درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - عناوین پایان نامه های مدیریت ساخت 1


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

وبسایت مهندسی و مدیریت ساخت پروژه در ادامه رسالت خود جهت معرفی موضوعات به روز در رشته مهندسی و مدیریت ساخت مجموعه اول از موضوعات پایان نامه را منتشر کرده است که لیست آن به قرار زیر است:
شناسایی و تحلیل علل تاخیرات و اثریابی آنها در طرح‌های عمرانی/ سیدامیر احمدی کاشانی.- به راهنمایی مسعود مفید؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۷-‎۱۳۸۶.
2. TH 330
3. مطالعه و بررسی سیستم اطلاعات مدیریت اداره کل نوسازی مدارس استان قم و پیشنهاد سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS‎) متناسب با آن/ محمدجواد نصیری جهرودی.- به راهنمایی مجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره عباس بخشیانی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۷-‎۱۳۸۶.
4.
5. TH 333
6. تحقیق در مسایل اجرای اتصالات سازه‌های فضاکار با نگاه آماری/ سیدروزبه قاضی.- به راهنمایی محمود هریسچیان؛ به مشاوره فیاض رحیم‌زاده.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۷-‎۱۳۸۶.
7.
8. TH 332
9. مقایسه انواع قراردادهای پیمانکاری فیدیک و ارائه الگوی مناسب جهت انتخاب از منظر کارفرما/ مرتضی صمیمی.- به راهنمایی مجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره محمدحسین صبحیه.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۷-‎۱۳۸۶.
10.
11. TH 336
12. شناسایی مهمترین موانع در پیشرفت طرح‌های انبوه‌سازی مسکن در شهر شهرکرد/ منصور اشرفی.- به راهنمایی علی حیدری؛ به مشاوره سیدمجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۷-‎۱۳۸۶.
13.
14. TH 343
15. بررسی امکان بکارگیری روش ساخت ناب در ایران و پیشنهاد نحوه عملکرد عوامل کارگاهی در صورت انتخاب این روش/ علی توسلی.- به راهنمایی محمدمهدی مرتهب؛ به مشاوره مسعود مفید.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۶-‎۱۳۸۵.
16.
17. TH 359
18. مدیریت بحران بمنظور کاهش تلفات ناشی از زلزله در ساختمان‌های مسکونی/ نیما شکوراف.- به راهنمایی مازیار حسینی؛ به مشاوره کامبد امینی حسینی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۷-‎۱۳۸۶.
19.
20. TH 360
21. بکارگیری روش ساخت بهره برداری انتقال (BOT‎) در توسعه فرودگاه‌های ایران/ سیدحسین محمودیه.- به راهنمایی طهماسب مظاهری؛ به مشاوره مسعود مفید.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۸۵.
22.
23. TH 366
24. شناسایی مشکلات و موانع کارگاهی جهت دستیابی به کیفیت مطلوب طرح اختلاط قیر و آسفالت جهت دریافت استاندارد مدیریت کیفیت (ایزو) در احداث آزاد راه‌های کشور/ مهدی ملکی‌راد.- به راهنمایی مجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره حمید بهیهانی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۷-‎۱۳۸۶.
25.
26. TH 369
27. شناسایی و دسته‌بندی پارامترهای تاثیرگذار بر مطالعات مهندسی ارزش در پروژه‌های عمرانی: مطالعه‌ی موردی طرح محوطه‌سازی پروژه‌ی ‎۱۰۰۰ واحدی فاز ‎۳ عسلویه شرکت آتی ساز/ محمدرضا گواهی.- به راهنمایی سیدمجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره عباس اکبرپور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۷-‎۱۳۸۶.
28.
29.
30. شماره رساله عنوان - پدیدآور - مشخصات
31.
32. TH 370
33. استفاده از تصمیم گیری چند شاخصه (MADM‎) در ارزیابی تغییرات پروژه‌های ساخت و ساز/ ایمان روشنکار رودسری.- به راهنمایی سیدمجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره سهیل سعدی‌نژاد.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.
34.
35. TH 382
36. کاربرد مدیریت ریسک در پروژه‌های عمرانی و راهکارهای بهبود و ارتقا ضمن بررسی مطالعه موردی/ آرش ابراهیمی.- به راهنمایی محمود هریسچیان؛ به مشاوره سیدمجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۷-‎۱۳۸۶.
37.
38. TH 383
39. انتخاب پیمانکاران به روش پیش صلاحیت و امتیازدهی با الگوی شبکه‌های عصبی و روش‌های تصمیم گیری/ محمدرضا قربانی پارام.- به راهنمایی مسعود مفید؛ به مشاوره محمدتقی کاظمی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۵-‎۱۳۸۴.
40.
41. TH 384
42. بررسی مستندسازی تجارب جهانی مهندسی ارزش (.V.E‎) در پروژه‌های حمل و نقل و نحوه بومی‌سازی آن در ایران/ هادی احمدیان.- به راهنمایی سیدمجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره حمید بهبهانی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۶-‎۱۳۸۵.
43.
44. TH 387
45. بررسی تاخیرات اجرایی پروژه‌های عمرانی ایران/ محمدرضا جلالی طباطبایی.- به راهنمایی مسعود مفید، تورج مشتری دوست؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۶-‎۱۳۸۵.
46.
47. TH 396
48. بررسی نحوه استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت در صنعت ساخت با هدف عملکرد بهینه (مطالعه موردی: شرکت‌های ساختمانی)/ مهدی نجاتی‌فرد.- به راهنمایی مهدی مرتهب؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور، تورج مشتری دوست.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۸۷.
49.
50. TH 406
51. بررسی مدیریت ریسک در پروژه‌های عمرانی و ارائه راهکارهای مناسب/ حامدرضا صبحی.- به راهنمایی محمود هریسچیان؛ به مشاوره محمد مهدوی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.
52.
