدوسی مهدی رحیمی نژاد مدیریت ساخت شهریور 90
142 تحلیل فازی-احتمالی ریسک شرایط آب و هوایی در پروژههای بزرگراه خانزادی-افندی زاده ایمان ابریشم چی مدیریت ساخت تیر 89
143 مطالعه وبررسی تاثیر ارتباطات بر موفقیت پروژه های مترو تهران بر اساس روش آمار دکتر قدوسی سید قوام الدین شاهرخی مدیریت ساخت بهمن 89
144 تاثیر حداکثر اندازه سنگدانه ودانه بندی بر کیفیت مکانیکی و دوام جداول بتنی پیش ساخته با سیمان پرتلند فامیلی-تدین سیدامین یوسفی مدیریت ساخت دی 89
145 تاثیر چگالی انباشتگی شن و ماسه در فشار جانبی قالب بتن خود تراکم دکتر قدوسی فرهاد شکوئی مدیریت ساخت مهر 90
146 بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر سرعت و هزینه اجرای کامپوزیت پانل آلومینیومی در نمای ساختمانها قدرتی -خانزادی سید حسام الدین موسوی ننه کران مدیریت ساخت آذر 89
147 استفتده از منطق فازی در مدیریت ساخت دکتر نیکنام احمد بابایی مدیریت ساخت اردیبهشت 89
148 تعریف الگوها برای قراردادهای بین المللی با تاکید بر تحفق منافع ملی و ملحوظ ظ داشتن عوامل تخصصی و ضمانت های منبعث از حقوق بین الملل دکتر برخورداری حمید رضا ایلخانی سرکندی مدیریت ساخت آبان 89
149 بررسی علل تاخیر پروژه های عمرانی و مطالعه موردی برج مخابراتی میلاد دکتر شایانفر امیر حسین نورایی مدیریت ساخت دی 89
150 طراحی الگوی سیستم خبر ه مهندسی ارزش بارویکرد پروژه های ساخت ثنایی -عباس افشار نادر نادر پژوه مدیریت ساخت زمستان 82
151 اثر چگالی انباشتگی مصالح سنگی بر انتشار کلر در بتن خود متراکم دکتر قدوسی لیلا عادل زاده سعد آبادی مدیریت ساخت آذر 90
152 بهینه سازی زمان بندی پروژه های ساخت تحت شرایط قیود منبع دکتر قدوسی - اشتهاردیان اشتاد جوانمردی مدیریت ساخت اسفند 89
153 بررسی اثر چگالی انباشتگی بر روی مقاومت ضربه بتن خود تراکم دکتر قدوسی محمد سلطانیان مدیریت ساخت بهمن 90
154 بررسی ویژگی های بیمه نامه ی کیفیت ساختمان (عیوب اساسی و پنهان ساختمان ) در ایران ومقایسه با دیگر کشورها دکتر خانزادی محمد رضا نجم باختری مدیریت ساخت اسفند 89
155 بومی سازی تدوین استراتژی شرکتهای مادر تخصصی صنعت نفت و گاز با استفاده از ماتریس SWOT در ایران دکتر خانزادی مجتبی نیکو نژاد مدیریت ساخت اسفند 90
156 بررسی تاثیر دانه بندی سنگدانه ها و فیلتر ها بر روی برخی از خواص رئولوژیکی بتن خود تراکم دکتر قدوسی - خانزادی یاسر رحمانی چرانی مدیریت ساخت اسفند 90
157 بررسی اثر چسبندگی خمیر سیمان و سنگدانه بر مقاومت جدا شدگی بتن خود تراکم دکتر خانزادی سید رضا باقری مدیریت ساخت بهمن 90
158 استفاده از روشی برای زمان بندی پروژه های ساخت با فعالیت های تکراری و متناوب با لحاظ کردن بهره وری سطح فعالیت ها دکتر خانزادی کورش ضیاء قزوینی مدیریت ساخت اسفند 90
159 کمی کردن ادعای پیمانکاران با استفاده از روش پویایی سیتم دکتر خانزادی -نصیرزاده نیما خاقانی میلانی مدیریت ساخت تیر 90
160 بررسی پارامترهای مدل BOT در طرحهای ساخت و توسعه راه آهن در ایران دکتر برخورداری مهدی مهری مدیریت ساخت بهمن 89
161 ارزیابی عملکرد توسعه پایدار پروژه های ساخت با رویکرد بهره وری دکتر خانزادی رضا طاهری عطار مدیریت ساخت آبان 91
162 بررسی تاثیر فاکتور های ایمنی بر کاهش هزینه و زمان پروژه های ساختمانی دکتر فامیلی طیبه کاظمی مدیریت ساخت آذر 89
163 بررسی ارتباط بین خواص رئولوژی و فشار قالب بتن های خود متراکم حاوی مواد افزودنی معدنی بر اساس طرح مخلوط زیست محیطی دکتر قدوسی مهدی لطفی مدیریت ساخت بهمن 91
164 تعیین شاخص ارزیابی بهره وری نیروی انسانی در پروژه های ساخت با استفاده از شناسایی عوامل موثر و کاربرد روش تصمیم گیری چند معیاره دکتر فامیلی مریم جوهری مدیریت ساخت آذر 89
165 شناسایی و تحلیل اهداف کارفرمایان در فرآیند تخصیص ریسک در پروژه های چند عاملی دکتر خانزادی مهتا عابدی مدیریت ساخت دی 91
166 پیش بینی بعضی از خواص رئولوژی بتن با استفاده از مدل های هوشمند دکتر خانزادی نوید ارشدی مدیریت ساخت آذر 91
167 بررسی اثر چگالی انباشتگی و ماده اصلاح کننده ویسکوزیته در جمع شدگی دراز مدت بتن خود تراکم دکتر قدوسی محمد امیر محمدی مدیریت ساخت اسفند 91
168 کاربرد هدایت الکتریکی و پردازش تصویر در بررسی خواص جداشدگی بتن خود تراکم دکتر خانزادی مجید امینی هرندی مدیریت ساخت اسفند 91
169 بررسی اثر حداکثر اندازه سنگدانه بر جذب آب و نفوذ کلرید در بتن خود تراکم سازگار با محیط زیست دکتر قدوسی محمد شکرزاد مدیریت ساخت زمستان 91
170 بهینه سازی پروژه های تکراری تحت روش زمانبندی خط تعادل با کمک روش کلونی مورچه ها دکتر عباس افشار -عباس نیا حمید رضا ذوالفقار مدیریت ساخت خرداد 92
171 کاربرد روش مالی کشورهای توسعه یافته روی شرکتهای ساخت ایران و تطبیق روشهای فوق با مقررات ملی ایران دکتر نیکنام -سجادی صمد صومی مدیریت ساخت زمستان 89
172 استفاده از رویکرد اختیارات حقیقی در ارزشیابی و تصمیم گیری های پروژ ه های زیز بنایی دکتر عباس افشار -عباس نیا سینا محمدی مدیریت ساخت اسفند 91
173 ارزیابی تاثیر منحنی دانه بندی و بررسی کنترل کیفیت و پذیرش بین بر اساس آزمایش های مغزه گیری در ستون ها و دال های ساخته شده از بتن خود تراکم سازگار با محیط زیست دکتر قدوسی محمد رسول مصداقی مدیریت ساخت اسفند 91
174 رویکردی برای برخورد با عدم قطعیت های موجود در مهندسی سازه دکتر خانزادی مهشا صفری مدیریت ساخت تیر 90
175 ارائه رویکردی جدید در ارزیابی عملکرد پروژه ای بر اساس نگرش توسعه پایدار و بکارگیر نشانگرهای کلیدی دکتر قدوسی 0جهانشاهلو علی کاتبی مدیریت ساخت مهر 92
176 بررسی نظام مدیریت کیفیت سازه ها در ساختمان های اهران ونحوه ارتقای آن دکتر زاهدی مهرداد شکوه عبدی مدیریت ساخت شهریور 91
177 جایابی تهسیلات با استفاده از نظریه گراف بر پایه الگوریتم های کاوشی و فراکاوشی دکتر کاوه حامد صفری مدیریت ساخت شهریور92
178 بررسی تاثیر رهبری پروژه از دیدگاه اسلام بر موفقیت پروژ ه های عمرانی دکتر قدوسی مصطفی خوش طبخ مدیریت ساخت بهمن 92
179 بررسی شایستگی های مدیریتی و تاثیر آن بر سبک های رهبری مدیران پروژه های عمرانی دکتر قدوسی پژواک بیانی مدیریت ساخت بهمن 92
180 بررسی امکان سنجی و تعیین نسبتهای مخلوط بتن خود تراکم بر اساس مقاومت فشاری هدف دکتر قدوسی بهبود رحمتی مدیریت ساخت بهمن 92
181 بررسی تاثیر گذاری رهبری معتبر بر موفقیت پروژه های عمرانی دکتر قدوسی عبداله سبزی مدیریت ساخت بهمن 92
182 میزان تایر گذاری مولفه های Eq بر روی سبک های رهبری در پروژه های عمرانی دکتر قدوسی سهند جواهری مدیریت ساخت بهمن 92
183 تحلیل سیاست های مالی حاکم بر پیشرفت عملکرد پروژه های ساخت و ساز با رویکرد سیستم پویا دکتر خانزادی سید مصطفی احمدی مدیریت ساخت بهمن 92
184 بررسی اثر تلفیق مدیریت ارزش کسب شده با مدیریت ریسک و تغییر بر روی هزینه و زمان پروژه دکتر خانزادی - اشتهاردیان سعید خداویردی مدیریت ساخت بهمن 92
185 شبیه سازی بهره وری نیروی انسانی در پروژه های ساخت با استفاده از یک پارچه سازی رویکرد شبیه سازی پویایی سیستم و مدلسازی عامل محور دکتر خانزادی - نصیرزاده مصطفی میر مدیریت ساخت بهمن 92
186 بررسی پارامتر های موثر بر تاخیر در پروژه های طرح و ساخت از منظر عوامل مدیریت پروژه (کارفرما مشاور و پیمانکار )به روش AHP (مطالعه موردی پروژه های ریلی و جاده ای دکتر خانزادی جواد روستایی پاتپه مدیریت ساخت تیر 93
187 بررسی بهره وری کارگران ساختمانی تحت تاثیر اعتیاد دکتر شاه نظری محسن علی محمدی مدیریت ساخت شهریور 93
188 بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی خواص رئولوژیک بتن خود تراکم با استفاده از مدل های چگالی انباشتگی و الگوریتم های شبیه سازی دکتر قدوسی -سبحانی علی اکبر شیرزادی جاوید مدیریت ساخت شهریور 93
189 مدیریت پدافند غیر عامل در پروژ ه های ساخت دکتر عباس نیا علی حسن نژاد مدیریت ساخت شهریور 93
190 بررسی تاثیر گذاری سبک ارتباطی مدیران پروژههای عمرانی بر موفقیت پروژه های عمرانی دکتر قدوسی محمد خیری پور مدیریت ساخت شهریور 93
191 بررسی فرآیند مدیریت پسماند در ایران وجهان دکتر چاوشیان عباس علی فراهی مدیریت ساخت مهر 93
192 بررسی اثر مواد پر کننده ویژه در مقاومت فشاری و رئولوژی بتن خود تراکم دکتر خانزادی افسون بهجت مدیریت ساخت مهر 93
193 تصمیم گیری شرکت در مناقصه با در نظر گرفتن اهداف استراتژیک محدودیت های منابع و پر تفولیوی پروژه دکتر خانزادی - اشتهاردیان نیما ناصحی مدیریت ساخت اسفند 92
194 بررسی روند تغییر در پروژه های عمرانی وارائه یک سیستم مناسب مدیریت متعیر دکتر قدوسی حسین مشایخی مدیریت ساخت آبان 93
195 بهینه سازی تخصیص منابع در پروژه های ساخت با در نظر گرفتن عدم قطعیت دکتر خانزادی هادی کریمی آغمیونی مدیریت ساخت آبان 93
196 بهینه سازی موازنه زمان - هزینه در زمانبندی پروژه های ساخت تحت شرای عدم قطعیت دکتر خانزادی محمد رجبی نارکی مدیریت ساخت آبان 93
197 بررسی روش های ارزیابی ریسک تاسیسات خطی دکتر چاوشیان علی ایزدی مدیریت ساخت مهر 93
198 شناسایی و ارزیابی کیفی و کمی ریسک های خطوط لوله انتقال نفت (مطالعه موردی شرکت ملی مهندسی ساختمان و نفت ایران ) دکتر چا وشیان-خانزادی علی ایزدی مدیریت ساخت مهر 93
199 توسعه روش جدید ارزیابی ریسک پروژه ها با استفاده از تلفیق روش های FMEA و الگوریتم فازی : مطالعه موردی در پروژه های سد سازی دکتر چاوشیان محمد اخوان مدیریت ساخت دی 93
200 شناسایی و ارزیابی شاخص های پایداری اجتماعی در پروژ ه های ساخت دکتر قدوسی -اکبر نژاد مروارید فرزانه رفعت مدیریت ساخت بهمن 93
201 بهینه سازی و تسطیح منابع پروژه های ساخت با در نظر گرفتن شرایط عدم قطعیت دکتر خانزادی حسن کلاته عربی مدیریت ساخت اسفند 93
202 مدل سازی تغییرات در پروژه های ساخت با در نظر گیری اندر کنش بین آنان دکتر خانزادی -نصیر زاده محمد صالح دشتی مدیریت ساخت آبان 93
203 شناخت وضعیت موجود و موانع مدیریت ضایعات ساختمانی شهر تهران بر مبنای شاخص های توسعه پایدار دکتر قدوسی بهاره نیک مهر مدیریت ساخت اسفند 93
204 مقایسه نرخ خوردگی تسریع شده اندازه گیری شده به روش گالوانواستاتیک با نرخ خوردگی واقعی میلگرد ها در بتن های مختلف دکتر خانزادی -تدین سجاد ذهبی مدیریت ساخت اسفند 93
205 مقایسه ویژه الکتریکی بتن اندازه گیری شده باروش های حجمی سطحی گالواپالس و هدایت الکتریکی (ASTM C1760-12) دکتر خانزادی -تدین محمد سعید ملکی مدیریت ساخت ا
Topic No.
Project risk management in the engineering construction industry 51
Quality cost information system for the construction industry 52
Quality culture in the construction industry 53
Relationships between certain individual characteristics and occupational injuries for various jobs in the construction industry 54
Resource/Resource Trade-offs Problem (RRTP) 55
Resource-Constrained Project Scheduling Problem with Generalized Precedence Relations (RCPSP-GPR) 56
Risk analysis and management in construction 57
Site layout design 58
Situation awareness approach to construction safety 59
Sustainable construction: challenges and opportunities 60
Sustainable development and the construction industry 61
System for processing and presenting cost estimates in the construction industry 62
The dynamism of stakeholders' power in construction projects 63
The price of risk in construction projects 64
The strategic role of relational bonding in interorganizational collaborations on global construction industry 65
Theory of waste behaviour in the construction industry 66
Time/Cost Trade-offs Problem (TCTP) 67
Time/Resource Trade-offs Problem (TRTP) 68
Using VRML in construction industry applications 69
Web-based construction project management systems 70
Women and men in construction 71
Women in non-traditional occupations: the construction industry 72
Topic No.
Alternative dispute resolution in the construction industry 1
Analysis of measures of construction project success 2
Assessment of mortality in the construction industry 3
Benchmarking system for evaluating management practices in the construction industry 4
Between hard and soft HRM: human resource management in the construction industry 5
Bid/no-bid decision modelling for construction projects 6
Bidding in common value auctions: How the commercial construction industry corrects for the winner's curse 7
Business failure in construction industry 8
Causes and effects of delays in construction industry 9
Concurrent engineering in the construction industry 10
Construction as a manufacturing process 11
Construction claims 12
Construction industry accidents 13
Construction industry development: role of technology transfer 14
Construction management and lean thinking in projects 15
Cost overrun factors in construction industry 16
Critical COMs of success in large-scale construction projects 17
Design and build: a survey of construction contractors' views 18
Developing lean supply in construction 19
Earned Value Management System (EVMS) using Control Charts as it is a case in Production Management. 20
Economic theory and the construction industry 21
Environmental factors and work performance of project managers in the construction industry 22
Evaluating factors in sustainable construction 23
Evaluating the performance of expatriate contractors 24
Exploring factors affecting unsafe behaviours in construction 25
Financial performance analysis for construction industry 26
Globalization and construction industry development: implications of recent developments in the construction 27
Green construction assessment for environmental management 28
Hearing loss among operating engineers in construction industry 29
Information technology (IT) and integration in the construction industry 30
Injury hazards in the construction industry 31
Interorganizational teamwork in the construction industry 32
ISO 14000: its relevance to the construction industry 33
ISO 9000 and construction industry 34
Knowledge management in the architecture, engineering and construction industry 35
Labour productivity drivers and opportunities in the construction industry 36
Leadership vs. management in the construction industry 37
Managing construction project change in the knowledge age 38
Market structure of the construction industry 39
Modern methods of construction 40
Motivation among construction workers 41
Multi-modes Resource-Constrained Project Scheduling Problem with Generalized Precedence Relations (MRCPSP-GPR) 42
Older workers in the construction industry 43
Operatives' attitudes towards waste on construction project 44
Organizational structures in the construction industry 45
Performance indicators for successful construction project performance 46
Performance measurement system in construction 47
Product modelling standards for the building and construction industry 48
Professional ethics in the construction industry 49
Project managers' competency 50
آخرین اخبار اجتماعی

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - عناوین پایان نامه های مدیریت ساخت 2

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - عناوین پایان نامه های مدیریت ساخت 2 ,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات