درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - عناوین پایان نامه های مدیریت ساخت 1

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

وبسایت مهندسی و مدیریت ساخت پروژه در ادامه رسالت خود جهت معرفی موضوعات به روز در رشته مهندسی و مدیریت ساخت مجموعه اول از موضوعات پایان نامه را منتشر کرده است که لیست آن به قرار زیر است:
شناسایی و تحلیل علل تاخیرات و اثریابی آنها در طرح‌های عمرانی/ سیدامیر احمدی کاشانی.- به راهنمایی مسعود مفید؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۷-‎۱۳۸۶.
2. TH 330
3. مطالعه و بررسی سیستم اطلاعات مدیریت اداره کل نوسازی مدارس استان قم و پیشنهاد سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS‎) متناسب با آن/ محمدجواد نصیری جهرودی.- به راهنمایی مجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره عباس بخشیانی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۷-‎۱۳۸۶.
4.
5. TH 333
6. تحقیق در مسایل اجرای اتصالات سازه‌های فضاکار با نگاه آماری/ سیدروزبه قاضی.- به راهنمایی محمود هریسچیان؛ به مشاوره فیاض رحیم‌زاده.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۷-‎۱۳۸۶.
7.
8. TH 332
9. مقایسه انواع قراردادهای پیمانکاری فیدیک و ارائه الگوی مناسب جهت انتخاب از منظر کارفرما/ مرتضی صمیمی.- به راهنمایی مجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره محمدحسین صبحیه.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۷-‎۱۳۸۶.
10.
11. TH 336
12. شناسایی مهمترین موانع در پیشرفت طرح‌های انبوه‌سازی مسکن در شهر شهرکرد/ منصور اشرفی.- به راهنمایی علی حیدری؛ به مشاوره سیدمجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۷-‎۱۳۸۶.
13.
14. TH 343
15. بررسی امکان بکارگیری روش ساخت ناب در ایران و پیشنهاد نحوه عملکرد عوامل کارگاهی در صورت انتخاب این روش/ علی توسلی.- به راهنمایی محمدمهدی مرتهب؛ به مشاوره مسعود مفید.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۶-‎۱۳۸۵.
16.
17. TH 359
18. مدیریت بحران بمنظور کاهش تلفات ناشی از زلزله در ساختمان‌های مسکونی/ نیما شکوراف.- به راهنمایی مازیار حسینی؛ به مشاوره کامبد امینی حسینی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۷-‎۱۳۸۶.
19.
20. TH 360
21. بکارگیری روش ساخت بهره برداری انتقال (BOT‎) در توسعه فرودگاه‌های ایران/ سیدحسین محمودیه.- به راهنمایی طهماسب مظاهری؛ به مشاوره مسعود مفید.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۸۵.
22.
23. TH 366
24. شناسایی مشکلات و موانع کارگاهی جهت دستیابی به کیفیت مطلوب طرح اختلاط قیر و آسفالت جهت دریافت استاندارد مدیریت کیفیت (ایزو) در احداث آزاد راه‌های کشور/ مهدی ملکی‌راد.- به راهنمایی مجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره حمید بهیهانی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۷-‎۱۳۸۶.
25.
26. TH 369
27. شناسایی و دسته‌بندی پارامترهای تاثیرگذار بر مطالعات مهندسی ارزش در پروژه‌های عمرانی: مطالعه‌ی موردی طرح محوطه‌سازی پروژه‌ی ‎۱۰۰۰ واحدی فاز ‎۳ عسلویه شرکت آتی ساز/ محمدرضا گواهی.- به راهنمایی سیدمجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره عباس اکبرپور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۷-‎۱۳۸۶.
28.
29.
30. شماره رساله عنوان - پدیدآور - مشخصات
31.
32. TH 370
33. استفاده از تصمیم گیری چند شاخصه (MADM‎) در ارزیابی تغییرات پروژه‌های ساخت و ساز/ ایمان روشنکار رودسری.- به راهنمایی سیدمجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره سهیل سعدی‌نژاد.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.
34.
35. TH 382
36. کاربرد مدیریت ریسک در پروژه‌های عمرانی و راهکارهای بهبود و ارتقا ضمن بررسی مطالعه موردی/ آرش ابراهیمی.- به راهنمایی محمود هریسچیان؛ به مشاوره سیدمجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۷-‎۱۳۸۶.
37.
38. TH 383
39. انتخاب پیمانکاران به روش پیش صلاحیت و امتیازدهی با الگوی شبکه‌های عصبی و روش‌های تصمیم گیری/ محمدرضا قربانی پارام.- به راهنمایی مسعود مفید؛ به مشاوره محمدتقی کاظمی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۵-‎۱۳۸۴.
40.
41. TH 384
42. بررسی مستندسازی تجارب جهانی مهندسی ارزش (.V.E‎) در پروژه‌های حمل و نقل و نحوه بومی‌سازی آن در ایران/ هادی احمدیان.- به راهنمایی سیدمجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره حمید بهبهانی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۶-‎۱۳۸۵.
43.
44. TH 387
45. بررسی تاخیرات اجرایی پروژه‌های عمرانی ایران/ محمدرضا جلالی طباطبایی.- به راهنمایی مسعود مفید، تورج مشتری دوست؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۶-‎۱۳۸۵.
46.
47. TH 396
48. بررسی نحوه استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت در صنعت ساخت با هدف عملکرد بهینه (مطالعه موردی: شرکت‌های ساختمانی)/ مهدی نجاتی‌فرد.- به راهنمایی مهدی مرتهب؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور، تورج مشتری دوست.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۸۷.
49.
50. TH 406
51. بررسی مدیریت ریسک در پروژه‌های عمرانی و ارائه راهکارهای مناسب/ حامدرضا صبحی.- به راهنمایی محمود هریسچیان؛ به مشاوره محمد مهدوی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.
52.
53. TH 407
54. امکان سنجی بکارگیری یک متدولوژی به منظور ماکزیمم‌سازی قابلیت اطمینان و موفقیت پیمان‌های طرح و ساخت/ مصطفی قاضی مرادی.- به راهنمایی سیدمجتبی حسینعلی‌پور، سیدجعفر شهیدی؛ به مشاوره مسعود باباخانی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.
55.
56. TH 408
57. بررسی سیستم اطلاعات شرکت فرودگاه‌های کشور و ارایه الگوی PMIS‎ برای هدایت پروژه‌های فرودگاهی/ محمد عارف ادیب.- به راهنمایی سیدمجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره عباس طلوعی اشلقی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۷-‎۱۳۸۶.
58.
59. TH 409
60. شناسایی مشکلات موجود در مدیریت پیمانکاران جزء در یک پروژه بلند مرتبه‌سازی دولتی و ارایه راهکار مناسب در مدیریت پیمانکاران جزء/ علی آروین.- به راهنمایی محمود هریسچیان؛ به مشاوره سیدمجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.
61.
62.
63.
64. شماره رساله عنوان - پدیدآور - مشخصات
65.
66. TH 410
67. ارزش‌گذاری شرکت‌های ساختمانی/ بابک مردانی گیوی.- به راهنمایی عباس بخشیانی؛ به مشاوره بهمن آرمان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.
68.
69. TH 411
70. تحلیل ساختار صنعت خدمات مشاوره فنی بر اساس مدل رقابتی پورتر/ زهره سلطانی.- به راهنمایی عباس بخشیایی؛ به مشاوره مسعود مفید.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۷-‎۱۳۸۶.
71.
72. TH 412
73. پیشنهاد یک الگوریتم در زمانبندی پروژه بر اساس روش زنجیره بحرانی با استفاده از بافرهای منطقی/ امیرحسین کیا.- به راهنمایی سیدمجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۷-‎۱۳۸۶.
74.
75. TH 417
76. مطالعه و بررسی سیستم موجود مدیریت دعاوی در پروژه‌های عمرانی، شناسایی عوامل تاثیرگذار بر آن و ارائه یک الگوی مناسب/ نویر باقریان مرندی.- به راهنمایی اقبال شاکری؛ به مشاوره سیدمجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.
77.
78. TH 418
79. مدل تشخیص صلاحیت پیمانکاران پروژه‌های ساختمانی/ پیام پادیاب.- به راهنمایی عباس اکبرپور نیک قلب؛ به مشاوره محمد تشنه‌لب.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.
80.
81. TH 421
82. بررسی ضرورت استفاده از روش کلید در دست (Turn key‎) در اجرای پروژه‌ها و مقایسه آن با قرارداد بیع متقابل (Buy Black‎)/ امیرحسین یونسی.- به راهنمایی محمود هریسچیان؛ به مشاوره عباس اکبرپور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.
83.
84. TH 423
85. نقد و بررسی رابطه بین نگرش مدیران پروژه به روانشناسی بهره‌وری منابع انسانی و میزان موفقیت شغلی آنها/ سیدعلی زاده‌ختمی ماب.- به راهنمایی سیدمجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.
86.
87. TH 426
88. شناسایی و کاهش اتلاف‌ها در پروژه‌های پل‌سازی و راهسازی با نگرش بر ساخت ناب/ سیدمهدی مرتضوی.- به راهنمایی مجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره محسن تدین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۷-‎۱۳۸۶.
89.
90. TH 429
91. بررسی مدیریت تدارکات قراردادهای EPC‎ در ایران (مطالعه موردی: پروژه طرح خط لوله اتیلن غرب)/ مهین اسماعیلی.- به راهنمایی محمدرضا بمانیان؛ به مشاوره امین غفوری‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.
92.
93. TH 444
94. بررسی استراتژی شرکت در مناقصات، با رویکرد مدیریت سبد پروژه‌ها برای شرکت‌های پیمانکاری پروژه محور/ سیدحامد موسوی.- به راهنمایی حسین رجایی؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.
95.
96.
97.
98. شماره رساله عنوان - پدیدآور - مشخصات
99.
100. TH 445
101. نیازسنجی بسترهای لازم جهت پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت جامع در شرکت‌های پیمانکاری بلندمرتبه ساز و شناسایی موانع اجرایی بالقوه/ امیرحسین هروی تربتی.- به راهنمایی شاهرخ مالک؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.
102.
103. TH 446
104. بررسی تحلیل قابلیت اعتماد تراورس‌های بتنی راه آهن بر پایه عملکرد/ احسان وهابی.- به راهنمایی سعید محمدزاده؛ به مشاوره محسن تدین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.
105.
106. TH 447
107. سیستم پشتبان تصمیم گیری جهت امکان سنجی انجام پروژه‌های نیروگاهی به روش BOT‎/ مهدی لطیفی.- به راهنمایی اقبال شاکری؛ به مشاوره محمدباقر منهاج.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.
108.
109. TH 448
110. تطویل پروژه ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات، ریشه‌یابی و تحلیل آثار/ مهدی اسماعیلی.- به راهنمایی مسعود مفید؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۸۶.
111.
112. TH 449
113. بررسی و ارائه راهکار برای تاخیرات در پروژه‌های عمرانی و مطالعه موردی بر روی پروژه‌های مخابرات استان تهران/ محمدجواد عبدالهی.- به راهنمایی محمود هریسچیان؛ به مشاوره حسین کاظم.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.
114.
115. TH 450
116. تاثیر روش‌های ساخت (ایده‌های ساخت‌پذیری) بر بهره‌وری ساخت در ساختمان‌های بلندمرتبه شهر تهران/ مانی ابریشمی.- به راهنمایی محمدمهدی مرتهب؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۸۷.
117.
118. TH 451
119. مقایسه تطبیقی و پیشنهاد الگوریتمی مناسب برای روش‌های تسطیح منبع در زمانبندی‌های خطی (LOB-LSM‎)/ علی شمسایی.- به راهنمایی مجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره حسین اسلامی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.
120.
121. TH 460
122. روش‌های ساختمان سازی در ایران و انتخاب روش مناسب با AHP‎/ علی پورمحمود.- به راهنمایی محمود هریسچیان؛ به مشاوره عبدالرضا سروقدمقدم.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
123.
124. TH 461
125. ارزیابی فرآیند مدیریت ریسک با ارائه مدلی بر اساس دوره عمر پروژه‌های تونل سازی/ محسن رستم‌آبادی.- به راهنمایی مجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره مرتضی اسماعیلی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۸۸.
126.
127. TH 462
128. تدوین نظام پایگاه داده‌ها از طریق شناخت و تحلیل قوانین و مقررات موجود در حرفه مهندسی ساختمان/ داود نیک طلب.- به راهنمایی مجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره کامران توسلی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
129.
130.
131.
132.
133.
134. شماره رساله عنوان - پدیدآور - مشخصات
135.
136. TH 463
137. نقد و بررسی تفاوت‌های شرایط عمومی پیمان با شرایط قراردادهای بین المللی از دیدگاه دعاوی/ شهریار محمدکریمی.- به راهنمایی مجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره نادر عربشاهی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
138.
139. TH 464
140. کاربرد و مدیریت سیستم‌های هوشمند در ساخت و ساز/ علیرضا قنبرزاده حیدری.- به راهنمایی محمود هریسچیان؛ به مشاوره علاالدین بهروش.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۸۷.
141.
142. TH 465
143. اثر عیار سیمان مصرفی بر ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و دوام جداول بتنی پیش ساخته پرسی (روش تر) با نسبت به آب به سیمان ثابت/ صادق علی‌اکبرلو.- به راهنمایی فریدون رضایی؛ به مشاوره محسن تدین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۸۸.
144.
145. TH 466
146. بررسی تاثیر آموزش و انگیزش و اجرای مدیریت نیروی انسانی بر کارکنان شاغل در پروژه‌های عمرانی گرگان و ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد آنان/ رامین حجتی.- به راهنمایی غلامرضا طالقانی؛ به مشاوره داوود سلمانی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
147.
148. TH 467
149. واکاوی در موانع و مشکلات جانمایی کارگاه‌های پروژه‌های عمرانی/ علیرضا انتظارخیر.- به راهنمایی مسعود مفید؛ به مشاوره سیدمجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.
150.
151. TH 480
152. بهره‌وری از تکنولوژی GPS‎ در صنعت ساخت و رویکردها در برابر چالش‌های مقابل آن/ پدرام صف‌آرا.- به راهنمایی محسن‌علی شایانفر؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
153.
154. TH 481
155. بررسی و شناسایی عوامل ریسک و مدیریت آنها در زمان تنظیم قرارداد فیمابین کارفرما و پیمانکار در پروژه‌های عمرانی/ محمد بالی چلندر.- به راهنمایی مسعود مفید؛ به مشاوره عباس بخشیانی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.
156.
157. TH 482
158. امکان سنجی بهبود فرآیندهای مدیریت پروژه توسط بکارگیری سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS‎) (مطالعه موردی خاص)/ محمدعلی اکبری رنانی.- به راهنمایی محمدحسین مشرف جوادی؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
159.
160. TH 483
161. ارائه مدل تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب و تخصیص ماشین‌آلات برای سبد پروژه‌های شرکت‌های عمرانی/ آرش محمدی.- به راهنمایی حسین رجایی؛ به مشاوره مهدی روانشادنیا.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
162.
163. TH 489
164. بررسی راهکارهای گسترش مهندسی ارزش در شبکه‌های آبیاری و زهکشی/ معصومه فرجیان خضرلو.- به راهنمایی ابوالفضل شمسایی؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
165.
166.
167. شماره رساله عنوان - پدیدآور - مشخصات
168.
169. TH 502
170. شناسایی و مدیریت هزینه‌های بالاسری شرکت‌های ساختمانی/ محمد رجبی.- به راهنمایی حسین رجایی؛ به مشاوره مهدی روانشادنیا.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
171.
172. TH 503
173. ارزیابی تصمیم گیری انتخاب پروژه‌ها توسط پیمانکاران بر اساس نتایج و تحلیل آماری در ایران/ ناهید وصالی محمود.- به راهنمایی مجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره پرویز قدوسی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.
174.
175. TH 504
176. ارائه‌ی مدل چند عاملی انتخاب پیمانکاران و امکان سنجی استفاده از مدل در ایران/ سیدمصطفی بتولی.- به راهنمایی پرویز قدوسی؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.
177.
178. TH 505
179. تدوین مدل بهینه سازی زمان - هزینه - کیفیت با استفاده از الگوریتم فراکاوشی جامعه و پرندگان و جستجوی مستقیم شبکه تطبیقی/ علی جعفرنژاد.- به راهنمایی محمدقاسم سحاب؛ به مشاوره عباس اکبرپور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.
180.
181. TH 506
182. بررسی علل تاخیر در پروژه‌های مقاوم‌سازی مدارس تبریز/ لعیا مکبر.- به راهنمایی محمود هریسچیان؛ به مشاوره ناصر تقی‌زادیه.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
183.
184. TH 507
185. راهکارهایی برای شناسایی به موقع تاخیرات و ارائه روش سیستماتیک برای علت یابی تاخیرات در هر یک از مراحل پروژه و مطالعه موردی بر روی قطار شهری مشهد/ آویده مهرپژوه.- به راهنمایی ابراهیم صفا؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۸۸.
186.
187. TH 508
188. ارتقای روش مدیریتی PMBOK‎ با استفاده از مقایسه و تلفیق آن با SIX SIGMA‎ ،PRINCE2‎ ،ISO10006‎/ علی عصارزاده.- به راهنمایی محمود هریسچیان، به مشاوره عباس اکبرپور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
189.
190. TH 520
191. دلایل انحراف از هزینه پیش بینی شده و اجرا و دسته‌بندی آنها بر اساس اهمیت و اثرگذاری در مدرسه‌های اسکلت فلزی/ ابوالفضل دربانی.- به راهنمایی مرتضی رئیسی دهکردی؛ به مشاوره سیدمجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
192.
193. TH 523
194. انتخاب پوزولان مناسب جهت ارائه یک طرح اختلاط بهینه برای ساخت بتن R.C.C‎ سد قدرونی/ مجتبی عباسی.- به راهنمایی محمدتقی کاظمی؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.
195.
196. TH 535
197. بهینه سازی چیدمان تسهیلات موقتی در کارگاه‌ها به روش جستجوی هارمونی/ روزبه قلی‌زاده.- به راهنمایی غلامرضا قدرتی امیری؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
198.
199.
200. شماره رساله عنوان - پدیدآور - مشخصات
201.
202. TH 536
203. شناسایی دلایل تاخیرات در پروژه‌های مهندسی، تدارک، ساخت (EPC‎) و راهکارهای کاهش تاخیرات/ محبوبه افضلی.- به راهنمایی ابراهیم صفا؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
204.
205. TH 537
206. کنترل هزینه ساخت و نحوه مدیریت آن، حین اجرای پروژه‌های عمرانی کشور (مطالعه موردی: پروژه خطوط لوله شبکه گاز و خط تغذیه گاز شهر باوله از توابع شهرستان سنقر در سال ۸۶-‎۱۳۸۸ در استان کرمانشاه)/ مهدی حقیقی.- به راهنمایی محمود هریسچیان؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
207.
208. TH 551
209. ارزیابی سیستم‌های ساخت پروژه‌های انبوه‌سازان مسکن با استفاده از روش تصمیم گیری چند شاخصه/ محمدامین نیک‌جو.- به راهنمایی حسین رجایی؛ به مشاوره مهدی روانشادنیا.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
210.
211. TH 552
212. عوامل موثر بر یک مارک آپ بهینه در پروژه‌های ساختمان آموزشی و بررسی میزان کاربرد آن در پیشنهادات پیمانکاران موفق و سود آور (مطالعه موردی دانشکده علوم و تحقیقات)/ نوید نوروزی.- به راهنمایی محمدباقر نوبخت؛ به مشاوره امین غفوری‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
213.
214. TH 555
215. ارزیابی فنی و اقتصادی اجرای ساختمان‌ها به روش قاب‌های سبک فلزی LSF‎/ حمید مهدی‌زاده.- به راهنمایی محمود هریسچیان؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
216.
217. TH 556
218. ارزیابی اقتصادی روش‌های مختلف تامین مالی در بازار مسکن تهران/ حامد هنردوست.- به راهنمایی محمدباقر نوبخت؛ به مشاوره سیدمجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
219.
220. TH 557
221. بهینه سازی چیدمان کارگاه‌های ساختمانی بوسیله الگوریتم‌های متاهیوریستیک/ داود محمدحسین‌زاده.- به راهنمایی محمود هریسچیان؛ به مشاوره مجید نوجوان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
222.
223. TH 558
224. ارزیابی اقتصادی روش‌های تامین مالی در بازار مسکن تهران بر اساس مدیریت ریسک (مطالعه موردی شهرک آتی‌ساز)/ هژیر خردمند.- به راهنمایی محمدباقر نوبخت؛ به مشاوره سیدمجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
225.
226. TH 560
227. بررسی کاربرد و ویژگی‌های شاتکریت در پروژه‌های عمرانی بویژه در سازه‌های زیرزمینی/ محمد اندام‌پور.- به راهنمایی عباس اکبرپور نیک قلب؛ به مشاوره حسین کاظم.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۸۲.
228.
229. TH 561
230. بررسی سیستم‌ها و فناوری‌های نوین ساختمانی از منظر مدیریت ساخت: (امکان سنجی کاربرد L.S.F‎ در ساخت و ساز تهران)/ حسین نوبخت حقیقی.- به راهنمایی مجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره محمدحسین صبحیه.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی،
231.
232. شماره رساله عنوان - پدیدآور - مشخصات
233.
234. TH 596
235. مدیریت و ساخت ساختمانهای پیش‌ساخته بتنی/ سیدعسگر محبوب شریفی.- به راهنمایی مسعود مفید، تورج مشتریدوست؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
236.
237. TH 597
238. مقایسه کاربرد TOC‎ در مدیریت تولید و مدیریت پروژه/ داریوش نقشینه.- به راهنمایی مسعود مفید؛ به مشاوره مشتری‌دوست، محمدباقر نقشینه.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۴-‎۱۳۸۳.
239.
240. TH 609
241. ارزیابی پارامترهای موثر در اولویت‌بندی تعمیر و نگهداری پلهای سواره رو شهری با استفاده از منطق فازی/ امین امینی.- به راهنمایی رضا عباس‌نیا؛ به مشاوره احسان‌اله اشتهاردیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
242.
243. TH 615
244. ارزیابی اقتصادی روشهای تامین مالی در پروژه‌های زیربنایی (نفت و گاز) ایران بر اساس مدیریت ریسک (مطالعه موردی؛ فاز ‎۱ میدان گازی پارس جنوبی)/ مهدی مشفقی کوجل.- به راهنمایی محمدباقر نوبخت؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.
245.
246. TH 616
247. مطالعه و شناسایی فاکتورهای بحرانی موفقیت (CSF‎) در طراحی و پیاده‌سازی برنامه استراتژیک در شرکت‌های عمرانی (مطالعه موردی کنسرسیوم نصر)/ مروارید محمدامینی.- به راهنمایی عباس منوریان؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.
248.
249. TH 634
250. مطالعه‌ای بر وضعیت کاربرد مهندسی ارزش در پروژه‌های عمرانی استان خراسان رضوی و بررسی موانع موجودآن دراستان/ رضا برغمدی.- به راهنمایی محمود هریسچیان؛ به مشاوره مسعود مفید.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۶.
251.
252. TH 649
253. ارزیابی اقتصادی روش‌های تامین منابع مالی پروژه‌های زیربنایی (نفت و گاز)/ آرمین روحانی‌فرحمند.- به راهنمایی محمدباقر نوبخت حقیقی؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.
254.
255. TH 650
256. مطالعه تطبیقی روش‌های متداول موجود با الگوریتم جستجوی هارمونی جهت حل مسئله موازنه زمان-هزینه/ سمیعه خسروی.- به راهنمایی مجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره احسان‌اله اشتهاردیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.
257.
258. TH 651
259. بررسی وضعیت و مشکلات مدیریت ماشین‌آلات در شرکت‌های پیمانکاری راهسازی و ارائه راهکار برای کاهش آن/ حمید صفری.- به راهنمایی محمدتقی بانکی؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۸.
260.
261. TH 652
262. بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر شاخص‌های مدیریت پروژه‌های عمرانی استان خراسان رضوی/ روح‌الله محمدنیا قرایی.- به راهنمایی مسعود مفید؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.
263. گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۸۸.
264.
265.
266.
267. شماره رساله عنوان - پدیدآور - مشخصات
268.
269. TH 563
270. مدیریت ماشین آلات عمرانی از طریق آنالیز روغن/ محمود نصرتی‌راد.- به راهنمایی محمدتقی بانکی؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.
271.
272. TH 566
273. استراتژی‌های انتخاب و مدیریت ماشین‌آلات در پروژه‌های عمرانی/ مهران بخشی کیادهی.- به راهنمایی محمدتقی بانکی؛ به مشاوره حسن جوانشیر.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.
274.
275. TH 572
276. برنامه ریزی راهبردی پروژه‌های عمران شهری با تاکید بر استفاده بهینه از بودجه عمرانی شهرداری (مطالعه موردی: شهرداری تبریز)/ رضا طیبی خسروشاهی.- به راهنمایی محمدرضا بمانیان؛ به مشاوره محمدباقر نوبخت.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.
277.
278. TH 575
279. بررسی علل کربناسیون شدید در عرشه پل‌های راه آهن بافق- زرین شهر/ رضا رجبی.- به راهنمایی علی‌اکبر رمضانیان‌پور، محسن تدین؛ به مشاوره فریدون رضایی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
280.
281. TH 580
282. بررسی و ارائه‌ی الگوی مناسب سیستم اطلاعاتی مدیریت در طرح‌های عمرانی دانشگاه پیام نور/ حسن علی‌نژاد.- به راهنمایی محمدرضا بمانیان؛ به مشاوره محمدمهدی پرهیزگار.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.
283.
284. TH 581
285. تعیین و سنجش ضوابط و معیارهای تصمیم‌گیری در طرح جانمایی تجهیز کارگاه جهت تعیین ابعاد و روابط فضایی بین تسهیلات کارگاهی/ محمد صادق‌پور مقدم.- به راهنمایی جواد علامتیان؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.
286.
287. TH 592
288. بیع متقابل و مقایسه آن با دیگر روش‌های قراردادهای نفتی و گازی در ایران و جهان/ امیر اسدی.- به راهنمایی محمدباقر نوبخت؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.
289.
290. TH 593
291. طراحی یک سیستم مدیریت کیفیت جامع با بهره‌گیری از استانداردهای مدیریت پروژه جهت استفاده در شرکت‌های ساختمانی داخلی ( مطالعه موردی : شرکت صدر صنعت )/ علی‌محمد حدادی.- به راهنمایی محمدباقر نوبخت حقیقی؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.
292.
293. TH 594
294. مستندسازی تجربیات کسب شده با توجه به چالشهای موجود در حوزه مدیریت تامین و تدارکات در پروژه برون مرزی مجتمع علمی و فرهنگی خاتم/ سلمان محمددوست لشکامی.- به راهنمایی مجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره محمدباقر نوبخت حقیقی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.
295.
296. TH 595
297. برنامه‌ریزی هدفمند برای مدیریت منابع انسانی در صنعت ساخت وساز و انبوه‌سازی شهری/ آریا باذلی.- به راهنمایی عباس اکبرپور؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
298.
299. شماره رساله عنوان - پدیدآور - مشخصات
300.
301. TH 653
302. بررسی بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT‎) در صنعت ساخت ایران/ علی علاقبندراد.- به راهنمایی محمدباقر نوبخت حقیقی؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.
303.
304. TH 654
305. نقش مدیریت زمان در کاهش هزینه‌های اجرائی پروژه (مطالعه موردی پروژه سد آغچای)/ امیر گرگین.- به راهنمایی هدایت فهمی؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.
306.
307. TH 655
308. ارزیابی پارامترهای موثر در اولویت‌بندی تعمیر و نگهداری پلهای سواره‌روی شهری/ علی فتحی‌زاده.- به راهنمایی رضا عباس‌نیا؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.
309.
310. TH 656
311. کاربرد و ضرورت مدیریت انرژی در پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی پروژه آبادگران و قطار شهری مشهد)/ سعید عاجل تربقان.- به راهنمایی محمد باقر نوبخت حقیقی؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.
312.
313. TH 658
314. آسیب شناسی پیشنهاد تغییر به روش مهندسی ارزش (VECP‎) و ارائه راهکارها/ عباس معروفی.- به راهنمایی غلامرضا طالقانی؛ به مشاوره امین سارنگ.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.
315.
316. TH 662
317. بررسی سیستم اجرای سد در استان آذربایجان شرقی و ارائه سیستم مناسب اجرای پروژه/ حامد محمدحسن‌زاده.- به راهنمایی مجتبی حسین‌علی‌پور؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۱-‎۱۳۹۰.
318.
319. TH 663
320. بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد مدیران پروژه‌های انبوه‌سازی/ خلیل ابوذر.- به راهنمایی محمود هریسچیان؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.
321.
322. بررسی الگوی مناسب BOT‎ در پروژه‌های کلان شهری.- به راهنمایی بمانیان، محمدرضا.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۵.
323. بررسی نقش مدیریت روابط تامین کنندگان در موفقیت سازمان‌های پروژه مدار.- به راهنمایی صجیه، محمدحسین با مشاوره مدرس، عبدالحمید.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۶.
324. بررسی نقش پیمانکاران عمومی در بهینه‌سازی تامین منابع مالی پروژه‌های نفتی ایران.- به راهنمایی صجیه، محمدحسین با مشاوره اسلامی بیدگلی، سعید.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۶.
325. بررسی کاربرد مدیریت ریسک در پروژه‌های نیروگاهی.- به راهنمایی صجیه، محمدحسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۴.
326. بررسی چارچوب مدیریت فرآیند انتقال تکنولوژی در پروژه‌های نفتی کشور.- به راهنمایی صجیه، محمدحسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۶.
327. ضرورت و امکان کاربرد راهنمای کیفیت در مدیریت پروژه در شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو.- به راهنمایی صجیه، محمدحسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۳.
328. بررسی سیستم ارزیابی مقدماتی پیمانکاران و رابطه آن با عملکرد پیمانکاران در قراردادهای سنتی.- به راهنمایی صجیه، محمدحسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۵.
329. بررسی نقش مهندسی ارزش در اجرای پروژه‌های عمرانی در چارچوب هزینه و زمان تعریف شده اولیه.- به راهنمایی میرمحمد صادقی، علیرضا.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۵.
330. بررسی کاربرد مدل بالندگی سازمانی مدیریت پروژه (OPM3‎) در صنعت پتروشیمی (مطالعه موردی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی).- به راهنمایی صجیه، محمدحسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۵.
331. پیشنهاد یک سیستم اطلاعات مدیریت پروژه برای طرح ملی راههای حاشیه قزل اوزن زنجان.- به راهنمایی حسینعلی‌پور، مجتبی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۷۹.
332. نقش مدیریت کارگاه در کنترل و اجرای پروژه برج مخابرات تهران.- به راهنمایی حسینعلی‌پور، مجتبی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۷۹.
333. ارزیابی اجرای مجتمع خدماتی رفاهی بازرگان با استفاده از شاخص DOI‎.- به راهنمایی حسینعلی‌پور، مجتبی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۷۹.
334. بکارگیری روش ساخت بهره‌برداری انتقال BOT‎ در توسعه نیروگاههای ایران.- به راهنمایی حسینعلی‌پور، مجتبی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۷۹.
335. ارزیابی اقتصادی و فنی پروژه راه‌آهن مشهد - بافق.- به راهنمایی حسینعلی‌پور، مجتبی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۷۹.
336. ارایه سیستم ارزیابی عملکرد پروژه‌ها.- به راهنمایی چهارسوقی، کمال.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۷۹.
337. بررسی سیستمهای اطلاعات مدیریت پروژه PMIS‎ در معاونت امور مناطق سازمان مهندسی و ساختمان وزارت دفاع.- به راهنمایی مانیان، امیر.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۰.
338. پیشنهاد یک سیستم اطلاعات مدیریت پروژه برای ساخت ساختمانهای بلند.- به راهنمایی بمانیان، محمدرضا.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۷۹.
339. کاربرد مبانی حقوقی قراردادهای بین المللی ساخت در مدیریت پروژه.- به راهنمایی بدلیانس، گاگیک.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۰.
340. بررسی علل بالا رفتن هزینه‌های تمام شده پروژه‌های بیمارستانی در فاز اجرا.- به راهنمایی حسینعلی‌پور، مجتبی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۰.
341. بررسی کاربرد مهندسی ارزش در فاز ساخت سد خاکی گلبلاغ.- به راهنمایی حسینعلی‌پور، مجتبی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۰.
342. بررسی تکنولوژی مناسب جهت کاهش هزینه‌های ساخت (در پروژه‌های ساختمانی).- به راهنمایی حسینعلی‌پور، مجتبی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۱.
343. برنامه‌ریزی و مدیریت کارگاه سنگ شکن.- به راهنمایی قدوسی، پرویز.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۱.
344. بررسی ضرورت، تنگناها و راهکارهای استفاده از روش کلید در دست Turnkey‎ در اجرای پروژه‌های صنعتی.- به راهنمایی صجیه، محمدحسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۱.
345. بررسی تکنولوژی ساخت بناهای بلند در ایران و ارائه راهکارهای بهبود آن.- به راهنمایی بمانیان، محمدرضا.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۱.
346. بررسی سیستم‌های اجرای پروژه‌های شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به منظور پیشنهاد معیارهای انتخاب سیستم بهینه اجرا.- به راهنمایی امام جمعه‌زاده، محمدحامد.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۴.
347. بررسی علل تاخیر پروژه‌های عمرانی. مطالعه موردی: پروژه‌های سازمان نوسازی مدارس کشور.- به راهنمایی بمانیان، محمدرضا.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۲.
348. نقش پیمانکار مدیریت MC‎ در پروژه‌های بزرگ عمرانی و بررسی وظایف و عملکرد آن در مجتمع پتروشیمی فجر.- به راهنمایی صجیه، محمدحسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۰.
349. ارائه الگوی سیستم اطلاعات مدیریت پروژه برای شرکتهای ساختمانی (مطالعه موردی: شرکت بلند پایه).- به راهنمایی چهارسوقی، کمال.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۲.
350. بررسی روش طرح و ساخت در پروژه‌های عمرانی.- به راهنمایی صجیه، محمدحسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۲.
351. بررسی سیستم پیمانکاری مدیریت (مطالعه موردی: طرح الفین نهم).- به راهنمایی صجیه، محمدحسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۲.
352.
353. ردیف شماره رساله عنوان - پدیدآور - مشخصات
354.
355. ‎۳۱ هـ ۶۱۱ ‎۴۱۷
356. مدیریت انرژی در پروژه‌های ساختمانی.- به راهنمایی بمانیان، محمدرضا.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۲.
357.
358. ‎۳۲ هـ ۶۱۱ ‎۵۶۲
359. بررسی چگونگی ایفای نقش مدیریت پروژه در پروژه‌های صنعتی.- به راهنمایی صجیه، محمدحسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۱.
360.
361. ‎۳۳ هـ ۶۱۱ ‎۴۴۷
362. پیشنهاد و طراحی یک سیستم تعمیر و نگهداری برای مدارس کشور(نمونه موردی استان مرکزی).- به راهنمایی نظری، احد.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۱.
363.
364. ‎۳۴ هـ ۶۱۱ ‎۴۵۲
365. بررسی ضرورت کاربرد مهندسی ارزش در پروژه متروی اصفهان.- به راهنمایی صجیه، محمدحسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۳.
366.
367. ‎۳۵ هـ ۶۱۱ ‎۴۵۰
368. علل شروع زود هنگام پروژه‌های عمرانی قبل از رسیدن مرحله طراحی در حد قابل قبول و راهکارهای کاهش تبعات منفی آن.- به راهنمایی صجیه، محمدحسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۳.
369.
370. ‎۳۶ هـ ۶۱۱ ‎۴۵۸
371. مطالعه انواع قرارداد به منظور تدوین معیارهای انتخاب قرارداد مناسب در پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی: سد اسفراین).- به راهنمایی یزدان‌پناه، احمدعلی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۳.
372.
373. ‎۳۷ هـ ۶۱۱ ‎۴۷۶
374. بررسی چگونگی تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت کیفیت فراگیر در پروژه‌های عمرانی کشور.- به راهنمایی میرمحمد صادقی، علیرضا.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۴.
375.
376. ‎۳۸ هـ ۶۱۱ ‎۴۹۳
377. بررسی سیستمهای اجرای پروژه‌های فرودگاهی کشور و پیشنهاد سیستمهای اجرای بهینه.- به راهنمایی امام جمعه‌زاده، محمدحامد.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۴.
378.
379. ‎۳۹ هـ ۶۱۱ ‎۴۸۹
380. بهینه‌سازی ریسکها و هزینه‌های موجود در پروژه‌ها با استفاده از تلفیق تکنیکهای مدیریت ریسک در مهندسی ارزش.- به راهنمایی صجیه، محمدحسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۴.
381.
382. ‎۴۰ هـ ۶۱۱ ‎۴۸۲
383. ارائه روشی برای ارزیابی گزینه‌های مختلف در طراحی ساختمان با رویکرد مهندسی ارزش.- به راهنمایی نظری، احد.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۴.
384.
385. ‎۴۱ هـ ۶۱۱ ‎۴۹۴
386. نقش مدیریت پروژه در طرحهای معماری و شهرسازی نمونه موردی طرح تفصیلی.- به راهنمایی بمانیان، محمدرضا.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۳.
387.
388. ‎۴۲ هـ ۶۱۱ ‎۲۲۹
389. امکان‌سنجی سیستم اطلاعاتی مکانیزه در ساختار معاونت حقوق و امور مجلس وزارت راه و ترابری.- به راهنمایی حسینعلی‌پور، مجتبی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۷۹.
390.
391. ‎۴۳ هـ ۶۱۱ ‎۵۱۴
392. "بررسی علل تاخیر سازندگان داخلی پروژه‌های پتروشیمی، مطالعه موردی طرح الفین".- به راهنمایی مشیری، اسماعیل.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۴.
393.
394. ‎۴۴ هـ ۶۱۱ ‎۵۲۴
395. بررسی رابطه بین میزان آگاهی و نگرش مدیران پروژه در زمینه عوامل و موانع انسانی بهره‌وری در سازمان و میزان موفقیت شغلی آنان.- به راهنمایی ساعتچی، محمود.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۴.
396.
397. ‎۴۵ هـ ۶۱۱ ‎۶۸۳
398. مقایسه عملکرد مشاور مادر و مدیریت طرح در طرحهای عمرانی.- به راهنمایی صبحیه، محمد حسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۱.
399.
400. ‎۴۶ هـ ۶۱۱ ‎۷۱۱
401. بررسی مدیریت پورتفولیوی پروژه‌ها در صنعت پتروشیمی.- به راهنمایی صبحیه، محمد حسین؛ زحمتکش، حسینعلی با مشاوره خداداد حسینی، حمید.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۷.
402.
403. ‎۴۷ هـ ۶۱۱ ‎۷۱۴
404. بررسی به کارگیری رویکرد مدیریتی "شراکت بخش خصوصی- دولتی" در مجموعه قراردادهای BOT‎ پروژه های نیروگاهی.- به راهنمایی صبحیه، محمدحسین با مشاوره محمودی قیداری، نصرت‌اله.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۷.
405.
406. ‎۴۸ هـ ۶۱۱ ‎۷۴۶
407. بررسی امکان بهره‌گیری از پایگاه‌های دانش در گزینش نظام اجرای پروژه‌ها.- به راهنمایی صبحیه، محمدحسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۶.
408.
409. ‎۴۹ هـ ۶۱۱ ‎۷۶۶
410. بررسی ساختاری قراردادهای B.O.T‎ و سازگاری آن با نظام فنی و اجرائی طرحهای توسعه برق در ایران.- به راهنمایی اسلامی، حسین با مشاوره صبحیه، محمدحسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۶.
411.
412. ‎۵۰ هـ ۶۱۱ ‎۸۰۰
413. بررسی کاربردی مدیریت ریسک در پروژه های شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی و پیشنهاد الگوی مناسب.- به راهنمایی صبحیه، محمد حسین؛ توحیدی فرد، محمد با مشاوره بمانیان ، محمدرضا.- کارشناسی ارشد (دانشگاه تربیت‌مدرس، دانشکده هنر، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۷.
414.
415. ‎۵۱ هـ ۶۱۱ ‎۸۰۶
416. بررسی راهکارهای ارتقاء کیفیت خدمات مهندسین مشاور ساختمان در پروژه های عمرانی کشور (نمونه موردی: مجتمع مسکونی ‎218‎ واحدی پردیسان ‎3‎).- به راهنمایی صبحیه، محمد حسین؛ برهانی، مجید با مشاوره اسلامی، حسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۸.
417.
418. ‎۵۲ هـ ۶۱۱ ‎۸۳۳
419. مدیریت ریسک پروژه‌های بین‌المللی در صنعت احداث.- به راهنمایی صبحیه، محمد حسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۸.
420.
421. ‎۵۳ هـ ۶۱۱ ‎۸۶۵
422. بررسی رویکردهای مناسب تامین مالی پروژههای نیروگاهی در شرکتهای موردکاوی پروژههای نیروگاهی مپنا.- به راهنمایی صبحیه، محمد حسین با مشاوره زرگرپور، حمید.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۸۸.
423.
424. ‎۵۴ هـ ۶۱۱ ‎۸۶۶
425. بررسی جایگاه بیمه در مدیریت ریسک پروژه های سرمایه گذاری نیروگاهی.- به راهنمایی صبحیه، محمد حسین با مشاوره نراقی، مهرداد.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۹.
426.
427. ‎۵۵ هـ ۶۱۱ ‎۸۷۲
428. بررسی ایجاد الگوی مناسب جهت تعریف مسیر شغلی مدیریت پروژه در شرکتهای پیمانکاری رتبه یک استان خراسان رضوی.- به راهنمایی صبحیه، محمدحسین با مشاوره قربانی، محمد.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۸.
429.
430. ‎۵۶ هـ ۶۱۱ ‎۸۶۹
431. بررسی علل بروز اختلافات قراردادی و پیشنهاد راهکارهای پیشگیرانه. مطالعه موردی: قراردادهای پیمانکاری داخلی در شرکت های تابعه وزارت نفت.- به راهنمایی بانکی، محمدتقی؛ ثریایی، اسماعیل با مشاوره امین فر، حبیب.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۹.
432.
433. ‎۵۷ هـ ۶۱۱ ‎۸۶۱
434. بررسی تاثیر موقعیت محیطی پروژه بر تعیین استراتژی پروژه در پروژه های احداث.- به راهنمایی صبحیه، محمد حسین؛ بهشتیان، علی با مشاوره البدوی، امیر.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۸۸.
435.
436. ‎۵۸ هـ ۶۱۱ ‎۸۹۳
437. شناسایی چالش ها و راهکارهای پیاده سازی موفق پروژه های تغییر استراتژیم(مطالعه موردی شرکت گسترش پ.ت.ا).- به راهنمایی صبحیه، محمد حسین؛ افتخار، ناصرالدین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۸۹.
438.
439. ‎۵۹ هـ ۶۱۱ ‎۸۴۳
440. بررسی دلایل افزایش هزینه ها در قراردادهای سنتی(سه عاملی)طرح های عمرانی در برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران.- به راهنمایی مدرکیان، حسن با مشاوره صبحیه، محمد حسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۶.
441.
442. ‎۶۰ هـ ۶۱۱ ‎۸۹۶
443. بررسی مبانی اجرای فرایند مدیریت ارتباطات پروژه در پارکینگ طبقاتی شهید همت ( میدان تجریش ).- به راهنمایی یزدان پناه، احمد علی با مشاوره بمانیان، محمد رضا.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۶.
444.
445. ‎۶۱ هـ ۶۱۱ ‎۱۰۴۱
446. ارزیابی ایمنی در پروژه‌های ساخت و تدوین شاخص‌های کلیدی عملکرد ایمنی به منظور ارتقاء سطح ایمنی ساخت.- به راهنمایی طاهری، بهرام با مشاوره صبحیه، محمد حسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۹۰.
447.
448. ‎۶۲ هـ ۶۱۱ ‎۹۹۳
449. بررسی میزان تاثیر مدیریت ذینفعان در پروژه‌های انتقال آب مطالعه موردی: طرح انتقال آب زاینده‌رود به کاشان.- به راهنمایی صبحیه، محمد حسین با مشاوره جانباز، حمیدرضا.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۸۹.
450.
451. ‎۶۳ هـ ۶۱۱ ‎۹۹۷
452. ارزیابی عملکرد قراردادهای طراحی، تدارک و اجرا EPC‎ در پروژه‌های عمرانی.- به راهنمایی صبحیه، محمد حسین؛ کیایی، محمدعلی با مشاوره بمانیان ، محمدرضا.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۸۷.
453.
454. ‎۶۴ هـ ۶۱۱ ‎۱۰۰۲
455. مدیریت ریسک در پروژه‌های ساخت.- به راهنمایی نظری، احد با مشاوره صبحیه، محمد حسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۲.
456.
457. ‎۶۵ هـ ۶۱۱ ‎۱۰۳۲
458. بررسی تامین مالی پروژه محور در بخش بالادستی نفت با تأکید بر ابزارهای اسلامی.- به راهنمایی موسویان، عباس با مشاوره صبحیه، محمد حسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۹۰.
459.
460. ‎۶۶ هـ ۶۱۱ ‎۱۰۳۵
461. روش مناسب ارائه خدمات مدیریت پروژه به پیمانکاران ساخت.- به راهنمایی صبحیه، محمد حسین با مشاوره شرفخواه، شهروز.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۹۰.
462.
463. ‎۶۷ هـ ۶۱۱ ‎۹۹۷
464. ارزیابی عملکرد قراردادهای طراحی، تدارک و اجرا EPC‎ در پروژه‌های عمرانی.- به راهنمایی صبحیه، محمد حسین؛ کیایی، محمدعلی با مشاوره بمانیان ، محمدرضا.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۸۷.
آخرین اخبار ورزشی

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - عناوین پایان نامه های مدیریت ساخت 1

مدل سازی اطلاعات ساختمانمدیریت منابع انسانی
قراردادمدیریت دانش
موفقیتبرنامه ریزی
مدیریت پروژهتکنیک های خلاقیت
مدیریت ساختاستراتژی
چابکی در پروژهداستان مدیریتی
ساخت و ساز نابمدیران
مهندسی ارزشتصمیم گیری
مدیریت ریسک دفتر مدیریت پروژه
مدیریتبتن
رهبریمدیران پروژه
تکنیک های مدیریتی مهارت های مدیریتی
توسعه پایداراستاندارد PMBOK
کنترل پروژهآزمون pmp
سازمانمدیریت ساخت در شبکه های اجتماعی
مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - عناوین پایان نامه های مدیریت ساخت 1,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|