53. TH 407
54. امکان سنجی بکارگیری یک متدولوژی به منظور ماکزیمم‌سازی قابلیت اطمینان و موفقیت پیمان‌های طرح و ساخت/ مصطفی قاضی مرادی.- به راهنمایی سیدمجتبی حسینعلی‌پور، سیدجعفر شهیدی؛ به مشاوره مسعود باباخانی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.
55.
56. TH 408
57. بررسی سیستم اطلاعات شرکت فرودگاه‌های کشور و ارایه الگوی PMIS‎ برای هدایت پروژه‌های فرودگاهی/ محمد عارف ادیب.- به راهنمایی سیدمجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره عباس طلوعی اشلقی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۷-‎۱۳۸۶.
58.
59. TH 409
60. شناسایی مشکلات موجود در مدیریت پیمانکاران جزء در یک پروژه بلند مرتبه‌سازی دولتی و ارایه راهکار مناسب در مدیریت پیمانکاران جزء/ علی آروین.- به راهنمایی محمود هریسچیان؛ به مشاوره سیدمجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.
61.
62.
63.
64. شماره رساله عنوان - پدیدآور - مشخصات
65.
66. TH 410
67. ارزش‌گذاری شرکت‌های ساختمانی/ بابک مردانی گیوی.- به راهنمایی عباس بخشیانی؛ به مشاوره بهمن آرمان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.
68.
69. TH 411
70. تحلیل ساختار صنعت خدمات مشاوره فنی بر اساس مدل رقابتی پورتر/ زهره سلطانی.- به راهنمایی عباس بخشیایی؛ به مشاوره مسعود مفید.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۷-‎۱۳۸۶.
71.
72. TH 412
73. پیشنهاد یک الگوریتم در زمانبندی پروژه بر اساس روش زنجیره بحرانی با استفاده از بافرهای منطقی/ امیرحسین کیا.- به راهنمایی سیدمجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۷-‎۱۳۸۶.
74.
75. TH 417
76. مطالعه و بررسی سیستم موجود مدیریت دعاوی در پروژه‌های عمرانی، شناسایی عوامل تاثیرگذار بر آن و ارائه یک الگوی مناسب/ نویر باقریان مرندی.- به راهنمایی اقبال شاکری؛ به مشاوره سیدمجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.
77.
78. TH 418
79. مدل تشخیص صلاحیت پیمانکاران پروژه‌های ساختمانی/ پیام پادیاب.- به راهنمایی عباس اکبرپور نیک قلب؛ به مشاوره محمد تشنه‌لب.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.
80.
81. TH 421
82. بررسی ضرورت استفاده از روش کلید در دست (Turn key‎) در اجرای پروژه‌ها و مقایسه آن با قرارداد بیع متقابل (Buy Black‎)/ امیرحسین یونسی.- به راهنمایی محمود هریسچیان؛ به مشاوره عباس اکبرپور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.
83.
84. TH 423
85. نقد و بررسی رابطه بین نگرش مدیران پروژه به روانشناسی بهره‌وری منابع انسانی و میزان موفقیت شغلی آنها/ سیدعلی زاده‌ختمی ماب.- به راهنمایی سیدمجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.
86.
87. TH 426
88. شناسایی و کاهش اتلاف‌ها در پروژه‌های پل‌سازی و راهسازی با نگرش بر ساخت ناب/ سیدمهدی مرتضوی.- به راهنمایی مجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره محسن تدین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۷-‎۱۳۸۶.
89.
90. TH 429
91. بررسی مدیریت تدارکات قراردادهای EPC‎ در ایران (مطالعه موردی: پروژه طرح خط لوله اتیلن غرب)/ مهین اسماعیلی.- به راهنمایی محمدرضا بمانیان؛ به مشاوره امین غفوری‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.
92.
93. TH 444
94. بررسی استراتژی شرکت در مناقصات، با رویکرد مدیریت سبد پروژه‌ها برای شرکت‌های پیمانکاری پروژه محور/ سیدحامد موسوی.- به راهنمایی حسین رجایی؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.
95.
96.
97.
98. شماره رساله عنوان - پدیدآور - مشخصات
99.
100. TH 445
101. نیازسنجی بسترهای لازم جهت پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت جامع در شرکت‌های پیمانکاری بلندمرتبه ساز و شناسایی موانع اجرایی بالقوه/ امیرحسین هروی تربتی.- به راهنمایی شاهرخ مالک؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.
102.
103. TH 446
104. بررسی تحلیل قابلیت اعتماد تراورس‌های بتنی راه آهن بر پایه عملکرد/ احسان وهابی.- به راهنمایی سعید محمدزاده؛ به مشاوره محسن تدین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.
105.
106. TH 447
107. سیستم پشتبان تصمیم گیری جهت امکان سنجی انجام پروژه‌های نیروگاهی به روش BOT‎/ مهدی لطیفی.- به راهنمایی اقبال شاکری؛ به مشاوره محمدباقر منهاج.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.
108.
109. TH 448
110. تطویل پروژه ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات، ریشه‌یابی و تحلیل آثار/ مهدی اسماعیلی.- به راهنمایی مسعود مفید؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۸۶.
111.
112. TH 449
113. بررسی و ارائه راهکار برای تاخیرات در پروژه‌های عمرانی و مطالعه موردی بر روی پروژه‌های مخابرات استان تهران/ محمدجواد عبدالهی.- به راهنمایی محمود هریسچیان؛ به مشاوره حسین کاظم.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.
114.
115. TH 450
116. تاثیر روش‌های ساخت (ایده‌های ساخت‌پذیری) بر بهره‌وری ساخت در ساختمان‌های بلندمرتبه شهر تهران/ مانی ابریشمی.- به راهنمایی محمدمهدی مرتهب؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۸۷.
117.
118. TH 451
119. مقایسه تطبیقی و پیشنهاد الگوریتمی مناسب برای روش‌های تسطیح منبع در زمانبندی‌های خطی (LOB-LSM‎)/ علی شمسایی.- به راهنمایی مجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره حسین اسلامی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.
