تبلیغات
مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - کنفرانس های معتبر مدیریت ساخت و مدیریت پروژه

درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - کنفرانس های معتبر مدیریت ساخت و مدیریت پروژه

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو


http://s7.picofile.com/file/8254015150/IMG_3633.jpg

در این بخش لیست تعدادی از مشهور ترین کنفرانس های مهندسی و مدیریت ساخت آورده شده است:

IPMA Conference
COBRA Conference
ARCOM Logo
ISEC Website
کنفرانسهای ملی مدیریت سساخت و پروژه

September 22-24, 2016
2nd World Congress and Exhibition on Construction and Steel Structure
Las Vegas, Nevada, USA
September 22-23, 2016
6th International Conference and Exhibition on Biosensors & Bioelectronics
Phoenix Airport Marriott, Arizona, USA
September 26-27, 2016
3rd International Conference on Big Data Analysis and Data Mining
London, U.K
September 29-30, 2016
International Conference on Power and Energy Engineering
London, UK
October 03-04, 2016
4th International Conference and Exhibition on Mechanical & Aerospace Engineering
Orlando, Florida, USA
December 8-9 | 2016
International Conference on Battery and Fuel Cell Technology
| Dubai | UAE
October 20-21,2016
5th International Conference on Biometrics & Biostatistics
Houston,Texas,USA
November 07-08, 2016
3rd Biomedical Engineering Conference and Expo
Barcelona, Spain
November 7-8, 2016
World Summit on Bioengineering
Las Vegas, Nevada, USA
November 14-15, 2016
3rd International Conference and Exhibition on Industrial Engineering
Dubai
December 01-02, 2016
2nd International Conference and Exhibition on Automobile Engineering
Valencia, Spain
April 24-27,2017
Microelectronic 2017
July 10-12, 2017
7th Euro Biosensors & Bioelectronics Conference
Berlin, Germany
June 21-23, 2017
2nd World Congress on Wind & Renewable Energy
London, UK
July 10-11,2017
International Conference on Microelectronics
Berlin, Germany
July 10-11,2017
International Conference on Microelectronics
Berlin, Germany
July 17-19, 2017
2nd Annual International Conference on Civil and Architectural Engineering
Berlin, Germany
July 20-21, 2017
3rd Global Summit and Expo on Multimedia & Applications
Lisbon, Portugal
July 20-21, 2017
3rd International Conference and Business Expo on Wireless & Telecommunication
Munich, Germany
June 28-29, 2017
3rd World Congress on Automation and Robotics
San diego, USA
August 20-22, 2017
World Innovations Event on Sensors & Technologies
Osaka, Japan
August 20-22, 2017
International Conference on Mechatronics, Automation and Intelligent Materials
Osaka, Japan
August 21-22, 2017
2nd International Conference on Design and Production Engineering
Birmingham, UK
May 11-13, 2017
3rd International Conference and Exhibition on Satellite & Space Missions
Barcelona, Spain
December 12-14, 2017
International Conference on Game Designing & Development
Dates
Name
City Country
February 15-16 2016
Marine Data Infrastructure GCC
Dubai United Arab Emirates
March 7-8 2016
The 4th International Building Control Conference 2016 IBCC 2016
Kuala Lumpur Malaysia
March 8-11 2016
Sustainable Built Environment Conference 2016 Hamburg Strategies - Stakeholders - Success factors
Hamburg Germany
March 13-15 2016
2nd IEEE International Conference on Industrial Informatics and Computer Systems
Sharjah-Dubai United Arab Emirates
March 17-18 2016
2016 the 5th International Conference on Industrial Technology and Management - ICITM
Paris France
April 14-15 2016
5th International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries
Riga Latvia
April 15 2016
TEC-2016
Washington DC United States of America
May 2-4 2016
EurAsia Waste Management Symposium
Istanbul Turkey
may 30-1june 2016
20th CIB World Building Congress 2016 Intelligent Built Environment for Life
Tampere Finland
July 6-8 2016
40th Australasian Universities Building Education Association AUBEA
Cairns Australia

در ادامه به معرفی کنفرانس های داخلی و خارجی مهندسی و مدیریت ساخت دارای مهلت ارسال مقالات پرداخته خواهد شد.

آخرین اخبار دانشگاه و حوزه


مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - کنفرانس های معتبر مدیریت ساخت و مدیریت پروژه

مدل سازی اطلاعات ساختمانمدیریت منابع انسانی
قراردادمدیریت دانش
موفقیتبرنامه ریزی
مدیریت پروژهتکنیک های خلاقیت
مدیریت ساختاستراتژی
چابکی در پروژهداستان مدیریتی
ساخت و ساز نابمدیران
مهندسی ارزشتصمیم گیری
مدیریت ریسک دفتر مدیریت پروژه
مدیریتبتن
رهبریمدیران پروژه
تکنیک های مدیریتی مهارت های مدیریتی
توسعه پایداراستاندارد PMBOK
کنترل پروژهآزمون pmp
سازمانمدیریت ساخت در شبکه های اجتماعی
مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - کنفرانس های معتبر مدیریت ساخت و مدیریت پروژه,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|