120.
121. TH 460
122. روش‌های ساختمان سازی در ایران و انتخاب روش مناسب با AHP‎/ علی پورمحمود.- به راهنمایی محمود هریسچیان؛ به مشاوره عبدالرضا سروقدمقدم.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
123.
124. TH 461
125. ارزیابی فرآیند مدیریت ریسک با ارائه مدلی بر اساس دوره عمر پروژه‌های تونل سازی/ محسن رستم‌آبادی.- به راهنمایی مجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره مرتضی اسماعیلی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۸۸.
126.
127. TH 462
128. تدوین نظام پایگاه داده‌ها از طریق شناخت و تحلیل قوانین و مقررات موجود در حرفه مهندسی ساختمان/ داود نیک طلب.- به راهنمایی مجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره کامران توسلی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
129.
130.
131.
132.
133.
134. شماره رساله عنوان - پدیدآور - مشخصات
135.
136. TH 463
137. نقد و بررسی تفاوت‌های شرایط عمومی پیمان با شرایط قراردادهای بین المللی از دیدگاه دعاوی/ شهریار محمدکریمی.- به راهنمایی مجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره نادر عربشاهی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
138.
139. TH 464
140. کاربرد و مدیریت سیستم‌های هوشمند در ساخت و ساز/ علیرضا قنبرزاده حیدری.- به راهنمایی محمود هریسچیان؛ به مشاوره علاالدین بهروش.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۸۷.
141.
142. TH 465
143. اثر عیار سیمان مصرفی بر ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و دوام جداول بتنی پیش ساخته پرسی (روش تر) با نسبت به آب به سیمان ثابت/ صادق علی‌اکبرلو.- به راهنمایی فریدون رضایی؛ به مشاوره محسن تدین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۸۸.
144.
145. TH 466
146. بررسی تاثیر آموزش و انگیزش و اجرای مدیریت نیروی انسانی بر کارکنان شاغل در پروژه‌های عمرانی گرگان و ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد آنان/ رامین حجتی.- به راهنمایی غلامرضا طالقانی؛ به مشاوره داوود سلمانی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
147.
148. TH 467
149. واکاوی در موانع و مشکلات جانمایی کارگاه‌های پروژه‌های عمرانی/ علیرضا انتظارخیر.- به راهنمایی مسعود مفید؛ به مشاوره سیدمجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.
150.
151. TH 480
152. بهره‌وری از تکنولوژی GPS‎ در صنعت ساخت و رویکردها در برابر چالش‌های مقابل آن/ پدرام صف‌آرا.- به راهنمایی محسن‌علی شایانفر؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
153.
154. TH 481
155. بررسی و شناسایی عوامل ریسک و مدیریت آنها در زمان تنظیم قرارداد فیمابین کارفرما و پیمانکار در پروژه‌های عمرانی/ محمد بالی چلندر.- به راهنمایی مسعود مفید؛ به مشاوره عباس بخشیانی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.
156.
157. TH 482
158. امکان سنجی بهبود فرآیندهای مدیریت پروژه توسط بکارگیری سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS‎) (مطالعه موردی خاص)/ محمدعلی اکبری رنانی.- به راهنمایی محمدحسین مشرف جوادی؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
159.
160. TH 483
161. ارائه مدل تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب و تخصیص ماشین‌آلات برای سبد پروژه‌های شرکت‌های عمرانی/ آرش محمدی.- به راهنمایی حسین رجایی؛ به مشاوره مهدی روانشادنیا.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
162.
163. TH 489
164. بررسی راهکارهای گسترش مهندسی ارزش در شبکه‌های آبیاری و زهکشی/ معصومه فرجیان خضرلو.- به راهنمایی ابوالفضل شمسایی؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
165.
166.
167. شماره رساله عنوان - پدیدآور - مشخصات
168.
169. TH 502
170. شناسایی و مدیریت هزینه‌های بالاسری شرکت‌های ساختمانی/ محمد رجبی.- به راهنمایی حسین رجایی؛ به مشاوره مهدی روانشادنیا.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
171.
172. TH 503
173. ارزیابی تصمیم گیری انتخاب پروژه‌ها توسط پیمانکاران بر اساس نتایج و تحلیل آماری در ایران/ ناهید وصالی محمود.- به راهنمایی مجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره پرویز قدوسی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.
174.
175. TH 504
176. ارائه‌ی مدل چند عاملی انتخاب پیمانکاران و امکان سنجی استفاده از مدل در ایران/ سیدمصطفی بتولی.- به راهنمایی پرویز قدوسی؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.
177.
178. TH 505
179. تدوین مدل بهینه سازی زمان - هزینه - کیفیت با استفاده از الگوریتم فراکاوشی جامعه و پرندگان و جستجوی مستقیم شبکه تطبیقی/ علی جعفرنژاد.- به راهنمایی محمدقاسم سحاب؛ به مشاوره عباس اکبرپور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.
180.
181. TH 506
182. بررسی علل تاخیر در پروژه‌های مقاوم‌سازی مدارس تبریز/ لعیا مکبر.- به راهنمایی محمود هریسچیان؛ به مشاوره ناصر تقی‌زادیه.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
183.
184. TH 507
185. راهکارهایی برای شناسایی به موقع تاخیرات و ارائه روش سیستماتیک برای علت یابی تاخیرات در هر یک از مراحل پروژه و مطالعه موردی بر روی قطار شهری مشهد/ آویده مهرپژوه.- به راهنمایی ابراهیم صفا؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۸۸.
186.
187. TH 508
188. ارتقای روش مدیریتی PMBOK‎ با استفاده از مقایسه و تلفیق آن با SIX SIGMA‎ ،PRINCE2‎ ،ISO10006‎/ علی عصارزاده.- به راهنمایی محمود هریسچیان، به مشاوره عباس اکبرپور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
189.
190. TH 520
191. دلایل انحراف از هزینه پیش بینی شده و اجرا و دسته‌بندی آنها بر اساس اهمیت و اثرگذاری در مدرسه‌های اسکلت فلزی/ ابوالفضل دربانی.- به راهنمایی مرتضی رئیسی دهکردی؛ به مشاوره سیدمجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
192.
193. TH 523
194. انتخاب پوزولان مناسب جهت ارائه یک طرح اختلاط بهینه برای ساخت بتن R.C.C‎ سد قدرونی/ مجتبی عباسی.- به راهنمایی محمدتقی کاظمی؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.
195.
196. TH 535
197. بهینه سازی چیدمان تسهیلات موقتی در کارگاه‌ها به روش جستجوی هارمونی/ روزبه قلی‌زاده.- به راهنمایی غلامرضا قدرتی امیری؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
198.
199.
200. شماره رساله عنوان - پدیدآور - مشخصات
201.
202. TH 536
203. شناسایی دلایل تاخیرات در پروژه‌های مهندسی، تدارک، ساخت (EPC‎) و راهکارهای کاهش تاخیرات/ محبوبه افضلی.- به راهنمایی ابراهیم صفا؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
204.
205. TH 537
206. کنترل هزینه ساخت و نحوه مدیریت آن، حین اجرای پروژه‌های عمرانی کشور (مطالعه موردی: پروژه خطوط لوله شبکه گاز و خط تغذیه گاز شهر باوله از توابع شهرستان سنقر در سال ۸۶-‎۱۳۸۸ در استان کرمانشاه)/ مهدی حقیقی.- به راهنمایی محمود هریسچیان؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
207.
208. TH 551
209. ارزیابی سیستم‌های ساخت پروژه‌های انبوه‌سازان مسکن با استفاده از روش تصمیم گیری چند شاخصه/ محمدامین نیک‌جو.- به راهنمایی حسین رجایی؛ به مشاوره مهدی روانشادنیا.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
210.
211. TH 552
212. عوامل موثر بر یک مارک آپ بهینه در پروژه‌های ساختمان آموزشی و بررسی میزان کاربرد آن در پیشنهادات پیمانکاران موفق و سود آور (مطالعه موردی دانشکده علوم و تحقیقات)/ نوید نوروزی.- به راهنمایی محمدباقر نوبخت؛ به مشاوره امین غفوری‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
213.
214. TH 555
215. ارزیابی فنی و اقتصادی اجرای ساختمان‌ها به روش قاب‌های سبک فلزی LSF‎/ حمید مهدی‌زاده.- به راهنمایی محمود هریسچیان؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
216.
217. TH 556
218. ارزیابی اقتصادی روش‌های مختلف تامین مالی در بازار مسکن تهران/ حامد هنردوست.- به راهنمایی محمدباقر نوبخت؛ به مشاوره سیدمجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
219.
220. TH 557
221. بهینه سازی چیدمان کارگاه‌های ساختمانی بوسیله الگوریتم‌های متاهیوریستیک/ داود محمدحسین‌زاده.- به راهنمایی محمود هریسچیان؛ به مشاوره مجید نوجوان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
222.
223. TH 558
224. ارزیابی اقتصادی روش‌های تامین مالی در بازار مسکن تهران بر اساس مدیریت ریسک (مطالعه موردی شهرک آتی‌ساز)/ هژیر خردمند.- به راهنمایی محمدباقر نوبخت؛ به مشاوره سیدمجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
225.
226. TH 560
227. بررسی کاربرد و ویژگی‌های شاتکریت در پروژه‌های عمرانی بویژه در سازه‌های زیرزمینی/ محمد اندام‌پور.- به راهنمایی عباس اکبرپور نیک قلب؛ به مشاوره حسین کاظم.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۸۲.
228.
229. TH 561
230. بررسی سیستم‌ها و فناوری‌های نوین ساختمانی از منظر مدیریت ساخت: (امکان سنجی کاربرد L.S.F‎ در ساخت و ساز تهران)/ حسین نوبخت حقیقی.- به راهنمایی مجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره محمدحسین صبحیه.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی،
231.
232. شماره رساله عنوان - پدیدآور - مشخصات
233.
234. TH 596
235. مدیریت و ساخت ساختمانهای پیش‌ساخته بتنی/ سیدعسگر محبوب شریفی.- به راهنمایی مسعود مفید، تورج مشتریدوست؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
236.
237. TH 597
238. مقایسه کاربرد TOC‎ در مدیریت تولید و مدیریت پروژه/ داریوش نقشینه.- به راهنمایی مسعود مفید؛ به مشاوره مشتری‌دوست، محمدباقر نقشینه.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۴-‎۱۳۸۳.
239.
240. TH 609
241. ارزیابی پارامترهای موثر در اولویت‌بندی تعمیر و نگهداری پلهای سواره رو شهری با استفاده از منطق فازی/ امین امینی.- به راهنمایی رضا عباس‌نیا؛ به مشاوره احسان‌اله اشتهاردیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
242.
243. TH 615
244. ارزیابی اقتصادی روشهای تامین مالی در پروژه‌های زیربنایی (نفت و گاز) ایران بر اساس مدیریت ریسک (مطالعه موردی؛ فاز ‎۱ میدان گازی پارس جنوبی)/ مهدی مشفقی کوجل.- به راهنمایی محمدباقر نوبخت؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.
245.
246. TH 616
247. مطالعه و شناسایی فاکتورهای بحرانی موفقیت (CSF‎) در طراحی و پیاده‌سازی برنامه استراتژیک در شرکت‌های عمرانی (مطالعه موردی کنسرسیوم نصر)/ مروارید محمدامینی.- به راهنمایی عباس منوریان؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.
248.
249. TH 634
250. مطالعه‌ای بر وضعیت کاربرد مهندسی ارزش در پروژه‌های عمرانی استان خراسان رضوی و بررسی موانع موجودآن دراستان/ رضا برغمدی.- به راهنمایی محمود هریسچیان؛ به مشاوره مسعود مفید.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۶.
251.
252. TH 649
253. ارزیابی اقتصادی روش‌های تامین منابع مالی پروژه‌های زیربنایی (نفت و گاز)/ آرمین روحانی‌فرحمند.- به راهنمایی محمدباقر نوبخت حقیقی؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.
254.
255. TH 650
256. مطالعه تطبیقی روش‌های متداول موجود با الگوریتم جستجوی هارمونی جهت حل مسئله موازنه زمان-هزینه/ سمیعه خسروی.- به راهنمایی مجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره احسان‌اله اشتهاردیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.
257.
258. TH 651
259. بررسی وضعیت و مشکلات مدیریت ماشین‌آلات در شرکت‌های پیمانکاری راهسازی و ارائه راهکار برای کاهش آن/ حمید صفری.- به راهنمایی محمدتقی بانکی؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۸.
260.
261. TH 652
262. بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر شاخص‌های مدیریت پروژه‌های عمرانی استان خراسان رضوی/ روح‌الله محمدنیا قرایی.- به راهنمایی مسعود مفید؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.
263. گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۸۸.
264.
265.
266.
267. شماره رساله عنوان - پدیدآور - مشخصات
268.
269. TH 563
270. مدیریت ماشین آلات عمرانی از طریق آنالیز روغن/ محمود نصرتی‌راد.- به راهنمایی محمدتقی بانکی؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.
271.
272. TH 566
273. استراتژی‌های انتخاب و مدیریت ماشین‌آلات در پروژه‌های عمرانی/ مهران بخشی کیادهی.- به راهنمایی محمدتقی بانکی؛ به مشاوره حسن جوانشیر.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.
274.
275. TH 572
276. برنامه ریزی راهبردی پروژه‌های عمران شهری با تاکید بر استفاده بهینه از بودجه عمرانی شهرداری (مطالعه موردی: شهرداری تبریز)/ رضا طیبی خسروشاهی.- به راهنمایی محمدرضا بمانیان؛ به مشاوره محمدباقر نوبخت.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.
277.
278. TH 575
279. بررسی علل کربناسیون شدید در عرشه پل‌های راه آهن بافق- زرین شهر/ رضا رجبی.- به راهنمایی علی‌اکبر رمضانیان‌پور، محسن تدین؛ به مشاوره فریدون رضایی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
280.
281. TH 580
282. بررسی و ارائه‌ی الگوی مناسب سیستم اطلاعاتی مدیریت در طرح‌های عمرانی دانشگاه پیام نور/ حسن علی‌نژاد.- به راهنمایی محمدرضا بمانیان؛ به مشاوره محمدمهدی پرهیزگار.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.
283.
284. TH 581
285. تعیین و سنجش ضوابط و معیارهای تصمیم‌گیری در طرح جانمایی تجهیز کارگاه جهت تعیین ابعاد و روابط فضایی بین تسهیلات کارگاهی/ محمد صادق‌پور مقدم.- به راهنمایی جواد علامتیان؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.
286.
287. TH 592
288. بیع متقابل و مقایسه آن با دیگر روش‌های قراردادهای نفتی و گازی در ایران و جهان/ امیر اسدی.- به راهنمایی محمدباقر نوبخت؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.
289.
290. TH 593
291. طراحی یک سیستم مدیریت کیفیت جامع با بهره‌گیری از استانداردهای مدیریت پروژه جهت استفاده در شرکت‌های ساختمانی داخلی ( مطالعه موردی : شرکت صدر صنعت )/ علی‌محمد حدادی.- به راهنمایی محمدباقر نوبخت حقیقی؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.
292.
293. TH 594
294. مستندسازی تجربیات کسب شده با توجه به چالشهای موجود در حوزه مدیریت تامین و تدارکات در پروژه برون مرزی مجتمع علمی و فرهنگی خاتم/ سلمان محمددوست لشکامی.- به راهنمایی مجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره محمدباقر نوبخت حقیقی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.
295.
296. TH 595
297. برنامه‌ریزی هدفمند برای مدیریت منابع انسانی در صنعت ساخت وساز و انبوه‌سازی شهری/ آریا باذلی.- به راهنمایی عباس اکبرپور؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
298.
299. شماره رساله عنوان - پدیدآور - مشخصات
300.
301. TH 653
302. بررسی بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT‎) در صنعت ساخت ایران/ علی علاقبندراد.- به راهنمایی محمدباقر نوبخت حقیقی؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.
303.
304. TH 654
305. نقش مدیریت زمان در کاهش هزینه‌های اجرائی پروژه (مطالعه موردی پروژه سد آغچای)/ امیر گرگین.- به راهنمایی هدایت فهمی؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.
306.
307. TH 655
308. ارزیابی پارامترهای موثر در اولویت‌بندی تعمیر و نگهداری پلهای سواره‌روی شهری/ علی فتحی‌زاده.- به راهنمایی رضا عباس‌نیا؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
309.
310. TH 656
311. کاربرد و ضرورت مدیریت انرژی در پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی پروژه آبادگران و قطار شهری مشهد)/ سعید عاجل تربقان.- به راهنمایی محمد باقر نوبخت حقیقی؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.
312.
313. TH 658
314. آسیب شناسی پیشنهاد تغییر به روش مهندسی ارزش (VECP‎) و ارائه راهکارها/ عباس معروفی.- به راهنمایی غلامرضا طالقانی؛ به مشاوره امین سارنگ.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.
315.
316. TH 662
317. بررسی سیستم اجرای سد در استان آذربایجان شرقی و ارائه سیستم مناسب اجرای پروژه/ حامد محمدحسن‌زاده.- به راهنمایی مجتبی حسین‌علی‌پور؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۱-‎۱۳۹۰.
318.
319. TH 663
320. بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد مدیران پروژه‌های انبوه‌سازی/ خلیل ابوذر.- به راهنمایی محمود هریسچیان؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.
321.
322. بررسی الگوی مناسب BOT‎ در پروژه‌های کلان شهری.- به راهنمایی بمانیان، محمدرضا.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۵.
323. بررسی نقش مدیریت روابط تامین کنندگان در موفقیت سازمان‌های پروژه مدار.- به راهنمایی صجیه، محمدحسین با مشاوره مدرس، عبدالحمید.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۶.
324. بررسی نقش پیمانکاران عمومی در بهینه‌سازی تامین منابع مالی پروژه‌های نفتی ایران.- به راهنمایی صجیه، محمدحسین با مشاوره اسلامی بیدگلی، سعید.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۶.
325. بررسی کاربرد مدیریت ریسک در پروژه‌های نیروگاهی.- به راهنمایی صجیه، محمدحسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۴.
326. بررسی چارچوب مدیریت فرآیند انتقال تکنولوژی در پروژه‌های نفتی کشور.- به راهنمایی صجیه، محمدحسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۶.
327. ضرورت و امکان کاربرد راهنمای کیفیت در مدیریت پروژه در شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو.- به راهنمایی صجیه، محمدحسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۳.
328. بررسی سیستم ارزیابی مقدماتی پیمانکاران و رابطه آن با عملکرد پیمانکاران در قراردادهای سنتی.- به راهنمایی صجیه، محمدحسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۵.
329. بررسی نقش مهندسی ارزش در اجرای پروژه‌های عمرانی در چارچوب هزینه و زمان تعریف شده اولیه.- به راهنمایی میرمحمد صادقی، علیرضا.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۵.
330. بررسی کاربرد مدل بالندگی سازمانی مدیریت پروژه (OPM3‎) در صنعت پتروشیمی (مطالعه موردی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی).- به راهنمایی صجیه، محمدحسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۵.
331. پیشنهاد یک سیستم اطلاعات مدیریت پروژه برای طرح ملی راههای حاشیه قزل اوزن زنجان.- به راهنمایی حسینعلی‌پور، مجتبی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۷۹.
332. نقش مدیریت کارگاه در کنترل و اجرای پروژه برج مخابرات تهران.- به راهنمایی حسینعلی‌پور، مجتبی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۷۹.
333. ارزیابی اجرای مجتمع خدماتی رفاهی بازرگان با استفاده از شاخص DOI‎.- به راهنمایی حسینعلی‌پور، مجتبی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۷۹.
334. بکارگیری روش ساخت بهره‌برداری انتقال BOT‎ در توسعه نیروگاههای ایران.- به راهنمایی حسینعلی‌پور، مجتبی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۷۹.
335. ارزیابی اقتصادی و فنی پروژه راه‌آهن مشهد - بافق.- به راهنمایی حسینعلی‌پور، مجتبی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۷۹.
336. ارایه سیستم ارزیابی عملکرد پروژه‌ها.- به راهنمایی چهارسوقی، کمال.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۷۹.
337. بررسی سیستمهای اطلاعات مدیریت پروژه PMIS‎ در معاونت امور مناطق سازمان مهندسی و ساختمان وزارت دفاع.- به راهنمایی مانیان، امیر.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۰.
338. پیشنهاد یک سیستم اطلاعات مدیریت پروژه برای ساخت ساختمانهای بلند.- به راهنمایی بمانیان، محمدرضا.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۷۹.
339. کاربرد مبانی حقوقی قراردادهای بین المللی ساخت در مدیریت پروژه.- به راهنمایی بدلیانس، گاگیک.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۰.
340. بررسی علل بالا رفتن هزینه‌های تمام شده پروژه‌های بیمارستانی در فاز اجرا.- به راهنمایی حسینعلی‌پور، مجتبی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۰.
341. بررسی کاربرد مهندسی ارزش در فاز ساخت سد خاکی گلبلاغ.- به راهنمایی حسینعلی‌پور، مجتبی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۰.
342. بررسی تکنولوژی مناسب جهت کاهش هزینه‌های ساخت (در پروژه‌های ساختمانی).- به راهنمایی حسینعلی‌پور، مجتبی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۱.
343. برنامه‌ریزی و مدیریت کارگاه سنگ شکن.- به راهنمایی قدوسی، پرویز.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۱.
344. بررسی ضرورت، تنگناها و راهکارهای استفاده از روش کلید در دست Turnkey‎ در اجرای پروژه‌های صنعتی.- به راهنمایی صجیه، محمدحسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۱.
345. بررسی تکنولوژی ساخت بناهای بلند در ایران و ارائه راهکارهای بهبود آن.- به راهنمایی بمانیان، محمدرضا.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۱.
346. بررسی سیستم‌های اجرای پروژه‌های شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به منظور پیشنهاد معیارهای انتخاب سیستم بهینه اجرا.- به راهنمایی امام جمعه‌زاده، محمدحامد.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۴.
347. بررسی علل تاخیر پروژه‌های عمرانی. مطالعه موردی: پروژه‌های سازمان نوسازی مدارس کشور.- به راهنمایی بمانیان، محمدرضا.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۲.
348. نقش پیمانکار مدیریت MC‎ در پروژه‌های بزرگ عمرانی و بررسی وظایف و عملکرد آن در مجتمع پتروشیمی فجر.- به راهنمایی صجیه، محمدحسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۰.
349. ارائه الگوی سیستم اطلاعات مدیریت پروژه برای شرکتهای ساختمانی (مطالعه موردی: شرکت بلند پایه).- به راهنمایی چهارسوقی، کمال.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۲.
350. بررسی روش طرح و ساخت در پروژه‌های عمرانی.- به راهنمایی صجیه، محمدحسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۲.
351. بررسی سیستم پیمانکاری مدیریت (مطالعه موردی: طرح الفین نهم).- به راهنمایی صجیه، محمدحسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۲.
352.
353. ردیف شماره رساله عنوان - پدیدآور - مشخصات
354.
355. ‎۳۱ هـ ۶۱۱ ‎۴۱۷
356. مدیریت انرژی در پروژه‌های ساختمانی.- به راهنمایی بمانیان، محمدرضا.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۲.
357.
358. ‎۳۲ هـ ۶۱۱ ‎۵۶۲
359. بررسی چگونگی ایفای نقش مدیریت پروژه در پروژه‌های صنعتی.- به راهنمایی صجیه، محمدحسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۱.
360.
361. ‎۳۳ هـ ۶۱۱ ‎۴۴۷
362. پیشنهاد و طراحی یک سیستم تعمیر و نگهداری برای مدارس کشور(نمونه موردی استان مرکزی).- به راهنمایی نظری، احد.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۱.
363.
364. ‎۳۴ هـ ۶۱۱ ‎۴۵۲
365. بررسی ضرورت کاربرد مهندسی ارزش در پروژه متروی اصفهان.- به راهنمایی صجیه، محمدحسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۳.
366.
367. ‎۳۵ هـ ۶۱۱ ‎۴۵۰
368. علل شروع زود هنگام پروژه‌های عمرانی قبل از رسیدن مرحله طراحی در حد قابل قبول و راهکارهای کاهش تبعات منفی آن.- به راهنمایی صجیه، محمدحسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۳.
369.
370. ‎۳۶ هـ ۶۱۱ ‎۴۵۸
371. مطالعه انواع قرارداد به منظور تدوین معیارهای انتخاب قرارداد مناسب در پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی: سد اسفراین).- به راهنمایی یزدان‌پناه، احمدعلی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۳.
372.
373. ‎۳۷ هـ ۶۱۱ ‎۴۷۶
374. بررسی چگونگی تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت کیفیت فراگیر در پروژه‌های عمرانی کشور.- به راهنمایی میرمحمد صادقی، علیرضا.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۴.
375.
376. ‎۳۸ هـ ۶۱۱ ‎۴۹۳
377. بررسی سیستمهای اجرای پروژه‌های فرودگاهی کشور و پیشنهاد سیستمهای اجرای بهینه.- به راهنمایی امام جمعه‌زاده، محمدحامد.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۴.
378.
379. ‎۳۹ هـ ۶۱۱ ‎۴۸۹
380. بهینه‌سازی ریسکها و هزینه‌های موجود در پروژه‌ها با استفاده از تلفیق تکنیکهای مدیریت ریسک در مهندسی ارزش.- به راهنمایی صجیه، محمدحسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۴.
381.
382. ‎۴۰ هـ ۶۱۱ ‎۴۸۲
383. ارائه روشی برای ارزیابی گزینه‌های مختلف در طراحی ساختمان با رویکرد مهندسی ارزش.- به راهنمایی نظری، احد.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۴.
384.
385. ‎۴۱ هـ ۶۱۱ ‎۴۹۴
386. نقش مدیریت پروژه در طرحهای معماری و شهرسازی نمونه موردی طرح تفصیلی.- به راهنمایی بمانیان، محمدرضا.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۳.
387.
388. ‎۴۲ هـ ۶۱۱ ‎۲۲۹
389. امکان‌سنجی سیستم اطلاعاتی مکانیزه در ساختار معاونت حقوق و امور مجلس وزارت راه و ترابری.- به راهنمایی حسینعلی‌پور، مجتبی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۷۹.
390.
391. ‎۴۳ هـ ۶۱۱ ‎۵۱۴
392. "بررسی علل تاخیر سازندگان داخلی پروژه‌های پتروشیمی، مطالعه موردی طرح الفین".- به راهنمایی مشیری، اسماعیل.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۴.
393.
394. ‎۴۴ هـ ۶۱۱ ‎۵۲۴
395. بررسی رابطه بین میزان آگاهی و نگرش مدیران پروژه در زمینه عوامل و موانع انسانی بهره‌وری در سازمان و میزان موفقیت شغلی آنان.- به راهنمایی ساعتچی، محمود.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۴.
396.
397. ‎۴۵ هـ ۶۱۱ ‎۶۸۳
398. مقایسه عملکرد مشاور مادر و مدیریت طرح در طرحهای عمرانی.- به راهنمایی صبحیه، محمد حسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۱.
399.
400. ‎۴۶ هـ ۶۱۱ ‎۷۱۱
401. بررسی مدیریت پورتفولیوی پروژه‌ها در صنعت پتروشیمی.- به راهنمایی صبحیه، محمد حسین؛ زحمتکش، حسینعلی با مشاوره خداداد حسینی، حمید.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۷.
402.
403. ‎۴۷ هـ ۶۱۱ ‎۷۱۴
404. بررسی به کارگیری رویکرد مدیریتی "شراکت بخش خصوصی- دولتی" در مجموعه قراردادهای BOT‎ پروژه های نیروگاهی.- به راهنمایی صبحیه، محمدحسین با مشاوره محمودی قیداری، نصرت‌اله.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۷.
405.
406. ‎۴۸ هـ ۶۱۱ ‎۷۴۶
407. بررسی امکان بهره‌گیری از پایگاه‌های دانش در گزینش نظام اجرای پروژه‌ها.- به راهنمایی صبحیه، محمدحسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۶.
408.
409. ‎۴۹ هـ ۶۱۱ ‎۷۶۶
410. بررسی ساختاری قراردادهای B.O.T‎ و سازگاری آن با نظام فنی و اجرائی طرحهای توسعه برق در ایران.- به راهنمایی اسلامی، حسین با مشاوره صبحیه، محمدحسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۶.
411.
412. ‎۵۰ هـ ۶۱۱ ‎۸۰۰
413. بررسی کاربردی مدیریت ریسک در پروژه های شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی و پیشنهاد الگوی مناسب.- به راهنمایی صبحیه، محمد حسین؛ توحیدی فرد، محمد با مشاوره بمانیان ، محمدرضا.- کارشناسی ارشد (دانشگاه تربیت‌مدرس، دانشکده هنر، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۷.
414.
415. ‎۵۱ هـ ۶۱۱ ‎۸۰۶
416. بررسی راهکارهای ارتقاء کیفیت خدمات مهندسین مشاور ساختمان در پروژه های عمرانی کشور (نمونه موردی: مجتمع مسکونی ‎218‎ واحدی پردیسان ‎3‎).- به راهنمایی صبحیه، محمد حسین؛ برهانی، مجید با مشاوره اسلامی، حسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۸.
417.
418. ‎۵۲ هـ ۶۱۱ ‎۸۳۳
419. مدیریت ریسک پروژه‌های بین‌المللی در صنعت احداث.- به راهنمایی صبحیه، محمد حسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۸.
420.
421. ‎۵۳ هـ ۶۱۱ ‎۸۶۵
422. بررسی رویکردهای مناسب تامین مالی پروژههای نیروگاهی در شرکتهای موردکاوی پروژههای نیروگاهی مپنا.- به راهنمایی صبحیه، محمد حسین با مشاوره زرگرپور، حمید.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۸۸.
423.
424. ‎۵۴ هـ ۶۱۱ ‎۸۶۶
425. بررسی جایگاه بیمه در مدیریت ریسک پروژه های سرمایه گذاری نیروگاهی.- به راهنمایی صبحیه، محمد حسین با مشاوره نراقی، مهرداد.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۹.
426.
427. ‎۵۵ هـ ۶۱۱ ‎۸۷۲
428. بررسی ایجاد الگوی مناسب جهت تعریف مسیر شغلی مدیریت پروژه در شرکتهای پیمانکاری رتبه یک استان خراسان رضوی.- به راهنمایی صبحیه، محمدحسین با مشاوره قربانی، محمد.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۸.
429.
430. ‎۵۶ هـ ۶۱۱ ‎۸۶۹
431. بررسی علل بروز اختلافات قراردادی و پیشنهاد راهکارهای پیشگیرانه. مطالعه موردی: قراردادهای پیمانکاری داخلی در شرکت های تابعه وزارت نفت.- به راهنمایی بانکی، محمدتقی؛ ثریایی، اسماعیل با مشاوره امین فر، حبیب.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۹.
432.
433. ‎۵۷ هـ ۶۱۱ ‎۸۶۱
434. بررسی تاثیر موقعیت محیطی پروژه بر تعیین استراتژی پروژه در پروژه های احداث.- به راهنمایی صبحیه، محمد حسین؛ بهشتیان، علی با مشاوره البدوی، امیر.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۸۸.
435.
436. ‎۵۸ هـ ۶۱۱ ‎۸۹۳
437. شناسایی چالش ها و راهکارهای پیاده سازی موفق پروژه های تغییر استراتژیم(مطالعه موردی شرکت گسترش پ.ت.ا).- به راهنمایی صبحیه، محمد حسین؛ افتخار، ناصرالدین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۸۹.
438.
439. ‎۵۹ هـ ۶۱۱ ‎۸۴۳
440. بررسی دلایل افزایش هزینه ها در قراردادهای سنتی(سه عاملی)طرح های عمرانی در برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران.- به راهنمایی مدرکیان، حسن با مشاوره صبحیه، محمد حسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۶.
441.
442. ‎۶۰ هـ ۶۱۱ ‎۸۹۶
443. بررسی مبانی اجرای فرایند مدیریت ارتباطات پروژه در پارکینگ طبقاتی شهید همت ( میدان تجریش ).- به راهنمایی یزدان پناه، احمد علی با مشاوره بمانیان، محمد رضا.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۶.
444.
445. ‎۶۱ هـ ۶۱۱ ‎۱۰۴۱
446. ارزیابی ایمنی در پروژه‌های ساخت و تدوین شاخص‌های کلیدی عملکرد ایمنی به منظور ارتقاء سطح ایمنی ساخت.- به راهنمایی طاهری، بهرام با مشاوره صبحیه، محمد حسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۹۰.
447.
448. ‎۶۲ هـ ۶۱۱ ‎۹۹۳
449. بررسی میزان تاثیر مدیریت ذینفعان در پروژه‌های انتقال آب مطالعه موردی: طرح انتقال آب زاینده‌رود به کاشان.- به راهنمایی صبحیه، محمد حسین با مشاوره جانباز، حمیدرضا.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۸۹.
450.
451. ‎۶۳ هـ ۶۱۱ ‎۹۹۷
452. ارزیابی عملکرد قراردادهای طراحی، تدارک و اجرا EPC‎ در پروژه‌های عمرانی.- به راهنمایی صبحیه، محمد حسین؛ کیایی، محمدعلی با مشاوره بمانیان ، محمدرضا.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۸۷.
453.
454. ‎۶۴ هـ ۶۱۱ ‎۱۰۰۲
455. مدیریت ریسک در پروژه‌های ساخت.- به راهنمایی نظری، احد با مشاوره صبحیه، محمد حسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۲.
456.
457. ‎۶۵ هـ ۶۱۱ ‎۱۰۳۲
458. بررسی تامین مالی پروژه محور در بخش بالادستی نفت با تأکید بر ابزارهای اسلامی.- به راهنمایی موسویان، عباس با مشاوره صبحیه، محمد حسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۹۰.
459.
460. ‎۶۶ هـ ۶۱۱ ‎۱۰۳۵
461. روش مناسب ارائه خدمات مدیریت پروژه به پیمانکاران ساخت.- به راهنمایی صبحیه، محمد حسین با مشاوره شرفخواه، شهروز.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۹۰.
462.
463. ‎۶۷ هـ ۶۱۱ ‎۹۹۷
464. ارزیابی عملکرد قراردادهای طراحی، تدارک و اجرا EPC‎ در پروژه‌های عمرانی.- به راهنمایی صبحیه، محمد حسین؛ کیایی، محمدعلی با مشاوره بمانیان ، محمدرضا.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۸۷.
آخرین اخبار ورزشی

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - عناوین پایان نامه های مدیریت ساخت 1

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - عناوین پایان نامه های مدیریت ساخت 1,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات